Ajuts i subvencions de l'IL

 Descarregar pdf

Convocatòries d'ajuts 2021

  •  Convocatòria d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català (2021)

(Acord número 255/2020 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2020)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en anglès (2021)

(Acord número 256/2020 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2020)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts per a la correcció de materials docents en anglès (curs 2021-2022)

(Acord número 257/2020 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2020)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts per a la correcció de materials docents en català (curs 2021-2022)

(Acord número 258/2020 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2020)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès (2021)

(Acord número 259/2020 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2020)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

 

Convocatòries d'ajuts 2020

  • Ajuts per a l'acreditació lingüística del PDI. Curs 2019-20

(Acord número 112/2019 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2019)

Resolució i sol·licitud (en format Word)

Resolució i sol·licitud (en format PDF)

 

 

   Darrera modificació: