Qualitat i Planificació Docent

Universitat de Lleida

Qualitat i Planificació Docent és la unitat que dona suport als òrgans de govern de la UdL en el disseny, implantació, seguiment i avaluació de les titulacions i dels sistemes de garantia interna de la qualitat i que coordina la planificació docent dels centres d'acord amb la política general del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat.

Què fem?

Qui som? 

Cap de Qualitat i Planificació Docent
Carme Sala Martínez / 973 70 31 05

 
Planificació i Avaluació de l'Activitat Docent
Montserrat Comella Roigé  / 973 70 31 03
 
Estudis d'Opinió
 
Planificació Docent
Xus Sanz Blasi / 973 70 21 65
 
Coordinació Administrativa
973 70 20 06 / 973 70 31 04
 
Verificació i Modificació de Títols
Eva Serra Baltà / 973 70 31 99
 
Sistemes de Garantia Interna de Qualitat 
Olga Esteve Miret / 973 70 31 11
 
 
 
 
GESTORES/GESTOR DE LA QUALITAT DELS CENTRES  
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària de Turisme Ostelea
Montse Espuñes Marsol / 973 70 33 45
 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària
i Forestal i de Veterinària
Esther Serra Barberà / 973 70 25 03
 
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Escola Universitària de Relacions Laborals
Centre d'Educació Superior Next
 
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Miquel Ortega Sánchez / 973 00 34 80
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
 
Facultat de Lletres
Yolanda Ramos Lozano / 973 70 22 31
 
Facultat de Medicina
Escola de Doctorat
Maribel Hilario Vidal / 973 70 22 59