Presentació i tramitació de propostes de matèria transversal

 Descarregar pdf

CURS 2023-2024

Els períodes de presentació de propostes per al curs 2023-2024 són:

  • De l'1 de febrer al 20 de març de 2023.
  • De l'1 al 29 de setembre de 2023, només per a activitats que es realitzin durant el segon semestre del curs.
  • Per a les activitats de la Universitat d'Estiu, el termini és de l'1 al 29 de febrer de 2024.

Els terminis per sol·licitar modificacions en l'oferta de matèria transversal aprovada són:

  • Activitats del 1r semestre: de l'1 de setembre al 2 d'octubre de 2023
  • Activitats del 2n semestre: del 8 al 31 de gener de 2024

CURS 2022-2023

El termini per sol·licitar modificacions en l'oferta de matèria transversal aprovada és del 9 al 31 de gener de 2023

 

QUI POT PRESENTAR-NE?    

Les unitats de la UdL -Universitat d'Estiu, unitats de Cultura, d’Esports, de Desenvolupament i Cooperació, de Biblioteca i Documentació, el Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera- poden presentar propostes d’activitats relacionades amb la formació impartida en el marc de la Universitat d’Estiu, l’esport, la cooperació, els temes de gènere, l’adquisició de competències en la gestió de la informació, i la cultura, individualment o conjuntament amb les facultats i escoles. En cas que aquestes activitats s’organitzin conjuntament amb facultats o escoles, les hauran de presentar les unitats.

  Les facultats i escoles –centres propis i adscrits- poden presentar  propostes de congressos, jornades i activitats de voluntariat susceptibles de ser reconegudes dins la matèria transversal. El nombre màxim total d’activitats de matèria transversal per curs acadèmic que pot proposar un centre segons el seu nombre d’estudiants matriculats és:

  • 5 activitats els centres amb nombre d’estudiants matriculats <1.000
  • 6 activitats els centres entre 1.000 a 2.000 estudiants matriculats
  • 7 activitats els centres amb nombre d’estudiants matriculats >2.000

 Les propostes referides a la representació i la participació estudiantil les presentarà el vicerectorat amb competències en estudiants, amb la col·laboració del Consell de l’Estudiantat.

 El vicerectorat responsable de docència pot proposar activitats formatives relacionades amb les competències transversals de la UdL.

 

TRAMITACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes d'activitats de formació transversal provinents de les facultats, escoles i unitats de la Universitat han d’estar aprovades prèviament per la comissió d’estudis del centre o per la direcció de la unitat corresponent, que ha d'emetre un informe favorable.

El responsable del centre/unitat tramitarà les propostes, juntament amb l'informe favorable, mitjançant el formulari de sol·licitud.

   Darrera modificació: