Qualitat i Planificació Docent

Qualitat i Planificació Docent és una unitat que dona suport als òrgans de govern de la UdL en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent i del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.

A destacar:

 

Estem treballant en la nova web de Qualitat i Planificació Docent. De moment podeu accedir als continguts de l'antiga Unitat de Planificació Docent en aquest enllaç.