Exàmens oficials d'anglès

Anglès B1 i B2 amb el segell CertACLES UdL

Informació per al curs 2019-2020

Des del 2014 la UdL està acreditada per oferir l'examen de nivell B1 d'anglès amb el segell CertACLES i des del desembre de 2018 l'acreditació del nivell B2.

L'examen de nivell B1 i nivell B2 amb el segell CertACLES que ofereix l'Institut de Llengües avalua les quatre destreses lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d'ACLES.

Informació sobre la prova del nivell B1: Guia per al candidat, mostra de tasques i corrector

Informació sobre la prova del nivell B2: descripció de la prova, model de tasques, corrector del model de tasques

Properes convocatòries d'exàmens de nivell B1 i B2

Convocatòria de maig 2020:

  • B1: prova escrita: 1 de juny, 15.00 h (prova oral per determinar; es concretarà mitjançant correu electrònic)
  • B2: prova escrita: 29 de maig, 15.00 h (prova oral per determinar; es concretarà mitjançant correu electrònic)

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ del 4 a l'11 de maig (places limitades): podreu accedir als enllaços dels diferents nivells en els terminis establerts.

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Automatrícula del 13 al 17 de maig.

Cal seguir les instruccions que trobareu en aquest: Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

Preus: estudiantat, PAS i PDI de la UdL i estudiants de les universitats catalanes 75 € / Alumni UdL 105 € / Externs a la UdL 150 €

Publicació de resultats: 12 de juny

 

Convocatòria de juliol 2020:

  • B1: prova escrita: 27 de julio, 9.00 h i prova oral: 28 i 29 de juliol al matí (es concretarà dia i hora mitjançant correu electrònic)
  • B2: prova escrita: 27 de julio, 9.00 h i prova oral: 28 i 29 de juliol al matí (es concretarà dia i hora mitjançant correu electrònic)

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ del 25 al 30 de juny (places limitades): podreu accedir als enllaços dels diferents nivells en els terminis establerts.

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Automatrícula del 2 al 7 de juliol.

Cal seguir les instruccions que trobareu en aquest: Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

Preus: estudiantat, PAS i PDI de la UdL i estudiants de les universitats catalanes 75 € / Alumni UdL 105 € / Externs a la UdL 150 €

Publicació de resultats: al setembre (data per determinar)

 

 

Examen multinivell TOEIC

Test of English for International Communication (TOEIC)

L'Institut de Llengües de la UdL és centre administrador de l’examen TOEIC, un dels certificats oficials de llengua anglesa més utilitzat mundialment, tant en l'àmbit professional com educatiu, gestionat a l'Estat Espanyol a través de Capman, la mateixa empresa que gestiona els exàmens TOEFL.

Propera convocatòria d'exàmens el curs 2019-2020: 18 i 19 de juny de 2020

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ del 20 al 27 de maig (places limitades): podreu accedir a l'enllaç en els terminis establerts.

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Automatrícula de l'1 al 3 de juny.

Cal seguir les instruccions que trobareu en aquest: Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

Preu: 

-4 skills: UdL estudiants, PAS i PDI 150 € / Alumni UdL i alumnes IL 161,50 € / Externs UdL 170 €

-Listening and Reading: UdL estudiants, PAS i PDI 100 € / Alumni UdL i alumnes IL 115,90 € / Externs UdL 122 €

-Speaking and Writing: UdL estudiants, PAS i PDI 90 € / Alumni UdL i alumnes IL 103,55 € / Externs UdL 109 €

Publicació de resultats: entre 7 i 15 dies, segons la prova, després de la data d'examen

Informació de les proves

El TOEIC es tracta d’un únic examen multinivell en què s'obtè una nota i un certificat oficial amb el corresponent nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2 o C1). Es tracta d'un examen en què no s'aprova ni suspèn, sinó que sempre s'obté un resultat. El certificat que s'obtindrà indica el nivell equivalent al MECR i un informe detallat sobre els punts forts i àrees de millora  de l'examinand.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat i per accedir a un màster o postgrau. A més, una gran part d’empreses internacionals i de renom el demanen en els seus processos de selecció i promoció interna.

El TOEIC no el pots suspendre mai: es tracta d’un únic examen multinivell en què sempre obtens una nota i un certificat oficial amb el teu nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1, A2, B1, B2 o C1).

Existetixen tres modalitats d’exàmens, segons quina sigui la seva finalitat: TOEIC 4 SKILLS, TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing.

Format de l'examen

-Listening & Reading: 200 preguntes, en format llapis i paper, d'una durada màxima de 120 minuts. Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen a la pàgina de Capman al cap de set dies naturals des de la realització de la prova.

-Speaking & Writing: 19 preguntes, a través d'un ordinador, d'una durada de 80 minuts. Les respostes són avaluades per professors certificats per ETS (Educational Testing Services). Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen al cap de 15 dies naturals des de la realització de la prova.

Més informació sobre l'examen TOEIC:

 

Certificats

Els certificats estaran disponibles a la secretaria de l'Institut de Llengües quinze dies naturals després de la realització de la convocatòria.

 

Examen multinivell TOEFL

L'examen TOEFL IBT es realitza per Internet i és una prova important per estudiar en un país de parla anglesa. TOEFL IBT mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en l'àmbit universitari.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat, per accedir a un màster o postgrau, per sol·licitar visats d'estudis o de feina, etc.

Amb el certificat TOEFL no s'aprova ni es suspèn, sinó que s'obté una puntuació i un informe detallat sobre les capacitats lingüístiques dels examinands.

Més informació: web TOEFL

Properes convocatòries UdL el curs 2019-2020:

  • 20 de març de 2020 (AJORNAT! Data prevista: dissabte, 25 d'abril). Matrícula oberta. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: TOEFL
  • 22 de novembre de 2019

 

 

   Darrera modificació: