Composició

 Descarregar pdf

Relació de membres del Consell Social de la UdL

Composició d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

PRESIDENT

Sr. Delfí Robinat Català

VOCALS

Representants de la societat catalana

Consell Executiu
Sr. Antonio Pujol González, vicepresident
Sra. Sílvia Falip Toló

Parlament de Catalunya 
Sr. Antoni Gelonch Viladegut 
Sr. Óscar Uceda Márquez

Organitzacions sindicals 
Sr. José Luis Aguilà Barranco (UGT) 
Sra. Cristina Rodríguez Vila (CCOO)

Organitzacions empresarials
Sra. Rosa Eritja Casadellà (Foment del Treball de Catalunya)
Sr. Jaume Saltó Albareda (PIMEC)

Ens  locals
Sr. Joan Gilart Escuer

Antic alumne
Sr. Josep M. Moragues Serna

Representants del Consell de Govern de la Universitat

Membres nats
Dr. Jaume Puy Llorens, rector
Sr. Ramón Saladrigues Solé, gerent
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, secretària general

Personal docent i investigador
Dra. Montserrat Casanovas Català

Estudiantat
Sr. Josep M. Giménez Sentís

Personal d'administració i serveis
Sra. Teresa Parache Maurín
 
CONVIDATS PERMANENTS
Sr. Xavier Bustos i Ruiz
Sr. Antoni Garí Montané
Sr. Manuel Raventós Raventós
 
SECRETÀRIA DEL CONSELL
Sra. Conxita Villar Mir
   Darrera modificació: