Exàmens oficials d'anglès

Anglès B1 i B2 CLUC amb el segell CertACLES

Informació per al curs 2021-2022

Des del 2014 la UdL està acreditada per oferir l'examen de nivell B1 d'anglès CLUC amb el segell CertACLES i des del desembre de 2018 l'acreditació del nivell B2.

L'examen de nivell B1 i nivell B2 CLUC amb el segell CertACLES que ofereix l'Institut de Llengües avalua les quatre destreses lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d'ACLES.


Informació sobre la prova del nivell B1: Guia per al candidat, mostra de tasques i corrector

Informació sobre la prova del nivell B2: descripció de la prova, model de tasques, corrector del model de tasques


Properes convocatòries d'exàmens de nivell B1 i B2

 • B1: prova escrita: juny de 2022 (dates per determinar)
 • B2: prova escrita: juny de 2022 (dates per determinar)

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Abans de fer la preinscripció, cal que tingueu clara la informació següent perquè la necessitareu per poder completar el procés:

 • Si NO sou membres de la comunitat universitària (és a dir, no sou PAS, PDI, alumne o exalumne oficial) heu d’accedir al registre online.
 • Si SOU membres de la comunitat universitària o ho heu estat: heu d'accedir a la preinscripció amb usuari i contrasenya UdL (cliqueu directament l'enllaç que trobareu més avall del nivell de la llengua del qual us voleu examinar). Si no recordeu la contrasenya, heu de recupereu-la a https://credencials.udl.cat/ o poseu-vos en contacte amb suport@asic.udl.cat.

En cas que tingueu algun problema per accedir-hi, envieu un correu a il.suportmatricula@udl.cat

PAS 1. Cliqueu damunt de l'examen al qual us voleu preinscriure:

- Examen de nivell B1

- Examen de nivell B2

PAS 2. Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la informació i les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula i el pagament.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni podreu fer la matrícula, si no heu aportat la documentació necessària.


Preus: estudiantat, PAS i PDI de la UdL i estudiants de les universitats catalanes 75 € / Alumni UdL 105 € / Externs a la UdL 150 €


Publicació de resultats: pendent d'establir 

 

 

Examen multinivell TOEIC

Test of English for International Communication (TOEIC)

L'Institut de Llengües de la UdL és centre administrador de l’examen TOEIC, un dels certificats oficials de llengua anglesa més utilitzat mundialment, tant en l'àmbit professional com educatiu, gestionat a l'Estat Espanyol a través de Capman, la mateixa empresa que gestiona els exàmens TOEFL.


PRÒXIMA DATA D'EXAMEN: 28 i 29 de juny

INSCRIPCIÓ DEL 2 AL 16 DE JUNY 

Abans de fer la preinscripció , cal que tingueu clara la informació següent perquè la necessitareu per poder completar el procés de preinscripció:

 • Si NO sou membres de la comunitat universitària (és a dir, no sou PAS, PDI, alumne o exalumne oficial) heu d’accedir al registre online.
 • Si SOU membres de la comunitat universitària o ho heu estat: heu d'accedir a la preinscripció amb usuari i contrasenya UdL (cliqueu directament l'enllaç que trobareu més avall del nivell de la llengua que voleu cursar). Si no recordeu la contrasenya, heu de recupereu-la a https://credencials.udl.cat/ o poseu-vos en contacte amb suport@asic.udl.cat.

En cas que tingueu algun problema per accedir-hi, envieu un correu a il.suportmatricula@udl.cat

PAS 1. Cliqueu damunt de la modalitat d'examen a la qual us voleu preinscriure:

PAS 2. Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà les dades. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb les indicacions per fer la matrícula. 

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.


Calendari, horari i aules de les proves:  

- 28 de juny: Listening and Reading, 9.30-12 h, aula 3.09

- 29 de juny: Speaking and Writing, 9-14 h (hi haurà tres franges, es confirmarà la franja concreta als inscrits), aula 3.08 

Les aules estan ubicades a l'edifici Polivalent de la Universitat de Lleida (C/ de Jaume II, 71, 25001 Lleida)


Preus: 

-4 skills:

 • UdL estudiants, PAS i PDI 160 €
 • Alumni UdL 171,50 €
 • Externs UdL 180 €

-Speaking and Writing::

 • UdL estudiants, PAS i PDI 110 €
 • Alumni UdL 125,90 €
 • Externs UdL 132 €

-Listening and Reading:

 • UdL estudiants, PAS i PDI 100 €
 • Alumni UdL 113,55 €
 • Externs UdL 119 €

Publicació de resultats: Capman comunicarà els resultats directament a l’alumnat. 


Informació de les proves

El TOEIC es tracta d’un únic examen multinivell en què s'obtè una nota i un certificat oficial amb el corresponent nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2 o C1). Es tracta d'un examen en què no s'aprova ni suspèn, sinó que sempre s'obté un resultat. El certificat que s'obtindrà indica el nivell equivalent al MECR i un informe detallat sobre els punts forts i àrees de millora  de l'examinand.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat i per accedir a un màster o postgrau. A més, una gran part d’empreses internacionals i de renom el demanen en els seus processos de selecció i promoció interna.

El TOEIC no el pots suspendre mai: es tracta d’un únic examen multinivell en què sempre obtens una nota i un certificat oficial amb el teu nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1, A2, B1, B2 o C1).

Existetixen tres modalitats d’exàmens, segons quina sigui la seva finalitat: TOEIC 4 SKILLS, TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing.

Format de l'examen

-Listening & Reading: 200 preguntes, en format llapis i paper, d'una durada màxima de 120 minuts. Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen a la pàgina de Capman al cap de set dies naturals des de la realització de la prova.

-Speaking & Writing: 19 preguntes, a través d'un ordinador, d'una durada de 80 minuts. Les respostes són avaluades per professors certificats per ETS (Educational Testing Services). Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen al cap de 15 dies naturals des de la realització de la prova.

Més informació sobre l'examen TOEIC:

Examen multinivell TOEFL

L'examen TOEFL IBT es realitza per Internet i és una prova important per estudiar en un país de parla anglesa. TOEFL IBT mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en l'àmbit universitari.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat, per accedir a un màster o postgrau, per sol·licitar visats d'estudis o de feina, etc.

Amb el certificat TOEFL no s'aprova ni es suspèn, sinó que s'obté una puntuació i un informe detallat sobre les capacitats lingüístiques dels examinands.

Més informació: web TOEFL

Properes convocatòries UdL:

 • 14 de gener de 2022. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: TOEFL

 

 

   Darrera modificació: