Concursos Vigents

Personal Docent i Investigador (PDI)

Concursos: Cossos Docents Universitaris

Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

 

Concursos: PDI contractat

Concursos de personal docent i investigador contractat
Programa Serra Húnter
Convocatòries altres universitats

 

Borsa de Professorat Substitut 

Resolució 1

Annex I: Convocatòria per a la Creació de la Borsa de Professorat substitut (1/CBPS/2023)

Annex II: Codi Borses per departaments/ àrea de coneixement/ disciplines/ especialitats/ comissions de selecció i criteris de valoració

Annex III: Currículum vitae

Annex 4: model sol·licitud (cal presentar una sol·licitud per borsa)

Presentació de sol·licituds del 10 al 21 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

Relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut

Rectificació d'ofici de la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut

Termini per al·legacions de l'1 al 15 de setembre (ambdós inclosos) 

Relació definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut

 


Resolució 2

Annex I: Convocatòria per a la Creació de la Borsa de Professorat substitut (2/CBPS/2023)

Annex II: Codi Borses per departaments/ àrea de coneixement/ disciplines/ especialitats/ comissions de selecció i criteris de valoració

Annex III: Currículum vitae

Annex 4: model sol·licitud (cal presentar una sol·licitud per borsa)

Presentació de sol·licituds del 14 al 27 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

 

Normativa Personal Docent i Investigador

Normativa General
Normativa Específica de PDI

Normativa d'equivalències certificats de català

Normativa d'equivalències als certificats de coneixement de català

Documentació d'utilitat per presentar-se a processos selectius de PDI

Model Currículum Vitae UdL