Durant l'estada

 Descarregar pdf

Incorporació a destí

El primer que has de fer és demanar al teu tutor o al personal de l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat d'acollida que t'ompli i signi el Certificat d'Arribada que trobaràs a l'àrea de descàrrega de documents i enviar-lo escanejat i per correu electrònic a Relacions Internacionals de la UdL.

La data d'incorporació serà la data que et presentis a la Universitat.

És important que ho facis tan aviat com arribis, perquè a partir d'aquest moment s'ordenarà el primer pagament de la beca que et correspongui.

Data límit per rebre aquest document a l'ORI:

 • Els que marxeu el 1r semestre o el curs sencer: 1 de novembre
 • Els que marxeu el 2n semestre: 1 d'abril

 

Confirmació / Canvi d'assignatures

Un cop arribat a destinació es pot demanar, s'ha de reconfirmar el learning agreement que vas omplir abans de marxar. 

 1. Si no hi ha canvis, cal que reconfirmis per correu electrònic que el learning és correcte.
 2. En el cas que calgui fer canvis d'assignatures, bé perquè les assignatures que vas triar no s'oferten, bé perquè no responen a les teves expectatives o per qualsevol altra circumstància, es poden fer canvis al document de convalidació original.


Com fer els canvis?

 • Parlar amb el tutor de destinació sobre els canvis que es volen fer.
 • Acordar per correu electrònic amb el coordinador de la UdL aquests canvis perquè doni el vistiplau.
 • Omplir (a l'ordinador) el full de canvis que trobaràs a l'àrea de descàrrega de documents. En aquest full hi ha de constar totes les assignatures que es fan a destinació i totes les que s'han de convalidar, NO només els canvis. Signar-lo i fer-lo signar pel tutor de destinació.
 • Enviar el document per correu electrònic al teu coordinador i a Relacions Internacionals.
 • Un cop el coordinador el signi, te l'enviarà de tornada, també l'enviarà a RI i a la secretaria per què apliquin els canvis que siguin necessaris a la teva matrícula i expedient.


IMPORTANT: Només es poden fer canvis 1 sol cop.

Dates límit en què han d'estar fets els canvis:

 • Els que marxeu el 1r semestre o el curs sencer: 10 de desembre
 • Els que marxeu al 2n semestre: 1 d'abril

Ampliació / Reducció període d'estada

AMPLIACIÓ PERÍODE D'ESTADA:

 

Per motius acadèmics, pots sol·licitar una ampliació de la teva estada enviant a Relacions Internacionals la Sol·licitud d'Allargament d'Estada que trobaràs en l'àrea de descàrrega de documents.

Un cop rebut, el coordinador de mobilitat resoldrà la sol·licitud i RI comunicarà a la universitat d'acollida i a l'estudiant la resolució.

IMPORTANT: Un allargament d'estada no implica una ampliació de l'ajut que se t'hagi concedit.

 

REDUCCIÓ PERÍODE D'ESTADA:

Si, en canvi, has de reduir la teva estada, tan aviat com es produeixi la circumstància, ho has de comunicar al teu tutor i Oficines de Relacions Internacionals (destí i UdL).

Relacions Internacionals comunicarà a la teva secretaria acadèmica el canvi per si s'ha de modificar la teva matrícula.

Hauràs de fer canvis al Learning Agreement perquè no hi constin les assignatures que hauries d'haver cursat en el període que no realitzaràs a destí.

IMPORTANT: És possible que la reducció de periode d'estada comporti que s'hagi de retornar la part proporcional de l'ajut que hauràs cobrat de més. Relacions Internacionals t'informarà de si es produeix aquesta circumstància i de com procedir.

 

Finalitzant l'estada

 • Demana al teu tutor o a l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat d'acollida que t'ompli i signi el certificat d'estada que trobaràs en l'àrea de descàrrega de documents.Envia'l escanejat i per correu electrònic a Relacions Internacionals. Amb aquest document se't pagarà la resta de l'import de l'ajut concedit.
 • Demana una còpia de les notes obtingudes amb l'escala de puntuació utilitzada.
 • En el cas de projectes finals de carrera o pràctiques, cal també demanar un informe al tutor sobre el projecte o les pràctiques que s'han fet i la nota obtinguda.
   Darrera modificació: