Erasmus DOCÈNCIA (STA KA131)

Informació General

Convocatòria d'ajuts per a estades curtes de docència

 Descarregar pdf

Places

Les places estan ordenades per país, però es poden filtrar per àrea. 

La llista inclou les universitats que han signat o renovat la proposta de conveni interinstitucional Erasmus de docència per al curs 2024/25, d’acord amb el nou procediment de digitalització exigit per la Comissió Europea.  

Durada

 • DIES DE TREBALL:  Mínim 2 dies de treball (sense comptar els dies de viatge i els caps de setmana)
 • HORES DE DOCÈNCIA:  Mínim 8 hores

Sol·licitud i documentació que cal adjuntar

Sol·licitud

Abans de presentar la sol·licitud, cal comprovar que per a aquest curs hi ha plaça en aquest destí i en una àrea afí al vostre àmbit de docència. Vegeu llista de places.


Formulari de SOL·LICITUD EN LÍNIA:

Cal entrar al PORTAL d'Staff Sortint, emplenar el formulari corresponent a aquesta convocatòria, adjuntar-hi la documentació requerida i enviar-lo en línia.  

ENTRAR al PORTAL d'Staff outgoing

Dins l'apartat "Formularis de sol·licitud", cal buscar el nom "Sol·licitud Programa Erasmus Docència STA. Curs 2024/25"

 

PER A NOUS USUARIS DEL PORTAL DE MOBILITAT:

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal REGISTRAR-SE al portal de mobilitat, creant un usuari i contrasenya: Primerament cal fer el registre o "inscripció" a la part dreta de la pantalla. I després accedir al portal des de l'apartat "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla).  Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i per poder fer-hi canvis, si és necessari.

La sol·licitud es pot guardar i modificar tants cops com sigui necessari, però sempre abans d'enviar-la.  Un cop enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar.

Documentació

Documentació que cal carregar en línia, com a part de la sol·licitud:

CARTA D'INVITACIÓ de la universitat de destí (o document equivalent), en què es faci palesa l’admissió per a impartir docència dins del Programa “Erasmus Staff Mobility for Teaching”.  Format lliure. 

PLA DE TREBALL (=Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching): Cal utilitzar aquest model  

Signat per les 3 parts:

 • per la persona sol·licitant;
 • pel professor/a que coordina els programes de mobilitat a cada escola/facultat. Podeu consultar la llista de coordinadors i coordinadores en aquest enllaç;
 • i per la universitat de destinació

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar únicament en línia.

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

Termini

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

Ajut econòmic

Ajut

Per a un màxim de 5 dies de treball (exclosos caps de setmana).

 • Viatge: import variable segons distància
 • Dieta: import variable segons país de destinació.              

Vegeu taula d'imports a les bases de la convocatòria.

Sistema de pagamant

L'ajut es rebrà, preferentment, en dos pagaments del 70% i 30%.

 • El primer pagament es tramitarà després de lliurar el Conveni de subvenció signat, abans d'iniciar el viatge.
 • El segon pagament es tramitarà un cop finalitzada l'estada, després d'haver presentat el Certificat d'assistència, juntament amb les factures de les despeses, i després d'haver contestat el Qüestionari UE en línia.
   Darrera modificació:

Documentació per a les estades concedides - Docència

 Descarregar pdf

Abans de marxar

Abans de marxar

 • Conveni de subvenció. S'enviarà per email a cada participant. Cal presentar el document amb la signatura original (no és vàlid escanejat).
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea (o assegurança mèdica que tingui vigència durant el període de la mobilitat). Cal lliurar-la alhora amb el conveni de subvenció.

Durant l'estada

Recordeu-vos de:

 • Guardar les factures i tiquets de les despeses
 • Demanar al centre de destí que us signi el certificat d'assistència que trobareu a l'apartat "després de l'estada".

Després de l'estada

 • Qüestionari de la UE (= Erasmus+ participant survey): Us enviaran un missatge electrònic des d'una adreça de la Comissió Europea amb l'extensió ......@ec.europa.eu, amb un l'enllaç individual per respondre el qüestionari UE. Comproveu paperera o correu brossa.
 • Factures, tiquets i altres justificants de despeses:  avió, allotjament i altres.
   Darrera modificació: