Descarregar pdf

L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR. Preguntes més freqüesnts

Amb aquests document es pretén donar resposta a alguns dels dubtes més freqüents que es plantegen davant la nova adaptació de les titulacions universitàries a l'Espai Europeu d' Educació Superior (EEES).
 
En ells trobareu les noves nomenclatures i estructures dels ensenyaments universitaris, amb les corresponents definicions, així com altres dades d'interès que us ajudaran a entendre millor què és l'EEES i quines són les seves aportacions al sistema d'ensenyament universitari.
 
També hi trobareu preguntes sobre el suplement europeu al títol i el sistema europeu de crèdits, on es resolen qüestions com la convalidació d'assignatures, el sistema de crèdits ECTS, etc.


GUIA PER ORIENTAR-SE PEL MAPA DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR (Generalitat de Catalunya)

La pàgina conté informació sobre l'estructura dels nous estudis universitaris, un diccionari europeu, les principals novetats sobre el procés de Bolonya i les preguntes més freqüents. També inclou una bústia on els estudiants poden resoldre els seus dubtes, així com informació sobre les novetats de la nova selectivitat.


EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. RELACIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)


Aquest document, elaborat per la Conferència de Rectors de les Universitat Espanyoles (CRUE), recull i intenta donar resposta a una demanda d'informació per part de la comunitat universitària en particular i de tota la societat en general. Podeu trobar tota una relació de conceptes, afirmacions, tòpics i interrogants que fan referència al significat de l'EEES i a les conseqüències que podrien, o no, derivar-se de l'adequació al mateix de les universitats espanyoles.

QUÉ ES BOLONIA? (Ministerio de Ciencia e Innovación)


BOLONIA EN SECUNDARIA (Ministerio de Ciencia e Innovación)

   Darrera modificació: