Erasmus DOCÈNCIA (STA KA131)

Informació General

Convocatòria d'ajuts per a estades curtes de docència

 Descarregar pdf

Places

Les places estan ordenades per país, però es poden filtrar per àrea. 

La llista inclou les universitats que han signat o renovat la proposta de conveni interinstitucional Erasmus de docència per al curs 2024/25, d’acord amb el nou procediment de digitalització exigit per la Comissió Europea.  

Durada

  • DIES DE TREBALL:  Mínim 2 dies de treball (sense comptar els dies de viatge i els caps de setmana)
  • HORES DE DOCÈNCIA:  Mínim 8 hores

Sol·licitud i documentació que cal adjuntar

Sol·licitud

Abans de presentar la sol·licitud, cal comprovar que per a aquest curs hi ha plaça en aquest destí i en una àrea afí al vostre àmbit de docència. Vegeu llista de places.


Formulari de SOL·LICITUD EN LÍNIA:

Cal entrar al PORTAL d'Staff Sortint, emplenar el formulari corresponent a aquesta convocatòria, adjuntar-hi la documentació requerida i enviar-lo en línia.  

ENTRAR al PORTAL d'Staff outgoing

Dins l'apartat "Formularis de sol·licitud", cal buscar el nom "Sol·licitud Programa Erasmus Docència STA. Curs 2024/25"

 

PER A NOUS USUARIS DEL PORTAL DE MOBILITAT:

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal REGISTRAR-SE al portal de mobilitat, creant un usuari i contrasenya: Primerament cal fer el registre o "inscripció" a la part dreta de la pantalla. I després accedir al portal des de l'apartat "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla).  Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i per poder fer-hi canvis, si és necessari.

La sol·licitud es pot guardar i modificar tants cops com sigui necessari, però sempre abans d'enviar-la.  Un cop enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar.

Documentació

Documentació que cal carregar en línia, com a part de la sol·licitud:

CARTA D'INVITACIÓ de la universitat de destí (o document equivalent), en què es faci palesa l’admissió per a impartir docència dins del Programa “Erasmus Staff Mobility for Teaching”.  Format lliure. 

PLA DE TREBALL (=Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching): Cal utilitzar aquest model  

Signat per les 3 parts:

  • per la persona sol·licitant;
  • pel professor/a que coordina els programes de mobilitat a cada escola/facultat. Podeu consultar la llista de coordinadors i coordinadores en aquest enllaç;
  • i per la universitat de destinació

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar únicament en línia.

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

Termini

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

Ajut econòmic

Ajut

Per a un màxim de 5 dies de treball (exclosos caps de setmana).

  • Viatge: import variable segons distància
  • Dieta: import variable segons país de destinació.              

Vegeu taula d'imports a les bases de la convocatòria.

Sistema de pagamant

L'ajut es rebrà, preferentment, en dos pagaments del 70% i 30%.

  • El primer pagament es tramitarà després de lliurar el Conveni de subvenció signat, abans d'iniciar el viatge.
  • El segon pagament es tramitarà un cop finalitzada l'estada, després d'haver presentat el Certificat d'assistència, juntament amb les factures de les despeses, i després d'haver contestat el Qüestionari UE en línia.
   Darrera modificació:

Documentació per a les estades concedides - Docència

 Descarregar pdf

Abans de marxar

Conveni de subvenció. S'enviarà per email als participants. Cal presentar el document amb la signatura original (no és vàlid escanejat).

Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea (o assegurança mèdica amb cobertura internacional), que tingui vigència durant el període de la mobilitat. Cal entregar còpia de la TSE amb el conveni de subvenció.

Full informatiu - Targeta Sanitària Europea

Durant l'estada

Recordeu-vos de:

Després de l'estada

 

Certificat d'assistència (signat per la universitat de destinació). Utilitzeu aquest model, si us plau.

 

Factures, tiquets i altres justificants de despesa:  Factura del desplaçament en avió més les targetes d'embarcament (boarding cards), factura d'allotjament i altres tiquets de despesa (transports, manutenció, etc.), si escau. 

En cas de desplaçaments en cotxe: Cal presentar tiquets d'autopista i de combustible.

En cas de viatges ecològics (autobús o tren per al trajecte principal del viatge entre país i país):  Cal presentar tiquets de tren o autobús.

 

Qüestionari de la UE (=Erasmus+ participant report):  Rebreu un correu de la Comissió Europea amb el domini ...@ec.europa.eu, amb un enllaç individual per respondre el qüestionari UE. Comproveu paperera i correu brossa.

Quan al qüestionari pregunten sobre "ACUERDO DE MOVILIDAD"/"MOBILITY AGREEMENT", es refereixen al PLA DE TREBALL, que vàreu presentar amb la sol·licitud.

 

 

 

   Darrera modificació: