Descarregar pdf

Requisits

REQUISITS GENERALS:

  • Estar matriculat a la Universitat de Lleida en el moment de fer la sol·licitud i en el moment de fer la mobilitat;
  • Tenir una mitjana d’expedient acadèmic mínima de 5 per als estudis de la branca d'Enginyeria o Arquitectura i de 5,50 per a la resta de titulacions, a data 30 de setembre del curs anterior.
  • Tenir aprovats un número mínim de 52 crèdits dels estudis de grau a data 30 de setembre del curs anterior. El centre haurà de comprovar que cap estudiant inicia la mobilitat amb un nombre inferior als crèdits de primer curs, de manera que l'estudiantat que no compleixi aquest requisit perdrà la plaça de mobilitat.
  • Acreditar els coneixements lingüístics de la llengua en què s’imparteixen la docència a la universitat de destinació. 

 REQUISITS LINGÜÍSTICS:

Algunes universitats ens exigeixen que els estudiants que volen anar d'intercanvi acreditin uns coneixements mínims de la llengua docència. És important que es puguin acreditar els requisits lingüístics en el moment de fer la sol·licitud. Comprovar els requisits en la descripció de la plaça.

Consultar la secció "Enllaços a proves d'idioma"

REQUISITS ESPECÍFICS:

Cal tenir en compte el calendari acadèmic d'alguns destins del programa. En alguns destins, sobretot a sudamèrica, el seu calendari acadèmic no es correspon amb el de la UdL, pel que fa a correspondència de semestres (el seu primer és el nostre segon, i el segon és el primer), i pel que fa a dates d'inici i d'estada. A l'hora de triar aquests destins cal tenir en compte aquestes circumstàncies per triar assignatures i perquè cal respectar el seu calendari per l'inici i fi d'estada.

 

Enllaços proves d'idioma

   Darrera modificació: