Concursos Vigents

Personal Docent i Investigador (PDI)

Concursos: Cossos Docents Universitaris

Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

Concursos: PDI contractat

Concursos de personal docent i investigador contractat
Programa Serra Húnter
Convocatòries altres universitats

Borsa de Professorat Substitut 

1/CBPS/2023

Annex I: Convocatòria per a la Creació de la Borsa de Professorat substitut (1/CBPS/2023)

Annex II: Codi Borses per departaments/ àrea de coneixement/ disciplines/ especialitats/ comissions de selecció i criteris de valoració

Annex III: Currículum vitae

Annex 4: model sol·licitud (cal presentar una sol·licitud per borsa)

Presentació de sol·licituds del 10 al 21 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

Relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut

Rectificació d'ofici de la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut

Termini per al·legacions de l'1 al 15 de setembre (ambdós inclosos) 

Relació definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut

Relació PARCIAL prioritzada de les persones candidats i proposta d'adjudicació Borsa 1/CBPS/2023

Relació PARCIAL prioritzada definitiva de les persones candidats Borsa 1/CBPS/2023

Relació PARCIAL prioritzada de les persones candidats i proposta d'adjudicació Borsa 1/CBPS/2023 (P136B5)

Relació PARCIAL prioritzada definitiva de les persones candidats Borsa 1/CBPS/2023 (P136B4 i P139B2)

Relació PARCIAL prioritzada de les persones candidats Borsa 1/CBPS/2023 (P137B9)

Relació PARCIAL prioritzada definitiva de les persones candidats Borsa 1/CBPS/2023 (P136B5)

Relació PARCIAL prioritzada definitiva de les persones candidates a la borsa 1/CBPS/2023 (P137B9)

 

 


2/CBPS/2023

Annex I: Convocatòria per a la Creació de la Borsa de Professorat substitut (2/CBPS/2023)

Annex II: Codi Borses per departaments/ àrea de coneixement/ disciplines/ especialitats/ comissions de selecció i criteris de valoració

Annex III: Currículum vitae

Annex 4: model sol·licitud (cal presentar una sol·licitud per borsa)

Relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut (2/CBPS/2023)

(Presentació d'al·legacions del 10 al 24 d'octubre ambdòs inclosos)

Relació definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut

Relació PARCIAL prioritzada de les persones candidats i proposta d'adjudicació Borsa 2/CBPS/2023

Relació PARCIAL prioritzada definitiva de les persones candidats Borsa 2/CBPS/2023

Relació PARCIAL prioritzada de les persones candidats Borsa 2/CBPS/2023 (P101B4)

Relació PARCIAL prioritzada definitiva de les persones candidates 2/CBPS/2023 (P101B4)

 


 3/CBPS/2023

Annex I: Convocatòria per a la Creació de la Borsa de Professorat substitut (3/CBPS/2023)

Annex II: Codi Borses per departaments/ àrea de coneixement/ disciplines/ especialitats/ comissions de selecció i criteris de valoració

Annex III: Currículum vitae

Annex 4: model sol·licitud (cal presentar una sol·licitud per borsa)

Presentació de sol·licituds del 2 al 17 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

Rectificació d'ofici de la convocatòria per a la creació de la Borsa de professorat substitut (3/CBPS/2023) P138B8 (Departament de Geografia, Història i Història de l'Art) 

Relació provisional de persones admeses i excloses de la borsa de Professorat Substitut de la Udl 3/CBPS/2023

(Presentació d'al·legacions del 23 de novembre al 7 de desembre ambdòs inclosos)

Relació definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut 3/CBPS/2023

Relació prioritzada de les persones candidates i proposta d'adjudicació_ Borsa 3/CBPS/2023

Relació Prioritzada Definitiva de les persones candidates a la borsa 3/CBPS/2023


4/CBPS/2024

Annex I: Convocatòria per a la creació de la Borsa de Professorat Substitut de la UdL (4/CBPS/2024)

Annex II: Codi Borses / Departament / Especialitat-Coneixement / disciplines / Comissions-Selecció / Criteris-Valoració

Annex III: Currículum Vitae

Annex IV: Criteris Valoració

Annex V: Sol·licitud (cal presentar una sol·licitud per cada borsa)

Presentació de sol·licituds del 7 de març al 5 d'abril (ambdós inclosos)

Relació provisional de persones admeses i excloses a la borsa de Professorat Substitut de la UdL 4/CBPS/2024

 (Presentació d'al·legacions del 22 d'abril al 6 de maig ambdòs inclosos)

Rectificació d'ofici de la convocatòria per a la creació de la Borsa de professorat substitut (4/CBPS/2024) P132B5 i P135B2 (Departament de Química Orgànica i Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Relació definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut 4/CBPS/2024

Relació PARCIAL prioritzada de les persones candidates i proposta d'adjudicació_ Borsa 4/CBPS/2024

Rectificació per error material de la relació prioritzada de les persones candidates de la borsa P110B1 Infermeria

Relació PARCIAL Prioritzada Definitiva de les persones candidates a la borsa 4/CBPS/2024

Relació prioritzada Definitiva de les persones candidates a la borsa P110B1 Infermeria 4/CBPS/2024

Relació PARCIAL prioritzada de les persones candidates i proposta d'adjudicació_ Borsa 4/CBPS/2024

Normativa Personal Docent i Investigador

Normativa General
Normativa Específica de PDI

Normativa d'equivalències certificats de català

Normativa d'equivalències als certificats de coneixement de català

Documentació d'utilitat per presentar-se a processos selectius de PDI

Model Currículum Vitae UdL