Durant l'estada

 Descarregar pdf

Certificat d'arribada

Un cop incorporat a destinació, cal omplir el full d'arribada i, un cop signat per l'ORI o pel tutor de destí, enviar escanejat a ri@udl.cat

Terminis per complimentar aquest tràmit:

 • 1 de desembre: estades de 1r semestre o curs sencer
 • 1 d'abril: estades de 2n semestre.

Canvi d'assignatures

Com que no sempre és fàcil conèixer amb antel·lació les possibilitats acadèmiques a la universitat de destinació (assignatures, programes, crèdits, quadrimestres, horaris, etc.), es poden sol·licitar canvis d'assignatures després d'arribar a destinació.

Tipus de canvis:

 • substitutir una assignatura per una altra
 • afegir més assignatures
 • o eliminar assignatures

Condicions:

 

 • Els canvis sol·licitats han de tenir el vistiplau del coordinador/a acadèmic a la UdL; cal que consulteu els canvis amb ell/ella.
 • Les assignatures que es vulguin convalidar han d'estar matriculades a la UdL;  reviseu el vostre resguard de matrícula.
 • Només es poden sol·licitar canvis una sola vegada durant l'estada;  empleneu els papers quan ho tingueu tot clar.

Terminis:

Com a criteri general,  les assignatures només poden ser modificades en el termini màxim d'un mes després de la incorporació de l'estudiant al centre de destinació.

Per part de la UdL, la data límit per sol·licitar canvis és:

 • 10 de desembre (estudiants que marxen el primer quadrimestre) i
 • 1 d'abril (estudiants que marxen el segon quadrimestre). En aquest cas, no es podran modificar els acords de convalidació que afectin assignatures que a la UdL siguin del primer quadrimestre, perquè aquestes actes ja estaran tancades.

Full de canvis: Model de full de canvis

Abans d'enviar-lo a Lleida, és recomanable que el signi el responsable del programa Sicue a la universitat de destinació.

 

Al final de l'estada, demaneu a destinació...

Al final de l'estada, abans de tornar a Lleida, demaneu a destinació:

 • Que us emplenin la data de finalització d'estada en el full d'arribada complimentat a l'inici de l'estada. Aquest document l'ha de donar l'estudiant als responsables de la Unitat SICUE o tutors de la universitat d'acollida i s'ha de fer arribar a Relacions Internacionals, ja sigui presencialment o escanejat i per correu electrònic (ri@udl.cat).
 • Les notes obtingudes a destinació

 Els estudiants de rotatoris de MEDICINA i els de pràctiques d'INFERMERIA:  Si la universitat de destinació només avalua amb "apte" / "no apte",   demaneu que us emplenin els fulls d'avaluació de pràctiques/rotatoris (1 full per especialitat).

   Darrera modificació: