Descarregar pdf
 
   Exposició / Del 10 al 28 de maig de 2010   
   Vestíbul del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera   

  EL MOVIMENT SENSE TERRA A TRAVÉS DELS SEUS CARTELLS
 
El Moviment dels Treballadors i Treballadores Rurals Sense Terra -MST-, és un moviment social que, en el polaritzat món agrari brasiler, lluita per l’aplicació d’una reforma agrària que permeti l’accés a la terra de milers de famílies expulsades del camp en les dècades precedents. Unes famílies que, independentment del seu origen rural o urbà, veuen en l’activitat agrícola la possibilitat de sortir de la misèria en què es troben.

La base del MST són les persones més pobres d’entre les pobres; sectors socials sense residència fixa, treball estable, accés a l’educació, dret a l’atenció sanitària, etc. Per aquest motiu, les accions que porta a terme aquesta organització estan estretament vinculades a la lluita pels drets conculcats i a la conquesta de la ciutadania negada. La lluita per la terra a Brasil és també una lluita per l’educació, la sanitat, la igualtat de gènere, la protecció del medi ambient, la defensa de la cultura camperola, etc.

L’objectiu principal de les accions que realitza el MST, és pressionar al govern per a què destini a l’aplicació de la reforma agrària aquelles grans extensions rurals que es mantenen improductives o que foren apropiades il·lícitament per qui la posseeix, dividint els latifundis en establiments rurals de caràcter familiar. D’aquesta manera, s’afavoriria la democratització de la riquesa i es generaria un canvi en el padró de la propietat rural consolidat històricament, caracteritzat per una gran concentració en mans d’una petita minoria.

En els seus 25 anys d’existència, el MST s’ha destacat per les pràctiques socials antagonistes que utilitza per accedir a la terra: l’ocupació de les àrees en disputa, la construcció de campaments i la seva posterior consolidació per mitjà de la creació d’assentaments governamentals. Per a portar a terme les accions que el caracteritzen, el MST s’empara en la ‘funció social’ (productivitat mínima) que segons la Constitució Federal de 1988 han de complir totes i cadascuna de les terres que conformen el territori brasiler; el MST, defensa que aquesta ‘funció social’ sigui materialitzada per mitjà de l’aplicació d’una política pública (Reforma Agrària) que aconsegueixi donar resposta al conflicte agrari larvat des del període colonial.

Organitza: Serveis Culturals de la UdL i Iniciativa de Suport a la Reforma Agrària Brasilera (ISRAb) 

 
Exposició Moviment Sense Terra a la UdL.
 

 

print enrera pujar


   Darrera modificació: