Concursos PAS

 

BORSES DE TREBALL

 

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

Podeu consultar els horaris de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres en l'enllaç següent: http://www.udl.es/ca/serveis/registre/

 

 

Resolució 59/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 22 d'octubre al 4 de novembre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 58/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 21 d'octubre al 3 de novembre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 57/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G20003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 19 d'octubre al 30 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 56/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 19 d'octubre al 30 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 55/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G15007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 15 d'octubre al 28 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 54/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 15 d'octubre al 28 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 2/2020 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport compartit del Servei Científicotècnic de DATCEM-RMN-DBMO (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 6 d'octubre al 20 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 1/2020 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic en assajos de la planta pilot de processat d’aliments – anàlisi sensorial i físic d’aliments (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 6 d'octubre al 20 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 53/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'octubre de 2020

Termini de presentació

del 2 d'octubre al 16 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 52/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20024) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 28 de setembre al 13 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 51/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 071) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 1 d'octubre al 15 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 50/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 28 de setembre al 13 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 49/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 24 de setembre al 8 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 48/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16018) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 24 de setembre al 8 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 47/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19027) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 24 de setembre al 8 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 46/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19027) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 24 de setembre al 8 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 45/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19027) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 24 de setembre al 8 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 44/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19027) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 24 de setembre al 8 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 43/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 23 de setembre al 7 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 42/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C16026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 23 de setembre al 7 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 41/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19021) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 23 de setembre al 7 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 40/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 23 de setembre al 7 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 39/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 17 de setembre al 1 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 38/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 17 de setembre al 1 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 37/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19027) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 17 de setembre al 1 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 36/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de setembre de 2020

Termini de presentació

del 10 de setembre al 25 de setembre de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 35/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0701) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 29 de juliol al 11 d'agost de 2020, ambdós inclosos (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 34/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 27 de juliol al 7 d'agost de 2020, ambdós inclosos (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 33/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 23 de juliol al 5 d'agost de 2020, ambdós inclosos (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 32/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 20 de juliol al 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 31/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 20 de juliol al 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 30/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 20 de juliol al 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 29/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 7 de juliol al 21 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 28/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 6 de juliol al 17 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 27/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18034) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de juliol de 2020

Termini de presentació

del 3 de juliol al 16 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 26/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de juny de 2020

Termini de presentació

del 30 de juny al 13 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 25/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19021) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de juny de 2020

Termini de presentació

del 30 de juny al 13 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 24/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16018) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de juny de 2020

Termini de presentació

del 30 de juny al 13 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 23/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juny de 2020

Termini de presentació

del 22 de juny al 6 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 22/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte AGEN2) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juny de 2020

Termini de presentació

del 22 de juny al 6 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 21/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de juny de 2020

Termini de presentació

del 11 de juny al 25 de juny de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 20/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0701) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de juny de 2020

Termini de presentació

del 11 de juny al 25 de juny de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 19/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de juny de 2020

Termini de presentació

del 11 de juny al 25 de juny de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 18/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de juny de 2020

Termini de presentació

del 3 de juny al 16 de juny de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 17/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de juny de 2020

Termini de presentació

del 3 de juny al 16 de juny de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 16/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N20007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de juny de 2020

Termini de presentació

del 2 de juny al 15 de juny de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 15/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18034) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de juny de 2020

Termini de presentació

del 2 de juny al 15 de juny de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 14/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de març de 2020

Termini de presentació

del 12 de març al 25 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 13/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de març de 2020

Termini de presentació

del 10 de març al 23 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 12/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0701) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de març de 2020

Termini de presentació

del 5 de març al 18 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 11/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de març de 2020

Termini de presentació

del 5 de març al 18 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 10/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de març de 2020

Termini de presentació

del 3 de març al 16 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual s'estableix la suplència del concurs 7/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic de microscòpia, morfometria i microfluorimetria (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de febrer de 2020

 

 

RESOLUCIÓ per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala d'ajudants d'arxius i biblioteques de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (3/2019 CO).

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de febrer de 2020

Termini de presentació

del 17 de febrer al 13 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 9/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de gener de 2020

Termini de presentació

13 de febrer de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 8/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X18026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de gener de 2020

Termini de presentació

13 de febrer de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 7/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2020

Termini de presentació

6 de febrer de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 6/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2020

Termini de presentació

6 de febrer de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 5/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de gener de 2020

Termini de presentació

4 de febrer de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 4/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de gener de 2020

Termini de presentació

4 de febrer de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 3/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de gener de 2020

Termini de presentació

31 de gener de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 2/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de gener de 2020

Termini de presentació

31 de gener de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 1/2020, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z0000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de gener de 2020

Termini de presentació

27 de gener de 2020

Seguiment

 

 

Resolució 65/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X18026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de desembre de 2019

Termini de presentació

9 de gener de 2020 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 64/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19025) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de desembre de 2019

Termini de presentació

2 de gener de 2020 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 63/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19024) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de desembre de 2019

Termini de presentació

24 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 62/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de desembre de 2019

Termini de presentació

20 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 61/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de desembre de 2019

Termini de presentació

19 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 60/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de desembre de 2019

Termini de presentació

19 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 59/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de desembre de 2019

Termini de presentació

19 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 58/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de desembre de 2019

Termini de presentació

19 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 57/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de desembre de 2019

Termini de presentació

19 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 56/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de novembre de 2019

Termini de presentació

9 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 55/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de novembre de 2019

Termini de presentació

4 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

RESOLUCIÓ per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala auxiliar administrativa de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (2/2019 CO).

Publicació DOGC

correcció errades DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2019

Termini de presentació

17 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 54/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de novembre de 2019

Termini de presentació

27 de novembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 53/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de novembre de 2019

Termini de presentació

22 de novembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 6/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Tècnic/a Especialista de Laboratori (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de novembre de 2019

Termini de presentació

3 de desembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 52/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de novembre de 2019

Termini de presentació

18 de novembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 51/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de novembre de 2019

Termini de presentació

18 de novembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (2/2019 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

25 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 de novembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 50/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 49/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 48/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 47/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 46/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 45/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 d'octubre de 2019

Termini de presentació

22 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 44/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15043) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'octubre de 2019

Termini de presentació

18 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 43/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15043) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'octubre de 2019

Termini de presentació

18 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 42/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 d'octubre de 2019

Termini de presentació

16 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 41/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 d'octubre de 2019

Termini de presentació

16 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 40/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 d'octubre de 2019

Termini de presentació

16 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 39/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 d'octubre de 2019

Termini de presentació

16 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 38/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de setembre de 2019

Termini de presentació

9 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 37/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19027) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de setembre de 2019

Termini de presentació

8 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 9/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport del Servei Cientificotècnic de micromorfologia i anàlisi d’imatges (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de setembre de 2019

Termini de presentació

8 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 36/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de setembre de 2019

Termini de presentació

3 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 35/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de setembre de 2019

Termini de presentació

2 d'octubre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 4/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball d'operadors/es de la unitat de Sistemes d'Informació i Comunicació (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 d'agost de 2019

Termini de presentació

25 de setembre de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es fixa el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL (02/08/2019)

Publicació DOGC (09/08/2019)

Data de publicació

 

 

 

Resolució 8/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport compartit del Servei Cientificotècnic de DATCEM-RMN-DBMO (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 7/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic de microscòpia, morfometria i microfluorimetria (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 6/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport compartit del Servei Cientificotècnic de DATCEM-RMN-DBMO (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 5/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport del Servei Cientificotècnic de qualitat microbiològica en el sector agroalimentari (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 4/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport del Servei Cientificotècnic de micromorfologia i anàlisi d’imatges (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 3/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 2/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport del Centre d’Investigació INSPIRES de suport a tasques amb prototips (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic en assajos de la planta pilot de processat d’aliments – anàlisi sensorial i físic d’aliments (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 34/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17029) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de juliol de 2019

Termini de presentació

12 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 5/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Tècnic/a Especialista de Laboratori (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de juliol de 2019

Termini de presentació

22 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 7/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Tècnic/a de suport a la recerca, àmbit tecnològic (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de juliol de 2019

Termini de presentació

9 d'agost de 2019

Seguiment

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: