Avaluació Docent del Professorat

L'avaluació docent del professorat és el procediment a través del qual el professorat sol·licita la valoració dels seus mèrits docents, d'acord amb el Manual d'Avaluació docent del professorat de la UdL (MADP), aprovat pel Consell de Govern, d'acord amb el procediment definit i acreditat per AQU Catalunya. El principal objectiu de l'avaluació és afavorir la millora continuada de la qualitat de la docència i de la formació de l'estudiantat universitari. 

   Darrera modificació: