Descarregar pdf
 
versió en català
english version
versión castellana

5è Concurs d'Humor Gràfic i Salut
sobre la SIDA, entesa com a malaltia física i social i l’impacte que té en els països en vies de desenvolupament, així com sobre els programes d’educació afectivo-sexual i l’ús del preservatiu

 
La Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració de l’Associació Cultural Humoràlia, organitza el concurs internacional d’humor gràfic de temàtica sanitària “Humor i salut”.
 
BASES
 
 1. Pot participar en aquest concurs qualsevol artista professional o amateur.
 2. El tema del concurs d’aquesta convocatòria ha de fer referència a qualsevol dels aspectes esmentats en el títol d’aquestes bases.
 3. Els participants poden enviar un màxim de 3 treballs per concursant, sempre que aquests dibuixos no hagin estat premiats en un altre certamen.
 4. Les obres (únicament vinyetes) poden ser realitzades amb qualsevol tècnica pictòrica, amb un format únic de mida A-4 (210 mm x 297 mm) o proporcional, en llengua catalana, castellana o anglesa.
 5. Cal enviar les obres, únicament per correu electrònic, a info@humorisalutlleida.cat, després d’escanejar-les a 300 punts de resolució en format JPEG o JPG.
 6. El termini d’admissió d’originals finalitza el dia 31-03-2011.
 7. Els treballs han d’anar acompanyats d’una fitxa que inclogui el nom, cognoms, adreça, telèfon i fotografia o caricatura de l’autor o autora.
 8. S’atorgarà un premi de 1000€ a l’obra guanyadora, i un segon premi de 500€.
 9. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 10. La composició del jurat es donarà a conèixer amb posterioritat a la proclamació de la persona que guanyi el concurs.
 11. La decisió del jurat serà notificada al guanyador o guanyadora durant la setmana del mes d’abril, per correu electrònic, i es publicarà posteriorment a la web www.udl.cat.
 12. Les primeres 50 obres seleccionades seran exposades a la seu de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida durant el mes de maig . A més, s’editarà una revista-catàleg amb aquestes obres, així com una edició de pòsters.
 13. La versió electrònica de les obres podrà ser visitada a la galeria virtual que es publicarà a www.udl.cat amb posterioritat a la celebració del concurs.
 14. Els organitzadors es reserven el dret de difondre o reproduir l’obra guanyadora sense autorització expressa del autor o autora, i sense que això representi cap obligació respecte a l’artista. El mateix criteri es seguirà amb les altres obres presentades.
 15. Els 50 dibuixos que s’editaran en el llibre final de divulgació hauran de ser presentats, també en format paper.
 16. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra i sense reserva d’aquestes bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir el resoldrà el jurat.

 

Més informació
 

 
baixcorva

   Darrera modificació: