Cursos d'anglès del 2n semestre 2023-2024

 Descarregar pdf

Cursos presencials oberts a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.

CURS DATES HORARI
Preparació per a l’examen de nivell B1 CLUC-CertAcles (30 h) 19/02/24-20/05/24 dilluns, 16.30-19 h
Preparació per a l’examen de nivell B2 CLUC-CertAcles (30 h) 21/02/24-22/05/24 dimecres, 16.30-19 h
Conversa B1 (20 h) [CURS ANUL·LAT] 12/03/24-21/05/24 dimarts, 19-21 h
Conversa B2 (20 h) 04/03/24-20/05/24 dilluns, 19-21 h
Conversa C1 (20 h) [CURS ANUL·LAT] 06/03/24-22/05/24 dimecres, 19-21 h

 

 

CURS PREU
Preparació per a l’examen de nivell B1 CLUC-CertAcles UdL*: 91,50 € / Extern UdL: 125,10 €
Preparació per a l’examen de nivell B2 CLUC-CertAcles UdL*: 91,50 € / Extern UdL: 125,10 €
Conversa B1 UdL*: 86,40 € / Extern UdL: 125 €
Conversa B2 UdL*: 86,40 € / Extern UdL: 125 €
Conversa C1 UdL*: 86,40 € / Extern UdL: 125 €

* Programa UdL Refugi: gratuït

 • Preparació dels exàmens de nivell B1 i B2 CLUC amb segell CertAcles: cursos amb enfocament comunicatiu. Es revisaran i practicaran totes les parts dels exàmens i, a partir de diferents recursos, es treballaran totes les habilitats lingüístiques (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita) així com la gramàtica, el vocabulari i la pronunciació.
 • Converses de nivell B1, B2 i C1: es practicaran diferents estratègies per millorar les destresses d'expressió i interacció oral a partir de propostes de caràcter comunicatiu.

Requisits

 • Per matricular-se en els cursos de conversa, es recomana haver assolit el nivell anterior al de la conversa que es vol fer (per exemple, en el cas de voler-se inscriure a la d'anglès B1, es recomana tindre coneixements de nivell A2).
 • Per matricular-se en les preparacions d'exàmens, es recomana haver assolit el nivell anterior al de l'examen que es vol fer (per exemple, en el cas de voler-se inscriure al d'anglès B2, es recomana tindre coneixements de nivell B1).

Matrícula

CURS AULA
Preparació per a l’examen de nivell B1 CLUC-CertAcles

1.05 (Polivalent 2)*

Preparació per a l’examen de nivell B2 CLUC-CertAcles

3.01 (Polivalent 1)**

Conversa B1

Per determinar

Conversa B2

1.16 (Rectorat)***

Conversa C1

Per determinar

 Lloc de realització dels cursos: Cappont i Rectorat

 * Carrer de Pere de Cabrera, 5

** Carrer de Jaume II, 71

*** Plaça Víctor Siurana, 1

 • Els cursos de preparació d'examen i de conversa no tenen avaluació final, però s'obtindrà un certificat d'assistència si s'ha fet, com a mínim, el 80% d'assistència. 
 • A més a més, l'Institut de Llengües ofereix convocatòries d'exàmens per obtindre els certificats de nivell B1 i de nivell B2 CLUC amb el segell CertAcles (que són reconeguts en l'ambit estatal i europeu), i d'exàmens multinivell TOEIC i TOEFL. Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.
   Darrera modificació:

Altres cursos

 Descarregar pdf

L'oferta de cursos de llengües per al PTGAS es regeix pel Pla de formació del personal d'administració i serveis de la UdL. 

Cursos específics d'anglès per al PDI

CURS DATES HORARI

Taller de presentació d'articles en anglès: comunicacions escrites i exposicions orals (12 h)* 

Modalitat: presencial (Rectorat, aula 3.20)

16, 17 i 18 de gener (comunicacions escrites); i 23, 24 i 25 de gener (exposicions orals)

9.30 h-11.30 h

* Es recomana tindre un nivell B2 assolit

   Darrera modificació:

Cursos anuals

 Descarregar pdf

Oferta general

Cursos presencials oberts a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.

Durada dels cursos: 120 hores

CURS DATES HORARI
A1 [ANUL·LAT] 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 17-19 h
A2 [ANUL·LAT] 03/10/23-28/05/24 dimarts i dijous, 17-19 h
B1 en línia* [ANUL·LAT] 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 17-19 h
B1 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 17-19 h
B2.1 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 17-19 h
B2.1 [ANUL·LAT] 03/10/23-28/05/24 dimarts i dijous, 19-21 h
B2.2 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 19-21 h
B2.2 03/10/23-28/05/24 dimarts i dijous, 17-19 h
C1.1 [GRUP PLE] 03/10/23-28/05/24 dimarts i dijous, 17-19 h
C1.2 03/10/23-28/05/24 dimarts i dijous, 19-21 h
C2.1 [ANUL·LAT] 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 17-19 h
C2.2 [ANUL·LAT] 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 19-21 h

*B1 en línia: curs en modalitat en línia amb dos sessions de classe telepresencial a la setmana a través del Campus Virtual de la UdL i una sessió presencial al mes (calendari per determinar).


Oferta complementària

Cursos presencials oberts a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.

Durada dels cursos: 120 hores (90 hores en l'horari establert i 30 hores distribuïdes en quinze sessions que es duran a terme un dia a la setmana en horari de tarda de gener a maig).

CURS DATES HORARI
A2 [ANUL·LAT] 03/10/23-28/05/24 dimarts i dijous, 8-9.30 h
B1 [ANUL·LAT] 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 8-9.30 h
B2.1 03/10/23-28/05/24 dimarts i dijous, 8-9.30 h
B2.2 [ANUL·LAT] 02/10/23-29/05/24 dilluns i dimecres, 14-15.30 h

Ajuts per formació en llengües: els estudiants de grau amb beca de caràcter general per a estudis postobligatoris o amb beca Equitat que s’inscriguin en un curs d’anglès dels nivells A2, B1, B2.1 o B2.2 i que demanin l'ajut corresponent a l'AGAUR no hauran d'avançar l’import de la matrícula. Més informació.

 

CURS PREU
A1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
A2* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
B1* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
B2.1* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
B2.2* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C1.1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C1.2 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C2.1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
 • Cursos amb enfocament comunicatiu. A partir de diferents recursos es practicaran totes les habilitats lingüístiques (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita) així com la gramàtica, el vocabulari i la pronunciació. Es potenciarà la participació activa de l’alumnat per tal de practicar les estructures apreses.
 • B1 en línia: curs en modalitat en línia amb dos sessions de classe telepresencial a través del Campus Virtual de la UdL i una sessió presencial al mes (calendari per determinar).

S'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs.

Anglès A1

 • Fourth Edition English File Elementary A1/A2 Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford University Press. ISBN: 9780194058001

Anglès A2

 •  Fourth Edition English File Pre-intermediate A2/B1 Student’s Book and Workbook with Key Pack.  Oxford University Press. ISBN: 9780194058124 

Anglès B1

 • Fourth Edition English File Intermediate B1 Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford University Press. ISBN: 9780194058063

Anglès B2.1

 • Fourth Edition English File Upper-Intermediate B2.2. Student’s Book and Workbook with key Pack. Oxford University Press. ISBN:  9780194058308

Anglès B2.2

 • Outcomes Upper Intermediate Student´s Book with Access Code and Class DVD. National Geographic Learning. ISBN:  9781305093386
 • Outcomes Upper Intermediate Workbook. National Geographic Learning. ISBN: 9781305102194

Anglès C1.1 i C1.2

 • Ready for C1 Advanced. Fourth Edition.  Student’s Book without key. Macmillan. ISBN: 9781380052445
 • Ready for C1 Advanced. Fourth Edition. Workbook with key. Macmillan. ISBN: 9781380052469

Anglès C2.1 i C2.2

 • Objective Proficiency (2nd edition) Student' book without answers. Cambridge University Press. ISBN: 9781107611160

 • Objective Proficiency (2nd edition) Workbook with answers. Cambridge University Press. ISBN: 9781107619203

 

CURS HORARI AULA
A1 [ANUL·LAT] dilluns i dimecres, 17-19 h

-

A2 [ANUL·LAT] dimarts i dijous, 17-19 h

-

B1 dilluns i dimecres, 17-19 h

AULA 1.06 (*Polivalent 2)

B2.1 dilluns i dimecres, 17-19 h

AULA 1.03 (*Polivalent 2)

B2.1 (PAS) dimarts i dijous, 8 - 9:30 h

AULA 1.01

(*Polivalent 2)

B2.1 [ANUL·LAT] dimarts i dijous, 19-21 h

-

B2.2 dilluns i dimecres, 19-21 h

AULA 1.03 (*Polivalent 2)

B2.2 dimarts i dijous, 17-19 h

AULA 2.16 (***Rectorat)

C1.1 dimarts i dijous, 17-19 h

AULA 2.15 (***Rectorat)

C1.2 dimarts i dijous, 19-21 h

AULA 2.15 (***Rectorat)

C2.1 [ANUL·LAT] dilluns i dimecres, 17-19 h

-

C2.2 [ANUL·LAT] dilluns i dimecres, 19-21 h

-

 

Lloc de realització dels cursos: Cappont i Rectorat

* Polivalent 2: Carrer de Pere de Cabrera, 24, 25001 Lleida

** Facultat de Dret, Economia i Turisme: Jaume II, 73, 25001 Lleida

*** Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida

 

 • L'avaluació de tots els cursos és final (la informació específica de com se supera es donarà a l'inici del curs) i l'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada aquesta avaluació. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 • A més a més, l'Institut de Llengües ofereix convocatòries d'exàmens per obtindre els certificats de nivell B1 i de nivell B2 CLUC amb el segell CertAcles (que són reconeguts en l'ambit estatal i europeu), i d'exàmens multinivell TOEIC i TOEFL. Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.
   Darrera modificació: