Concursos PAS

 

BORSES DE TREBALL

 

 

CONVOCATÒRIES EN CURS

LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

Podeu consultar els horaris de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres en l'enllaç següent: http://www.udl.es/ca/serveis/registre/

 

   

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 14/2023 N19015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 6 de febrer al 3 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 13/2023 P20005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 2 de febrer a l'1 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 12/2023 P20016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de febrer de 2023

Termini de presentació

del 2 de febrer a l'1 de març de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 11/2023 P22010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de gener de 2023

Termini de presentació

del 31 de gener al 27 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 10/2023 0701) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

31 de gener de 2023

Termini de presentació

de l'1 de febrer al 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 09/2023 B23001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de gener de 2023

Termini de presentació

del 23 de gener al 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 08/2023 P22018) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de gener de 2023

Termini de presentació

del 23 de gener al 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 07/2023 P22033 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de gener de 2023

Termini de presentació

del 19 de gener al 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 06/2023 N22017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de gener de 2023

Termini de presentació

del 19 de gener al 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

  

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 05/2023 N22027 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de gener de 2023

Termini de presentació

del 18 de gener al 14 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 04/2023 B22004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de gener de 2023

Termini de presentació

del 18 de gener al 14 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 03/2023 N22019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de gener de 2023

Termini de presentació

del 17 de gener al 13 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 02/2023 N22023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de gener de 2023

Termini de presentació

del 12 de gener al 8 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 01/2023 P22004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de gener de 2023

Termini de presentació

del 12 de gener al 8 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 46/2022 P22034 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de desembre de 2022

Termini de presentació

del 22 de desembre de 2022 al 20 de gener de 2023, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 45/2022 B22003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de desembre de 2022

Termini de presentació

del 14 de desembre de 2022 al 13 de gener de 2023, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 44/2022 P22022 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de desembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de desembre de 2022 al 19 de gener de 2023, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 43/2022 P22024 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 30 de novembre al 30 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a especialista en veterinària, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (4/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a especialista en imatge pel diagnòstic veterinari, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (3/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a de la Unitat Quirúrgica docent, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (2/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca amb caràcter urgent un procés selectiu per formalitzar un contracte laboral de relleu de Personal d’Administració i Serveis (Referència 1/2022 CR)

 Publicació tauler e-seu UdL

correcció bases e-seu UdL

ANUL·LACIÓ bases convocatòria e-seu UdL (29/11/2022)

Data de publicació

17 de novembre de 2022

Termini de presentació

 

Seguiment

  • Sol·licitud

 

 

Resolució, en aplicació de l’acord del Consell de Govern de data 20.10.2022, per procedir a modificar determinats aspectes de les bases de la convocatòria de data 14.12.2021 del concurs per al proveïment de vacants de llocs de treball  d’auxiliars de serveis i punt d’informació (Grup L4), personal laboral d’administració i serveis, en regim laboral fix de la universitat de Lleida (4/2021 CL) i  obrir un nou període de presentació de sol·licituds

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (8/2022 COL)

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022 CEL)

Publicació DOGC

 

Resolució de modificació de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022 CEL)

Publicació DOGC

 

Data de publicació

Nova data de publicació

16 de novembre de 2022

20 de desembre de 2022

Termini de presentació

 

Nou termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

 

del 21 de desembre de 2022 al 19 de gener de 2023, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les escales de personal funcionari  d’administració i serveis, de la Universitat de Lleida (1/2022 CEF)

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 42/2022 P22030 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 16 de novembre al 15 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 40/2022 P22036 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 9 de novembre al 7 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 39/2022 P22019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 8 de novembre al 5 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 38/2022 P22006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 7 de novembre al 2 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 37/2022 P20017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 31 d'octubre al 28 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 36/2022 N22021) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 31 d'octubre al 28 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 35/2022 G22010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 24 d'octubre al 21 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 34/2022 G22010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 24 d'octubre al 21 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 33/2022 P20001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 32/2022 C22046) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 31/2022 N22018) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 30/2022 P22002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 10 d'octubre al 8 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar dos contractes laborals de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 29/2022 N19029) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'octubre de 2022

Termini de presentació

del 10 d'octubre al 8 de novembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 28/2022 P20003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de setembre de 2022

Termini de presentació

del 28 de setembre al 27 d'octubre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 27/2022 N21021 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de setembre de 2022

Termini de presentació

del 27 de setembre al 26 d'octubre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 26/2022 P21013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de setembre de 2022

Termini de presentació

del 20 de setembre al 20 d'octubre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Cap de Comunicacions i Sistemes, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida, per al torn de trasllat i reincorporació d'excedències i per al torn de promoció interna (5/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

22 d'agost de 2022

Termini de presentació

del 23 d'agost al 19 de setembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució 2/2022 BL, de convocatòria d’un procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de tècnic/a especialista en imatge pel diagnòstic veterinari (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de juliol de 2022

Termini de presentació

de l'1 al 31 d'agost de 2022, ambdós inclosos

Durant el període de l'1 al 21 d'agost de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 25/2022 N21012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de juliol de 2022

Termini de presentació

de l'1  al 30 d'agost de 2022, ambdós inclosos

Durant el període de l'1 al 21 d'agost de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 24/2022 X12014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de juliol de 2022

Termini de presentació

del 29 de juliol al 29 d'agost de 2022, ambdós inclosos

Durant el període de l'1 al 21 d'agost de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 23/2022 P21019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juliol de 2022

Termini de presentació

del 20 de juliol al 25 d'agost de 2022, ambdós inclosos

Durant el període de l'1 al 21 d'agost de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 22/2022 N22002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juliol de 2022

Termini de presentació

del 20 de juliol al 25 d'agost de 2022, ambdós inclosos

Durant el període de l'1 al 21 d'agost de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 21/2022 P19017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de juliol de 2022

Termini de presentació

del 7 de juliol al 24 d'agost de 2022, ambdós inclosos

Durant el període de l'1 al 21 d'agost de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 20/2022 G22004 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de juliol de 2022

Termini de presentació

del 5 al 18 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 19/2022 G22006 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de juliol de 2022

Termini de presentació

del 4 al 29 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a especialista de suport a la docència, simulació, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida, Campus Igualada (1/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

1 de juliol de 2022

Termini de presentació

del 4 al 29 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 18/2022 N21012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2022

Termini de presentació

del 21 de juny al 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 17/2022 N21012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2022

Termini de presentació

del 21 de juny al 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 16/2022 N21012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2022

Termini de presentació

del 21 de juny al 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 15/2022 N21012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2022

Termini de presentació

del 21 de juny al 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 14/2022 P19020) Publicació tauler e-seu UdL

correcció bases convocatòria Publicació e-seu UdL

Data de publicació

17 de juny de 2022

Termini de presentació

del 20 de juny al 18 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 13/2022 P19017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de juny de 2022

Termini de presentació

del 20 de juny al 18 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 12/2022 P19017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de juny de 2022

Termini de presentació

del 20 de juny al 18 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 11/2022 P19017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de juny de 2022

Termini de presentació

del 16 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència (Referència 10/2022 P19017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de juny de 2022

Termini de presentació

del 16 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 9/2022 G20004 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de juny de 2022

Termini de presentació

del 2 de juny a l'1 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 8/2022 G20008 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de maig de 2022

Termini de presentació

del 31 de maig al 14 de juny de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 7/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida, projecte X22004 (Memòria Democràtica) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de març de 2022

Termini de presentació

del 2 al 15 de març de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució 1/2022 BL, de convocatòria d’un procés selectiu per a l'ampliació de la borsa d'operadors/es de la unitat de Sistemes d'Informació i Comunicacions (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de febrer de 2022

Termini de presentació

de l'1 al 28 de març de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 6/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N22002)(Ref. 21S09258-001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de febrer de 2022

Termini de presentació

del 10 al 23 de febrer de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 5/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N21012)(Ref. 2020 PANDE 00124) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de febrer de 2022

Termini de presentació

del 3 al 16 de febrer de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 4/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20002)(Ref. PID2019-103981RB-100) Publicació tauler e-seu UdL

Correcció errades publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

- 2 de febrer de 2022

- correcció errades 07 de febrer de 2022

Termini de presentació

- del 3 al 16 de febrer de 2022, ambdós inclosos

- ampliació fins el 21 de febrer de 2022, inclòs

Seguiment

 

 

Resolució 3/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G20004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de febrer de 2022

Termini de presentació

del 3 al 16 de febrer de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 2/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar dos contractes en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19021)(Ref. RTI2018-094222-B-I00) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de gener de 2022

Termini de presentació

del 27 de gener al 10 de febrer de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 1/2022, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000- Projecte Estalvi) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2022

Termini de presentació

del 11 al 24 de gener de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per al proveïment de vacants de 17 llocs de treball d’Auxiliars de serveis i punt d’informació (Grup L4), personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (4/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

7 de gener de 2022

Termini de presentació

del 10 de gener al 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Resolució 61/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P20009)(Ref. PID2019-104333GB-I00) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 14 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució 60/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18002)(Ref. AGL2017-84529-C3-3-R) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 14 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

Resolució 59/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P21019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 2 al 17 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 58/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de desembre de 2021

Termini de presentació

del 2 al 17 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució 57/2021, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P19001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de novembre de 2021

Termini de presentació

del 26 de novembre al 14 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

RESOLUCIÓN DE 26 DE AGOSTO DE 2021, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO CAMPUS IBERUS, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA CON CARGO A FINANCIACIÓN EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN – CATEGORÍA TÉCNICO SUPERIOR

Publicació Campus Iberus

Data de publicació

26 d'agost de 2021

Termini de presentació

del 27 d'agost al 13 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic  per a la provisió de dos llocs de treball d’operadors/es, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (3/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

2 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 5 al 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a especialista en relacions internacionals, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (2/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

2 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 5 al 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a de gestió d’R+D+I, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (1/2021 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

2 de juliol de 2021

Termini de presentació

del 5 al 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

RESOLUCIÓ per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala d'ajudants d'arxius i biblioteques de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (3/2019 CO).

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de febrer de 2020

Termini de presentació

del 17 de febrer al 13 de març de 2020, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

RESOLUCIÓ per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala auxiliar administrativa de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (2/2019 CO).

Publicació DOGC

correcció errades DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2019

Termini de presentació

17 de desembre de 2019

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (2/2019 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

25 d'octubre de 2019

Termini de presentació

25 de novembre de 2019

Seguiment

 

  

Resolució per la qual es fixa el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL (02/08/2019)

Publicació DOGC (09/08/2019)

Data de publicació

 

 

 

   Darrera modificació: