Fi de l'estada

 Descarregar pdf

Tràmits a fer a Relacions Internacionals

Ens has de fer arribar a RI els següents documents:

  • Certificat d'assistència. Amb aquest document s'ordenarà el pagament restant de la beca que t'hagi estat concedida. Important que te'n quedis una còpia. 
  • Còpia de les notes obtingudes i dels informes.
  • Còpia dels certificats d'assistència a seminaris, jornades, etc. , si s'escau.

Aquests documents no cal que els portis en persona, si t'has quedat de turisme al país, només cal que ens els facis arribar, però recorda la data límit perquè puguem fer la convalidació a temps.

Data límit perquè aquests documents arribin a RI: 1 de setembre.

Tràmits a fer amb el coordinador acadèmic

Amb les notes obtingudes a destinació i els informes, has d'anar a veure el teu coordinador de centre. En el cas dels projectes, has de portar una còpia impresa del projecte.

Les assignatures suspeses durant l'estada no es poden recuperar a Lleida, s'han de recuperar a destinació i, en el cas de no fer-ho, es convalidaran com a suspeses i s'hauran de tornar a matricular a Lleida.

Els estudis convalidats rebran qualificació a criteri del coordinador de centre, qui farà constar les notes a l'Acta del Conveni de Mobilitat.

L'Acta Conveni de Mobilitat ha d'incloure la mateixa informació que el document de convalidació, més les qualificacions obtingudes a destinació i la seva nota convalidada a Lleida. L'Acta la signa el Coordinador de Mobilitat de Centre i el Vicerector d'Internacionalització. Un cop signada, s'envia una còpia a la Secretaria Acadèmica perquè posi les notes al teu expedient i també rebràs una còpia al teu domicili per correu postal.

Què pots fer si no estàs d'acord amb les notes que t'han convalidat?

En el cas dels Projectes Finals de Carrera, pots demanar defensar-lo davant un tribunal i se t'avaluarà com si l'haguessis fet a la UdL.
En el cas d'assignatures, pots fer un escrit adreçat al Coordinador de Centre sol·licitant que revisi les teves convalidacions o que te les justifiqui.
En el cas de les Pràctiques / Practicum, la convalidació també la fa el Coordinador de Centre, no la fa el coordinador de pràctiques a la UdL, i s'han d'avaluar tenint en compte que els criteris els ha establert la universitat de destinació, no s'han de convalidar com si s'haguessin cursat a Lleida.

Data límit per fer aquest tràmit: Mitjans de setembre.

Tràmits finals

Un cop fets els tràmits anteriors:

  1. El coordinador acadèmic farà l'acta de convalidació que signarà també el Vicerector d'Internacionalització.
  2. Aquesta acta s'envia a la secretaria acadèmica perquè t'introdueixin les notes al teu expedient.
  3. També rebràs còpia de l'acta perquè vegis que s'han fet els tràmits, no cal que facis res, només, si no estàs d'acord amb alguna de les notes, t'has d'adreçar al coordinador acadèmic.
  4. En cas que hagis rebut ajut econòmic de Relacions Internacionals, si ens has fet arribar el certificat de finalització d'estada, tramitarem el segon pagament de l'ajut.

Per últim i ja per finalitzar la teva mobilitat, t'agraïríem que omplissis l'enquesta sobre la teva experiència de mobilitat. Aquesta enquesta, si ens autoritzes a publicar-la, pot servir d'orientació per a futurs estudiants que es plantegin anar al destí a què has anat. A més, si vols, pots completar l'enquesta amb algun document que hagis pogut fer de l'estada o fotografies. Per omplir l'enquesta, cal accedir a aquest enllaç amb l'usuari i contrasenya que vas fer per fer la sol·licitud de mobilitat, així el sistema reconeix sobre quina estada vols fer l'informe. L'enquesta s'anomena "Informe de Mobilitat". T'agraïm la teva col·laboració.

   Darrera modificació: