Què és Erasmus?

 Descarregar pdf

 

El programa Erasmus té com a objectiu principal enriquir la dimensió europea en matèria d'ensenyament superior. Fomenta la mobilitat d’estudiantat i de professorat dins la Unió Europea, mitjançant convenis bilaterals entre institucions universitàries.

Aquest programa de mobilitat ha viscut diverses etapes.  En els seus orígens, es va posar en marxa a través dels PIC (Programes Interuniversitaris de Cooperació).  Més tard, Erasmus va formar part del Programa Sòcrates (1997/98 -2006/07).  A continuació, aquest tipus de mobilitat europea entrà en una nova fase, integrant-se dins el Programa d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) (2007/08 – 2012/13) i donant suport a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Erasmus+ és el nou programa europeu d'educació, que comprèn alhora altres àmbits, com la formació, la joventut i l'esport. Va començar el 2014 i tindrà vigència fins al 2020.

Els objectius del programa Erasmus+ són els següents:

  • Permetre que els estudiants es beneficiïn educativament, lingüísticament i culturalment de l’experiència de l’aprenentatge en altres països.
  • Fomentar la cooperació entre institucions, i enriquir l’entorn educatiu de les institucions d’acollida.
  • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
  • Facilitar la transparència de crèdits i el reconeixement acadèmic de les estades a l’estranger, mitjançant el sistema ECTS.
  • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
  • Millorar les competències lingüístiques dels participants.
  • Millorar la conscienciació i comprensió dels participants envers altres cultures i països.
  • Millorar les capacitats, l'atractiu i la dimensió internacional de les orgnitzacions participants.
  • Reforçar les sinergies i la transició entre educació formal i no formal, formació professional, ocupabilitat i emprenedoria.
  • Assegurar un millor reconeixement de les competències adquirides a través de períodes de mobilitat en un altre país.

 

 

   Darrera modificació: