Entitat de Registre de Certificació Digital

Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

2. PER SIGNAR ELECTRÒNICAMENT CAL UN CERTIFICAT DIGITAL

La targeta UdL és l’objecte que conté el certificat digital, el qual permet signar electrònicament als membres de la universitat.
 
El certificat digital és un arxiu no modificable emès i signat per una tercera part de confiança, anomenada autoritat de certificació, que garanteix a qui el rebi o l’utilitzi la identitat del posseïdor d'aquest certifificat.
 
El certificat digital pot expedir-se a una persona, a una persona jurídica en representació d’una entitat, o a un dispositiu informàtic (programa, servidor web, tràmit, o seu electrònica).
 
L’autoritat de certificació (AC) és l’entitat que expedeix certificats digitals.
 
L’Agència Catalana de Certificació (CATCert) és l’AC proveïdora de la UdL, de la resta d’uuppcc i, en definitiva, l’entitat de certificació de referència en l’àmbit català.
 
La UdL s’ha constituït en entitat de registre (ER) depenent de la CATCert per a dotar de certificats digitals als carnets del PDI, PAS i estudiantat.
 

  Print Enrere Puja

 

   Darrera modificació: