Concursos PAS

 

BORSES DE TREBALL

 

 

CONVOCATÒRIES EN CURS

LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

Podeu consultar els horaris de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres en l'enllaç següent: http://www.udl.es/ca/serveis/registre/

 

 

 

Resolució 1/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000- Projecte Estalvi) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2022

Termini de presentació

del 11 al 24 de gener de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per al proveïment de vacants de 17 llocs de treball d’Auxiliars de serveis i punt d’informació (Grup L4), personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (4/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

7 de gener de 2022

Termini de presentació

del 10 de gener al 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució 61/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20009)(Ref. PID2019-104333GB-I00) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 14 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució 60/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18002)(Ref. AGL2017-84529-C3-3-R) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 14 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

Resolució 59/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P21019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 2 al 17 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 58/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 2 al 17 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 57/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de novembre de 2021

Termini de presentació

del 26 de novembre al 14 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 56/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19021) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de novembre de 2021

Termini de presentació

del 26 de novembre al 14 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 55/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000-Projecte Estalvi) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de novembre de 2021

Termini de presentació

del 17 de novembre al 2 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 54/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P21010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de novembre de 2021

Termini de presentació

del 4 al 17 de novembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 53/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte AGEN2 - GESTIÓ SUICS - SCT UNITAT QUIRÚRGICA TORRELAMEU) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de novembre de 2021

Termini de presentació

del 4 al 17 de novembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 52/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G20003) Publicació tauler e-seu UdL

Correcció bases convocatòria publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 d'octubre de 2021

Termini de presentació

del 27 d'octubre al 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 51/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 d'octubre de 2021

Termini de presentació

del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 50/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P21019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 d'octubre de 2021

Termini de presentació

de l'11 al 25 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 49/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X20018) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'octubre de 2021

Termini de presentació

del 5 al 19 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 48/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 - Projecte Estalvi (Ref.)) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'octubre de 2021

Termini de presentació

del 4 al 18 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 47/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G21006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2021

Termini de presentació

del 24 de setembre a l'11 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 46/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0701) Publicació tauler e-seu UdL

correcció d'errades bases convocatòria Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de setembre de 2021

Termini de presentació

del 22 de setembre al 7 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 45/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0701) Publicació tauler e-seu UdL

correcció d'errades bases convocatòria Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de setembre de 2021

Termini de presentació

del 22 de setembre al 7 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 44/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0701) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de setembre de 2021

Termini de presentació

del 22 de setembre al 7 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 43/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N21012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de setembre de 2021

Termini de presentació

del 9 al 22 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

RESOLUCIÓN DE 26 DE AGOSTO DE 2021, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO CAMPUS IBERUS, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA CON CARGO A FINANCIACIÓN EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN – CATEGORÍA TÉCNICO SUPERIOR

Publicació Campus Iberus

Data de publicació

26 d'agost de 2021

Termini de presentació

del 27 d'agost al 13 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 41/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte AGEN2- gestió suics- SCT Unitat Quirúrgica Torrelameu) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 23 d'agost al 3 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Durant el període del 2 al 20 d'agost de 2021 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

Resolució 42/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 23 d'agost al 3 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Durant el període del 2 al 20 d'agost de 2021 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

Resolució 40/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C19065) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 27 de juliol al 9 d'agost de 2021, ambdós inclosos

Durant el període del 2 al 20 d'agost de 2021 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic  per a la provisió de dos llocs de treball d’operadors/es, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (3/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

2 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 5 al 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a especialista en relacions internacionals, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (2/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

2 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 5 al 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a de gestió d’R+D+I, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (1/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

2 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 5 al 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 39/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de juny de 2021

Termini de presentació

del 28 de juny al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 38/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de juny de 2021

Termini de presentació

del 28 de juny al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 37/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de juny de 2021

Termini de presentació

del 28 de juny al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 36/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de juny de 2021

Termini de presentació

del 28 de juny al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 31/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0CANON-030471 i projecte 0000-0304) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de juny de 2021

Termini de presentació

del 22 de juny al 6 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 35/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N21012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de juny de 2021

Termini de presentació

del 16 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 34/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de juny de 2021

Termini de presentació

del 15 al 29 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució 30/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projectes C18069 i Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de juny de 2021

Termini de presentació

del 7 al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 33/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projectes C20043 i C20044) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de juny de 2021

Termini de presentació

del 3 al 16 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 32/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de juny de 2021

Termini de presentació

del 3 al 16 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 29/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de maig de 2021

Termini de presentació

del 26 de maig al 8 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 28/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C21026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de maig de 2021

Termini de presentació

del 26 de maig al 8 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 27/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 - projecte estalvi) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de maig de 2021

Termini de presentació

del 26 de maig al 8 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 26/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20024) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de maig de 2021

Termini de presentació

del 20 de maig al 2 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 1/2021 BL, de convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de tècnic/a lingüístic/a d’anglès (personal laboral, grup L1) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de maig de 2021

Termini de presentació

del 20 de maig  al 16 de juny de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 25/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) projecte Estalvi Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de maig de 2021

Termini de presentació

de 18 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 24/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N21009) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de maig de 2021

Termini de presentació

de 7 al 24 de maig de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució 23/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 3 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 22/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 26 d'abril al 7 de maig de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 21/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 26 d'abril al 7 de maig de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 20/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18035) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 19 d'abril al 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 19/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (N19028) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 19 d'abril al 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 18/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19028) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 19 d'abril al 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 17/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 15 d'abril al 28 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 16/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 15 d'abril al 28 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 15/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 8 d'abril al 21 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 14/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18072) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'abril de 2021

Termini de presentació

de 8 d'abril al 21 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 13/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de març de 2021

Termini de presentació

de 19 de març a l'1 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 12/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X21007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de març de 2021

Termini de presentació

de 17 de març al 30 de març de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 11/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de març de 2021

Termini de presentació

de 10 de març al 23 de març de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 10/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18027) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de març de 2021

Termini de presentació

de 9 de març al 22 de març de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 9/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte AGEN2) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de març de 2021

Termini de presentació

de 9 de març al 22 de març de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 8/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de febrer de 2021

Termini de presentació

de 19 de febrer al 4 de març de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 1/2021 CG, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a proveir llocs de treball vacants de personal funcionari de l’escala d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques, subgrup A2, de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

 

REQUISIT: Funcionaris de carrera UdL, excepte lloc de treball de codi 10, en el qual es poden presentar funcionaris de carrera de qualsevol universitat pública catalana

Data de publicació

8 de febrer de 2021

Termini de presentació

del 9 de febrer a l'1 de març de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 7/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte S18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de febrer de 2021

Termini de presentació

del 9 de febrer al 22 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 6/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2021

Termini de presentació

del 8 de febrer al 19 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 5/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de gener de 2021

Termini de presentació

del 27 de gener al 9 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 4/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20031) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de gener de 2021

Termini de presentació

del 27 de gener al 9 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 3/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G18002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de gener de 2021

Termini de presentació

del 22 de gener al 4 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 2/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de gener de 2021

Termini de presentació

del 22 de gener al 4 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 1/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de gener de 2021

Termini de presentació

del 20 de gener al 2 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 2/2020 BL, de convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de Tècnic/a de suport a la docència, dissecció (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de desembre de 2020

Termini de presentació

del 17 de desembre de 2020 al 18 de gener de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 1/2020 BL, de convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de programadors/es de la unitat de Sistemes d’Informació i Comunicacions (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de novembre de 2020

Termini de presentació

del 23 de novembre al 21 de desembre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

RESOLUCIÓ per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala d'ajudants d'arxius i biblioteques de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (3/2019 CO).

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de febrer de 2020

Termini de presentació

del 17 de febrer al 13 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

RESOLUCIÓ per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala auxiliar administrativa de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (2/2019 CO).

Publicació DOGC

correcció errades DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2019

Termini de presentació

17 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 6/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Tècnic/a Especialista de Laboratori (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de novembre de 2019

Termini de presentació

3 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (2/2019 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

25 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 de novembre de 2019

Seguiment

 

  

Resolució per la qual es fixa el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL (02/08/2019)

Publicació DOGC (09/08/2019)

Data de publicació

 

 

 

   Darrera modificació: