Contacte

Institut de Llengües

C. de Jaume II, 67

E 25001 Lleida

Tel. +34 973 00 35 42

institutdellengues@udl.cat

http://www.udl.cat/institutdellengues

 

Secretaria

Edifici Polivalent, planta baixa
 
C. de Jaume II, 71
 
E 25001 Lleida (Catalunya)
 
 
Horari de la Secretaria 

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h

 

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y los martes, de 15.30 a 17.30 h
 
 
Secretary office opening hours
 
From Monday to Friday, from 9.30 to 14 and Tuesday, from 15.30 to 17.30
 
 

 

índex