Sistema ECTS

 Descarregar pdf
El sistema de reconeixement adoptat per al programa Sòcrates/Erasmus s'anomena ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits). La Comissió Europea promou l'ECTS com a llenguatge comú per facilitar el reconeixement acadèmic entre diferents universitats.

Existeixen crèdits ECTS i qualificacions ECTS. 

Crèdits ECTS

Cada assignatura té un nombre de crèdits locals (específics a cada universitat) i, a més a més, un nombre de crèdits ECTS, que faciliten el càlcul a l'hora de reconèixer matèries cursades en diferents universitats.

La càrrega lectiva equivalent a un curs acadèmic sencer és de 60 crèdits ECTS. Per a un semestre/quadrimestre, 30 crèdits ECTS. Per a un trimestre, 20 crèdits ECTS. Aquests són els crèdits ECTS que generalment un estudiant cursarà a destinació, segons el període d'estada.

Qualificacions ECTS

L'escala de qualificacions ECTS representa el rendiment acadèmic de l'estudiant en relació a la resta d'estudiants.

Els crèdits i les qualificacions ECTS no substitueixen els crèdits i qualificacions de cada universitat, sinó que donen informació complementària sobre el rendiment acadèmic de l'estudiant, des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu.

Qualificacions ECTS

  Nota ECTS

  Percentatge d'estudiants aprovats que obtenen la qualificació

Definició

A

10%

Excel·lent: rendiment acadèmic extraordinari, amb errors necessaris.

B

25%

Molt bé: per sobre de la mitjana, amb alguns errors.

C

30 %

Bé: bona feina, amb alguns errors notables.

D

25%

Satisfactori: bé, amb mancances significatives.

E

10%

Suficient: ha assolit els mínims.

F-FX

-

Suspens: necessita millorar.

   Darrera modificació: