Màxim de crèdits convalidables

 Descarregar pdf

QUINS CRÈDITS ES PODEN CONVALIDAR?

En principi, es pot convalidar tot tipus de crèdits, sempre que el coordinador acadèmic hi estigui d'acord, però això dependrà de cada facultat o escola.  Caldrà considerar els continguts de les assignatures a destinació i la càrrega lectiva.

Abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar, amb el seu coordinador, els estudis que cursarà a destinació i els estudis de la UdL que se li convalidaran.

Com a criteri general, no es poden convalidar les assignatures suspeses.  Aquestes s'han de cursar a la UdL. En el cas de l'EPS, cal parlar-ho amb el coordinador. 
 

QUANTS CRÈDITS ES PODEN CONVALIDAR? 

La càrrega lectiva recomanada depèn de la durada de l'estada:

  • mig curs = 30 crèdits ECTS
  • un curs sencer = 60 crèdits ECTS
   Darrera modificació: