Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professort lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL

Acord d'acreditació del requisit d'exercici d'activitat professional per presentar-se a concursos de professorat associat a la UdL

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics 

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Procés selectiu en el marc del Pla Serra Húnter. 6 place de Professorat Lector-2a Convocatòria 2022  OBERTA

Convocatòria de 24 places de Professorat Lector (Concurs 89) 

Convocatòria de 20 places de Professorat Lector (Concurs 90) 

Convocatòria de 11 places de Professorat Lector (Concurs 91) 

Convocatòria de 12 places de Professorat Agregat (Concurs91) OBERTA

Convocatòria de 8 places de Professorat Catedràtic Contractat (Concurs 91) OBERTA

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER. 6 places Professorat Lector 2a Convocatòria 2022

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Enllaços al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL, relacionats amb el procés de selecció:


Avís publicació e-seu: Resolució de 10 de maigde 2023, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter. Publicació DOGC de la resolució, relació de places convocades i bases de la convocatòria. (16/5/2023)

 

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

  

 

Convocatòria de 24 places de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 89) 

Resolució de 20 de setembre de 2022 publicada al DOGC 8760 de 27 de setembre de 2022

Data publicació: 27 de setembre de 2022
Termini presentació de sol·licituds: fins el 27 d'octubre de 2022
Termini per resoldre el concurs: 27 de febrer de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (3/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (18/11/2022)

Plaça 1: Producció Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 25/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 1 (28/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 1 (19/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 1 (19/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 1 (17/1/2023)

Plaça 2: Medicina i Cirurgia Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 25/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 2 (28/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 2 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 2 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 2 (16/1/2023)

Plaça 3: Genètica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 3 (29/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 3 (13/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 3 (13/12/2022)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 3 que es realitzarà el dia 25 de gener de 2023 (18/01/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 3 (30/1/2023)

Plaça 4: Didàctica de l'Expressió Plàstica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 5/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 4 (7/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 4 (11/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 4 (11/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 4 (9/2/2023)

Avís publicació Resolució de 5 de maig -DOGC 8914 de 12.5.2023

Plaça 5: Comunicació Audiovisual i Publicitat

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 5 (1/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 5 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 5 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 5 (6/2/2023)

Plaça 6: Periodisme

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 6 (1/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 6 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 6 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 6 (6/2/2023)

Plaça 7: Llengua Espanyola

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 2/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 7 (2/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 7 (23/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 7 (23/12/2022)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 7 que es realitzarà el dia 18 de gener de 2023 (11/01/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 7 (26/1/2023)

Plaça 8: Treball Social i Serveis Socials

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 21/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 8 (22/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 8 (13/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 8 (13/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 8 (24/1/2023)

Plaça 9: Història Contemporània

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 9 (1/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 9 (20/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 9 (20/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 9 (27/1/2023)

Plaça 10: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Correcció errades - Resultat 1a Fase plaça 10 (26/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 10 (20/2/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase i Proposta contractacio plaça 10, en aplicació de la resolució del rector en relació amb la reclamació presentada (10/5/2023)

Plaça 11: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 11 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 11 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 11 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 11 (20/2/2023)

Plaça 12: Fisioteràpia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 12 (15/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 12 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 12 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 12 (18/1/2023)

Plaça 13: Fisioteràpia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 13 (15/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 13 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 13 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 13 (18/1/2023)

Plaça 14: Matemàtica Aplicada

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 14 (30/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 14 (20/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 14 (20/12/2022)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 14 que es realitzarà el dia 17 de gener de 2023 (10/01/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 14 (19/1/2023)

Plaça 15: Anatomia i Embriologia Humana

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 15 (15/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 15 (23/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 15 (23/1/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 15 que es realitzarà el dia 6 de febrer de 2023 (30/01/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 15 (8/2/2023)

Plaça 16: Biologia Cel·lular

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 5/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 16 (12/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 16 (23/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 16 (23/12/2022)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 16 que es realitzarà el dia 3 de febrer de 2023 (25/01/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 16 (6/2/2023)

Plaça 17: Teoria i Història de l'Educació

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 2/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 17 (2/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 17 (20/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 17 (20/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 17 (3/2/2023)

Plaça 18: Didàctica i Organització Escolar

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 18 (29/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 18 (22/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 18 (22/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 18 (25/1/2023)

Plaça 19: Didàctica i Organització Escolar

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 22/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 19 (23/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 19 (5/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 19 (5/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 19 (20/12/2022)

Plaça 20: Psicologia Social

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 20/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 20 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 20 (19/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 20 (19/1/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 20 que es realitzarà el dia 10 de febrer de 2023 (3/02/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 20 (15/2/2023)

Plaça 21: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 22/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 21 (24/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 21 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 21 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Rectificació Calendari 2a Fase plaça 21 (21/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 21 (27/1/2023)

Plaça 22: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 13/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 22 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 22 (18/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 22 (18/1/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 22 que es realitzarà el dia 8 de febrer de 2023 (2/02/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 22 (13/2/2023)

Plaça 23: Química Orgànica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 13/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 23 (15/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 23 (13/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 23 (13/1/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 23 que es realitzarà el dia 3 de febrer de 2023 (25/01/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 23 (6/2/2023)

Plaça 24: Nutrició i Bromatologia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 24 (19/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 24 (16/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 24 (16/1/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 24 que es realitzarà el dia 9 de febrer de 2023 (2/02/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 24 (10/2/2023)

 

Convocatòria de 20 places de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 90) 

Resolució de 2 de març de 2023 publicada al DOGC 8870 de 8 de març de 2023

Data publicació: 8 de març de 2023
Termini presentació de sol·licituds: fins el 5 d'abril de 2023
Termini per resoldre el concurs: 8 de setembre de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (12/4/2023)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (28/4/2023)

Plaça 1: Medicina i Cirurgia Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 9/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 1 (12/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 1 (26/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 1 (26/5/2023)

Plaça 2: Producció Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 2 (16/5/2023)

Plaça 3: Didàctica de les Ciències Socials

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 3 (18/5/2023)

Plaça 4: Didàctica de l'Expressió Musical

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 4 (25/5/2023)

Plaça 5: Dret Administratiu

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 22/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de Selecció plaça 5 (23/5/2023)

Plaça 6: Tecnologia Electrònica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 19/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de Selecció plaça 6 (22/5/2023)

Plaça 7: Llenguatges i Sistemes Informàtics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 17/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de Selecció plaça 7 (23/5/2023)

Plaça 8: Llengua Espanyola

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 8/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de Selecció plaça 8 (9/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 8 (26/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 8 (26/5/2023)

Plaça 9: Comunicació Audiovisual i Publicitat

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 9 (4/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 9 (24/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 9 (24/5/2023) (modificat)

Avís publicació e-Seu: Modificació aula del Calendari de la 2a fase de la plaça 9 (24/5/2023)

Plaça 10: Periodisme

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (4/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (24/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (24/5/2023) (modificat)

Avís publicació e-Seu: Modificació aula del Calendari de la 2a fase de la plaça 10 (24/5/2023

Plaça 11: Arqueologia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 5/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 11 (8/5/2023)

Plaça 12: Història i Institucions Econòmiques

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 25/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 12 (26/5/2023)

Plaça 15: Didàctica de la Matemàtica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 24/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 15 (25/5/2023)

Plaça 16: Fisiologia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 4/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 16 (5/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 16 (19/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 16 (19/5/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 16 que es realitzarà el dia 26 de maig de 2023 (19/05/2023)

Plaça 17: Metodologia de les Ciències del Comportament

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 15/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 17 (15/5/2023)

Plaça 18: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 18 (4/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 18 (19/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 18 (19/5/2023)

Plaça 19: Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 18/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 19 (18/5/2023)

Plaça 20: Sociologia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 24/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 20 (25/5/2023)

 

Convocatòria de 11 places de professorat lector/professorat ajudant doctor, mitjançant procediment de celeritat  (Concurs 91) 

Resolució de 4 de maig de 2023 publicada al DOGC 8911 de 9 de maig de 2023

Data publicació: 9 de maig de 2023
Termini presentació de sol·licituds: fins el 24 de maig de 2023
Termini per resoldre el concurs: 9 de setembre de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (26/5/2023)

 

 

Convocatòria de 12 places de professorat agregat/professorat permanent laboral (Concurs 91) 

Resolució de 10 de maig de 2023 publicada al DOGC 8916 de 16 de maig de 2023

Data publicació: 16 de maig de 2023
Termini presentació de sol·licituds: fins el 13 de juny de 2023
Termini per resoldre el concurs: 16 de novembre de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

 

Convocatòria de 8 places de professorat Catedràtic contractat, per promoció interna (Concurs 91) 

Resolució de 15 de maig de 2023 publicada al DOGC 8920  de 22 de maig de 2023

Data publicació: 22 de maig de 2023
Termini presentació de sol·licituds: fins el 19 de juny de 2023
Termini per resoldre el concurs: 22 de novembre de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

   Darrera modificació: