Concursos PTGAS

 

BORSES DE TREBALL

 

 

CONVOCATÒRIES EN CURS

LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

Podeu consultar els horaris de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres en l'enllaç següent: http://www.udl.es/ca/serveis/registre/

 

 

 

ANUNCI per la cobertura mitjançant contracte d’interinitat del lloc de Cap d’Infraestructures de la Universitat de Lleida. (1/2024 CLT) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 8 d'abril al 6 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

ANUNCI PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU.

anunci

correcció errades anunci

Data de publicació

22 de març de 2024

Seguiment

D'acord amb les instruccions del SOC les persones interessades han de trucar al telèfon 900800046 i s'han d'inscriure com auxiliars administratius.

Es podran inscriure com a demandants d'ocupació o per millora d'ocupació.

Un cop inscrits hauran d'enviar un correu amb el nom, cognoms i DNI al següent correu electrònic ot_lleida.soc@gencat.cat

Si formeu part de la selecció us soll·licitaren el currículum.

 

 

Resolució per la qual es convoca el concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a de serveis comunitaris, personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (1/2024 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

19 de març de 2024

Termini de presentació

del 20 de març al 18 d'abril de 2024, ambdós inclosos

 Durant el període del 23 de març del 2024 al 1 d'abril de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució (17/2024 S22050) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de març de 2024

Termini de presentació

del 19 de març al 17 d'abril de 2024, ambdós inclosos

 Durant el període del 23 de març del 2024 al 1 d'abril de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 15/2024 N22025 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de març de 2024

Termini de presentació

 del 19 de març al 17 d'abril de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de març del 2024 al 1 d'abril de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució (13/2024 N23050) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de març de 2024

Termini de presentació

del 18 de març al 17 d'abril de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (16/2024 N23012) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de març de 2024

Termini de presentació

del 5 de març al 3 d'abril de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (14/2024 N23051) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 28 de febrer al 26 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (12/2024 P21013) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 28 de febrer al 26 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (11/2024 P23011) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 12 de febrer al 8 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (10/2024 N23059) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 12 de febrer al 8 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (9/2024 P23004) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2024

Termini de presentació

del 24 de gener al 20 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (8/2024 P23019) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2024

Termini de presentació

del 24 de gener al 20 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (7/2024 N23058) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2024

Termini de presentació

del 24 de gener al 20 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (6/2024 P22015) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de gener de 2024

Termini de presentació

del 19 de gener al 15 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (5/2024 N23058) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (4/2024 P22039) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

                        Modificació bases

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Nou termini:de l'11 de gener al 9 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (3/2024 P22039) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

                        Modificació bases

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Nou termini:de l'11 de gener al 9 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (2/2024 P22039) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (1/2024 0701) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de 2 llocs de treball de responsable de serveis comuns, personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis laboral, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida, (2/2023 CL) (per al torn trasllat i promoció interna)

Publicació DOGC

Correcció errades DOGC

Data de publicació

2 de gener de 2024

Termini de presentació

del 3 al 30 de gener de 2024, ambdós inclosos

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Oferta 4/2023 CF Universitat de Lleida per cobrir en comissió de serveis el lloc de treball de cap de secció de contractació i compres  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de desembre de 2023

Termini de presentació

del 22 de desembre de 2023 al 22 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala tècnica d’administració, grup A, subgrup A1, de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (2/2023 CO)

Publicació DOGC

Correcció errades DOGC

Data de publicació

18 de desembre de 2023

Termini de presentació

 

 

del 19 de desembre de 2023 al 18 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 93/2023 N23053 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 21 de desembre de 2023 al 22 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

   

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 92/2023 N23005 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 19 de desembre de 2023 al 18 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

   

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 91/2023 N23051 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 21 de desembre de 2023 al 22 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 90/2023 N22016 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 18 de desembre de 2023 al 17 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 89/2023 P22039 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 12 de desembre de 2023 al 11 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de  2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 88/2023 N23052 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 18 de desembre de 2023 al 17 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 87/2023 N23018 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 11 de desembre de 2023 al 10 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 86/2023 N23049 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 7 de desembre de 2023 al 9 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 85/2023 P23013 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de desembre de 2023

Termini de presentació

 del 7 de desembre de 2023 al 9 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre del 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 84/2023 P22036 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de novembre de 2023

Termini de presentació

 del 27 de novembre al 28 de desembre de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre del 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de 7 llocs de treball de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (1/2023 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

21 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 22 de novembre al 21 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR 10 LLOCS DE TREBALL A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA MITJANÇANT CONTRACTES FORMATIUS PER A L’OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL  Publicació tauler e-seu UdL

Programa de primera experiència professional en les administracions públiques. Mecanisme de recuperació i resiliència – Convocatòria 2023

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea-"NextGenerationEU”

Data de publicació

20 de novembre de 2023

Termini de presentació

 

Lloc de presentació

 

La previsió de recepció d'ofertes al SOC és fins el 29 de novembre

 

- posar-se en contacte amb l’Oficina de Treball de Lleida del Servei d’Ocupació de Catalunya

- telematicament https://feinaactiva.gencat.cat/home

Seguiment

Avís publicació e-seu: modificació comissió de selecció (24/11/23)

Avís publicació: Acta comissió de selecció 1-VERDA

Avís publicació: Acta comissió de selecció 3-VERDA

Avís publicació: Acta comissió de selecció 1-DIGITAL

Avís publicació: Acta nova comissió de selecció 1-DIGITAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 2-DIGITAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 3-DIGITAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 1-GENERAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 2-GENERAL

Avís publicació: Correcció acta comissió de selecció 2-GENERAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 3-GENERAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 4-GENERAL

Avís publicació e-seu: Resolució parcial (10/01/24)

Avís publicació e-seu: Resolució parcial (30/01/24)

Per motius tècnics i organitzatius la data d'inici del contracte serà el 19/01/2024

 

 

Resolució (83/2023 P22019) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2023

Termini de presentació

 del 16 de novembre al 15 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 82/2023 P22025 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2023

Termini de presentació

 del 16 de novembre al 15 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 81/2023 P22037 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2023

Termini de presentació

 del 16 de novembre al 15 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca per a la seva provisió el lloc de treball de director/a de l’Àrea d’Economia com a de personal eventual de la Universitat de Lleida

Publicació DOGC

correcció errades DOGC

Data de publicació

9 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 10 de novembre a l'11 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca per a la seva provisió el lloc de treball de director/a de l’Àrea de Personal com a de personal eventual de la Universitat de Lleida

Publicació DOGC

Data de publicació

9 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 10 de novembre a l'11 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca per a la seva provisió el lloc de treball de director/a de l’Àrea de Docència, Qualitat i Formació com a de personal eventual de la Universitat de Lleida

Publicació DOGC

Data de publicació

9 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 10 de novembre a l'11 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (80/2023 N23045) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de novembre de 2023

Termini de presentació

 del 3 de novembre al 30 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (79/2023 P23021) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 25 d'octubre al 22 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (78/2023 P23030) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 24 d'octubre al 21 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (77/2023 P23021) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 19 d'octubre al 16 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (76/2023 B23011) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 19 d'octubre al 16 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (75/2023 C21067) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

                        Modificació bases

Data de publicació

11 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 13 d'octubre al 10 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Nou termini:del 13 d'octubre al 17 de novembre, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (74/2023 N21004) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 13 d'octubre al 10 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 73/2023 P22027 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 13 d'octubre al 10 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (72/2023 0701) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

04 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 05 d'octubre al 03 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (71/2023 P23006) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

04 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 05 d'octubre al 03 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (70/2023 B23010) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

03 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 04 d'octubre al 02 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 69/2023 P22031 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

04 d'octubre de 2023

Termini de presentació

del 05 d'octubre al 03 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (68/2023 P22019) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

03 d'octubre de 2023

Termini de presentació

 del 04 d'octubre al 02 de novembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 67/2023 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

02 d'octubre de 2023

Termini de presentació

del 03 d'octubre al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (66/2023 P21005) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de setembre de 2023

Termini de presentació

 del 25 de setembre al 24 d'octubre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (65/2023 N23012) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de setembre de 2023

Termini de presentació

 del 25 de setembre al 24 d'octubre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (64/2023 G23008) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de setembre de 2023

Termini de presentació

 del 20 de setembre al 20 d'octubre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (63/2023 G20008) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 de setembre de 2023

Termini de presentació

 del 8 de setembre al 10 d'octubre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució (61/2023 P23003) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 de setembre de 2023

Termini de presentació

 del 8 de setembre al 10 d'octubre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució (60/2023 N23014) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de setembre de 2023

Termini de presentació

 del 4 de setembre al 4 d'octubre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per cobrir temporalment, mitjançant un interinatge per programa, 3 llocs de treball de tècnic/a, subgrup A1 i subgrup A2, de l’escala tècnica d'administració i de l'escala de gestió de la Universitat de Lleida, (2/2023 CFI)

Publicació DOGC

Data de publicació

28 d'agost de 2023

Termini de presentació

del 29 d'agost al 26 de setembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Oferta 3/2023 CF Universitat de Lleida per cobrir en comissió de serveis el lloc de treball de cap de secció de contractació i compres  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

31 de juliol de 2023

Termini de presentació

de l'1 d'agost al 8 de setembre de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució (59/2023 N23043) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de juliol de 2023

Termini de presentació

del 26 de juliol al 23 d'agost de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució (58/2023 N23014) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juliol de 2023

Termini de presentació

del 20 de juliol al 17 d'agost de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució (57/2023 N22018) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de juliol de 2023

Termini de presentació

del 17 de juliol al 11 d'agost de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala de tècnics administratius de biblioteques, grup C, subgrup C1 de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (1/2023 CO) 

Publicació DOGC

Correcció bases

Data de publicació

10 de juliol de 2023

Termini de presentació

 

 

de l'11 de juliol al 7 d'agost de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució (56/2023 P21005) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de juny de 2023

Termini de presentació

del 3 de juliol al 28 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (55/2023 P22028) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de juny de 2023

Termini de presentació

del 26 de juny al 21 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (54/2023 G22005) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de juliol de 2023

Termini de presentació

del 25 de juliol al 22 d'agost de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

 

 

Resolució (53/2023 P22010) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de juny de 2023

Termini de presentació

del 22 de juny al 19 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per cobrir temporalment, mitjançant un interinatge per vacant, el lloc de treball de GESTOR/A D'AJUTS, subgrup A2, de l’escala de gestió de la Universitat de Lleida, (1/2023 CFI)

 Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2023

Termini de presentació

del 21 de juny al 18 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (52/2023 B23008) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de juny de 2023

Termini de presentació

del 14 de juny al 11 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (51/2023 G21006) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de juny de 2023

Termini de presentació

del 12 de juny al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (50/2023 G21006) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de juny de 2023

Termini de presentació

del 12 de juny al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (49/2023 P22030) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de juny de 2023

Termini de presentació

del 12 de juny al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (48/2023 G21006) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de juny de 2023

Termini de presentació

del 12 de juny al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (47/2023 P22023) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de maig de 2023

Termini de presentació

del 30 de maig al 26 de juny de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (46/2023 N23014) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de maig de 2023

Termini de presentació

del 18 de maig al 14 de juny de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (45/2023 B23006) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de maig de 2023

Termini de presentació

del 19 de maig al 15 de juny de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (44/2023 N23007) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de maig de 2023

Termini de presentació

del 10 de maig al 7 de juny de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (43/2023 N23010) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2023

Termini de presentació

del 4 de maig a l'1 de juny de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (42/2023 N23010) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2023

Termini de presentació

del 4 de maig a l'1 de juny de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (41/2023 N19015) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 d'abril de 2023

Termini de presentació

del 2 al 30 de maig de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 40/2023 P22025 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 d'abril de 2023

Termini de presentació

del 2 al 30 de maig de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 39/2023 P22038 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 d'abril de 2023

Termini de presentació

del 2 al 30 de maig de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 37/2023 P22033 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de maig de 2023

Termini de presentació

del 9 de maig al 6 de juny de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 36/2023 P22033 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 d'abril de 2023

Termini de presentació

del 19 d'abril al 18 de maig de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 34/2023 N23002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 d'abril de 2023

Termini de presentació

del 6 d'abril al 9 de maig de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 33/2023 N23015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'abril de 2023

Termini de presentació

del 5 d'abril al 8 de maig de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 29/2023 N23018) Publicació tauler e-seu UdL

correcció bases convocatòria  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de març de 2023

Termini de presentació

del 29 de març al 28 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 28/2023 P20007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de març de 2023

Termini de presentació

del 27 de març al 26 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 26/2023 N20032 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de març de 2023

Termini de presentació

del 20 de març al 19 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 25/2023 C23008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de març de 2023

Termini de presentació

del 16 de març al 17 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 24/2023 N19015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de març de 2023

Termini de presentació

del 10 de març al 12 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 23/2023 P22006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de març de 2023

Termini de presentació

del 7 de març al 3 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 21/2023 P22031 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de març de 2023

Termini de presentació

del 2 de març al 29 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 20/2023 B23003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de febrer de 2023

Termini de presentació

de l'1 de març al 28 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 18/2023 P22038 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 23 de febrer al 22 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 17/2023 P22037 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 21 de febrer al 20 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 16/2023 P22006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 14 de febrer al 13 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 15/2023 N22027 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 14 de febrer al 13 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

    

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 14/2023 N19015) Publicació tauler e-seu UdL

correcció bases convocatòria  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 6 de febrer al 3 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

  

    

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 12/2023 P20016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 2 de febrer a l'1 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 11/2023 P22010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de gener de 2023

Termini de presentació

del 31 de gener al 27 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 10/2023 0701) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

31 de gener de 2023

Termini de presentació

de l'1 de febrer al 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 09/2023 B23001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de gener de 2023

Termini de presentació

del 23 de gener al 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 08/2023 P22018) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de gener de 2023

Termini de presentació

del 23 de gener al 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 06/2023 N22017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de gener de 2023

Termini de presentació

del 19 de gener al 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 05/2023 N22027 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de gener de 2023

Termini de presentació

del 18 de gener al 14 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 04/2023 B22004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de gener de 2023

Termini de presentació

del 18 de gener al 14 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 03/2023 N22019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de gener de 2023

Termini de presentació

del 17 de gener al 13 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 01/2023 P22004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de gener de 2023

Termini de presentació

del 12 de gener al 8 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 44/2022 P22022 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de desembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de desembre de 2022 al 19 de gener de 2023, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 43/2022 P22024 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 30 de novembre al 30 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a especialista en veterinària, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (4/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a especialista en imatge pel diagnòstic veterinari, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (3/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a de la Unitat Quirúrgica docent, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (2/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca amb caràcter urgent un procés selectiu per formalitzar un contracte laboral de relleu de Personal d’Administració i Serveis (Referència 1/2022 CR)

 Publicació tauler e-seu UdL

correcció bases e-seu UdL

ANUL·LACIÓ bases convocatòria e-seu UdL (29/11/2022)

Data de publicació

17 de novembre de 2022

Termini de presentació

 

Seguiment

  • Sol·licitud

 

 

Resolució, en aplicació de l’acord del Consell de Govern de data 20.10.2022, per procedir a modificar determinats aspectes de les bases de la convocatòria de data 14.12.2021 del concurs per al proveïment de vacants de llocs de treball  d’auxiliars de serveis i punt d’informació (Grup L4), personal laboral d’administració i serveis, en regim laboral fix de la universitat de Lleida (4/2021 CL) i  obrir un nou període de presentació de sol·licituds

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (8/2022 COL)

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022 CEL)

Publicació DOGC

 

Resolució de modificació de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022 CEL)

Publicació DOGC

 

Data de publicació

Nova data de publicació

16 de novembre de 2022

20 de desembre de 2022

Termini de presentació

 

Nou termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

 

del 21 de desembre de 2022 al 19 de gener de 2023, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les escales de personal funcionari  d’administració i serveis, de la Universitat de Lleida (1/2022 CEF)

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 42/2022 P22030 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 16 de novembre al 15 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 40/2022 P22036 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 9 de novembre al 7 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 39/2022 P22019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 8 de novembre al 5 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 38/2022 P22006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 7 de novembre al 2 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 35/2022 G22010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 24 d'octubre al 21 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 34/2022 G22010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 24 d'octubre al 21 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 32/2022 C22046) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 31/2022 N22018) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 30/2022 P22002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 10 d'octubre al 8 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 27/2022 N21021 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de setembre de 2022

Termini de presentació

del 27 de setembre al 26 d'octubre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 26/2022 P21013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de setembre de 2022

Termini de presentació

del 20 de setembre al 20 d'octubre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Cap de Comunicacions i Sistemes, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida, per al torn de trasllat i reincorporació d'excedències i per al torn de promoció interna (5/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

22 d'agost de 2022

Termini de presentació

del 23 d'agost al 19 de setembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

 

 

RESOLUCIÓN DE 26 DE AGOSTO DE 2021, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO CAMPUS IBERUS, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA CON CARGO A FINANCIACIÓN EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN – CATEGORÍA TÉCNICO SUPERIOR

Publicació Campus Iberus

Data de publicació

26 d'agost de 2021

Termini de presentació

del 27 d'agost al 13 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

   Darrera modificació: