27 de març de 2009

Descarregar pdf

Quatre nous centres de recerca per a la UdL

. Els estudiants anti-Bolonya anuncien que abandonen les taules de debat com a representants de l'assemblea d'escoles i facultats

Recerca a la UdL
El Consell de Govern ha aprovat avui la creació de quatre nous centres de recerca a la UdL amb l'objectiu d'impulsar la visibilitat de la investigació i la transferència de coneixement que està portant a terme el seu personal docent i investigador i millorar els mecanismes de suport al desenvolupament de l'activitat investigadora i la captació de recursos externs. Aquests estructures agrupen 17 grups de recerca de la Universitat de Lleida que treballen en els àmbits agroalimentari, sociohumanístic i jurídic, i l'anomenat tecnoXXI.

Es tracta del Centre de Computació de Ponent (CCP) que realitzarà recerques en el camp de la computació i l'enginyeria en programari lliure; el Centre de Recerca en Producció Animal (CIPA), dedicat al camp de la ramaderia; el Centre d'Estudis Jurídics i Mediació (CEJEM) que investigarà en mediació i resolució de conflictes en diferents contextos socials des de la perspectiva de les ciències jurídiques, econòmiques, socials i humanes; i el Centre de Recerca en Tecnologies per a la Sostenibilitat (CRETESOS), dedicat fonamentalment a l'estalvi energètic, la utilització d'energies renovables, l'aplicació de maquinària industrial de nous automatismes i la interacció persona-ordinador.

Aquests centres, que es preveu comencin a funcionar en tres mesos, seran finançats per la UdL segons els objectius que pretengui assolir cadascún d'ells i les disponibilitats pressupostàries de la institució, afirma el vicerector de Política Científica i Tecnològica, Ramon Canela. També en l'àmbit de la recerca, s'han aprovat les modificacions del Reglament de cànons de la UdL, per tal d'adequar l'actual normativa a les noves polítiques d'aportacions de recursos per a R+D+I del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa i millorar la captació de recursos externs, bàsicament pel que fa als convenis per a empreses i institucions.


. Bolonya

Alumnes Anti-Bolonya al Consell de Govern de la UdL [+] AMPLIAR IMATGE Moment de la lectura del manifest
D'altra banda, en iniciar-se el Consell de Govern, deu alumnes han entrat a la reunió per mostrar el seu rebuig al procés de Bolonya. Han llegit un comunicat criticant la càrrega dels Mossos d'Esquadra contra membres del col·lectiu anti-Bolonya a la ciutat comtal i han demanat la dimissió del rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, així com dels consellers d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i d'Interior, Joan Saura. També han criticat que l'equip de govern de la UdL no s'hagi posicionat "amb claredat" davant tots aquests fets. Els anti-Bolonya han anunciat que abandonen les taules de debat sobre l'EEES com a representants de l'Assemblea d'Estudiants de Facultats i Escoles de la UdL que es porten celebrant des del passat mes de febrer i que han titllat "d'entreteniment que ofereix l'Equip rectoral per mirar d'adormir" la seua lluita. Per la seua part, el rector i el seu equip han reiterat la seua voluntat de diàleg amb l'estudiantat i han assegurat que les taules de debat continuaran, ja que aquest era el compromís a què es va arribar.


. Mobilitat

El Consell de Govern ha donat llum verda la convocatòria de beques Jade Plus per al curs vinent. Aquest ajuts de mobilitat, que es convoquen per tercer any consecutiu, estan adreçats a estudiants d'Amèrica Llatina que volen cursar estudis de doctorat a la UdL. En total són 4 beques, 2 per a ciències experimentals i 2 per ciències humanes i socials, dotades globalment amb 30.000 euros que aporta Banco Santander i la pròpia UdL. A més, també s'ha tirat endavant una nova convocatòria per a la promoció d'activitats de mobilitat interuniversitària en els màsters oficials del curs 2008-2009 dotada amb 20.00 euros. Aquesta convocatòria té com a finalitat impulsar la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior amb la promoció de la mobilitat del professorat visitant per tal que participi en activitats docents dels màsters oficial de la UdL durant aquest curs acadèmic.


. Docència

També s'ha donat llum verda al barem de ponderació de les matèries de la fase específica segons el Reial decret 1892/2008 que regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles per al curs 2010-2011, així com la reserva de places per a estudiants de cicles formatius de grau superior per al curs vinent. Els graus que oferta la Facultat de Lletres, la Facultat de Medicina -a excepció de Nutrició Humana i Dietètica que en reserva un 25%-, el grau en Ciències de l'Activitats Física i de l'Esport i el de Dret destinaran un 10% de les places per a aquests estudiants, mentre que Infermeria, Ciències de l'Educació, i els graus en Enginyeria de l'Edificació, Relacions Laborals i Recursos Humans i Administració i Direcció d'Empreses en reservaran un 25%.


. PAS

Pel que fa a política de personal, s'ha aprovat l'acord pluriennal 2009-2011 amb el personal d'administració i serveis funcionari sobre la carrera professional i horitzontal d'aquest col·lectiu. L'acord inclou la promoció interna de 32 places a la categoria superior, 2 al cos de gestió i 30 a l'administratiu; la definició d'una formació per a la promoció, tant en l'escala de gestió com administrativa; l'establiment d'un calendari per als processos selectius de biblioteca i auxiliars administratius i millores retributives en 61 llocs de treball. L'acord, que està pendent d'aprovació pel Consell Social de la UdL, va ser ratificat en referèndum pel col·lectiu de PAS funcionari.


MÉS INFORMACIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES


noticia 26 de setembre de 2008
La UdL crea l'Anella Recerca per impulsar la investigació i la transferència de coneixement