El proper dilluns 18 de juny el Personal d'Administració i Serveis Laboral (PAS-L) de la Universitat de Lleida (UdL) està cridat a les urnes per renovar el Comitè d'Empresa.

La Secció Sindical d'UGT ha elaborat una llista plural, amb la màxima representació dels diferents col•lectius que formen part del PAS-L i els diversos campus que conformen la nostra universitat.

El nostre compromís és continuar treballant per:

• Potenciar la unió del sector: buscant el consens amb la resta de formacions sindicals per defensar i negociar els drets del col•lectiu amb propostes unitàries.

• Continuar sent un referent: en totes aquelles taules de negociació importants, que ara com ara, és on es decideixen els grans temes que afecten les universitats públiques catalanes. Gràcies al vostre suport en les darreres eleccions, UGT UdL té veu i vot en la Mesa d'Universitats, la Comissió de seguiment del Pla Concilia, el Grup de Treball de desenvolupament del 6è Conveni, la Mesa de negociació del Conveni i la Comissió Paritària en defensa dels interessos col•lectius.

El nostre pla de treball per als quatre anys que vénen l'hem estructurat en quatre blocs: Conciliació i Acció Social, Jornada, Lloc de Treball, i Formació.

Podeu consultar tot el nostre programa aquí

Pots seguir-nos a les nostres xarxes socials: Facebook i Twitter.

Candidatura d'UGT al comitè PAS-L

Les nostres fortaleses ens fan diferents, les nostres motivacions ens fan únics, i els nostres valors ens fan iguals que tu.

Per la igualtat de tot el PAS, vota UGT!

Candidatura d'UGT al Comité d'Empresa PAS laboral

El pròxim 18 de Juny les treballadores i els treballadors del PAS-L estem cridades a les urnes per renovar el Comité d'Empresa.

Ens presentem com una llista transversal i plural amb la màxima representació de les diferents àrees que conformen la UdL.

Les nostres fortaleses ens fan diferents, les nostres motivacions ens fan únics, i els nostres valors ens fan iguals que tu.

Per la igualtat de tot el PAS, vota UGT!

Representació a les meses de negociació

El proper dilluns 18 de juny el Personal d'Administració i Serveis Laboral (PAS-L) de la Universitat de Lleida (UdL) està cridat a les urnes per renovar el Comitè d'Empresa.

La Secció Sindical d'UGT ha elaborat una llista plural, amb la màxima representació dels diferents col·lectius que formen part del PAS-L i els diversos campus que conformen la nostra Universitat.

Aquí podeu veure un vídeo del nostre company explicant les fortaleses, els valors i motivacions de la nostra candidatura.

Les nostres motivacions

Les nostres motivacions per al col·lectiu del PAS-L:

 • Vetllar per incorporar aquells llocs de treball que actualment estan ocupats per personal amb contracte d'obra i servei
 • Potenciar la carrera professional mitjançant la revisió integral del pla de formació
 • Impulsar l'estudi de la VLT
 • Revisar els criteris d’assignació de Personal Tècnic de Suport als grups per fomentar l’estabilitat del personal.

Representació a la Mesa d'Universitats

22/11/2017

Gràcies al vostre suport, UGT té representació en la Mesa d'Universitats

Que s'ha aconseguit:

devolució dels dies addicionals de vacances

devolució dels dies addicionals d'assumptes propis

recuperació de la paga extra del 2012

Quins son els nostres objectius:

la jornada de 35h

les pagues extres 2013, 2014

el fons social

El nostre compromis

El nostre compromís és continuar treballant per:

 • Potenciar la unió del sector buscant el consens amb la resta de formacions sindicals per defensar i negociar els drets del col·lectiu amb propostes unitàries.
 • Gràcies al vostre suport en les darreres eleccions, UGT UdL té veu i vot en la Mesa d'Universitats, la Comissió de seguiment del Pla Concilia, el Grup de Treball de desenvolupament del 6è Conveni, la Mesa de negociació del Conveni i la Comissió Paritària en defensa dels interessos col·lectius.

Candidatura d'UGT a la Junta de PAS Funcionari

17/11/2017

El pròxim 30 de novembre els treballadors i treballadores del PAS estem cridats a les urnes per renovar la Junta del PAS funcionari.

Ens presentem com una llista transversal i plural amb la màxima representació de les diferents àrees que conformen la UdL.

Coneix la nostra candidatura i el nostre programa!

Les nostres motivacions

Les nostres motivacions inclouen:

 • Millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar amb mesures com l'augment de la flexibilitat en el gaudiment de tots aquells permisos establerts en l'acord Concilia
 • Compensar els horaris especials en tots els casos per a tot el personal que realitza serveis especials
 • Incorporar la reducció de jornada amb el 100% de les retribucions, per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Els nostres valors

Els valors que inspiren la nostra candidatura:

 • Treballar per la igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la UdL
 • Impulsar les mesures del Pla d’Igualtat relatives al PAS 
 • Fomentar la implicació del personal en els Òrgans de Govern i Representació de la Universitat

Dret de les persones treballadores durant el dia de les Eleccions 21D

22/11/2017

A l’espera de que es publiqui l’Ordre que estableixi les instruccions per a la participació de les persones treballadores en les pròximes eleccions del dia 21 de desembre, us adjuntem un document on detallem els permisos laborals per garantir el dret de vot i participació de les persones treballadores.