JORNADES D'ACOLLIDA AL NOU ESTUDIANTAT
Dilluns 13 de setembre de 2021

Aquest programa s’adreça al nou estudiantat per tal de facilitar el recolzament necessari a l’inici de la seua entrada a la Universitat de Lleida.
 
Et recomanem que aprofitis aquests recursos que t'ajudaran a conèixer la UdL i et facilitaran la teva integració a la Universitat.

Les activitats que formen part d’aquest programa són:
 

Assessorament per realitzar la matriculació

 
En tots els centres universitaris de la UdL t'ajudaran a resoldre dubtes del procediment de la matrícula. Al Campus de Cappont està situada la unitat d'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA on t’informaran d’aspectes relatius als estudis que inicies com beques i ajuts, allotjament, transport i altres temes que et poden interessar.
 

Programa d'Acollida

Amb l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a la UdL a cadascun dels centres es dissenyen un seguit d'accions informatives que es porten a terme durant la jornada d'acollida. La intenció és oferir l'acolliment necessari per tal que puguis integrar-te en els teus estudis amb la màxima eficàcia possible en aquests moments.
 

Així, l'objectiu general de la jornada d’acollida és presentar als estudiants la pròpia estructura de la Universitat, els centres, els plans d’estudis, les tutories universitàries, així com els principals recursos que es posen al teu abast: l’accés i ús de les eines per treballar al campus virtual, l’accés als fons bibliogràfics i la possibilitat de formar-te en idiomes i assolir l'acreditació lingüística a l'Institut de Llengües, entre altres.

Les activitats de les jornades d'acollida tindran lloc el dilluns 13 de setembre de 2021.

 

ACTIVITATS PRESENCIALS: Presentació dels Centres

Podeu consultar les diferents activitats programades per cada centre. Donades les circumstàncies s'estant realitzant canvis organitzatius i d'espais; us recomanem doncs que consulteu prèviament els respectius programes:

Facultat d'Educació Psicologia i Treball Social

Facultat de Dret, Economia i Turisme (Campus Igualada)

Facultat de Medicina

Escola Politècnica Superior (Campus Lleida)

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Lleida)

Escola Politècnica Superior (Campus Igualada)

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Facultat de Lletres

Escola Universitària de Relacions Laborals

Facultat de Dret, Economia i Turisme (Campus Lleida)

Institut Nacional d'Educació Física INEFC Lleida

SESSIONS EN REMOT: Consultes als Serveis

Us recomanem que abans de les sessions, consulteu el material de suport -tutorials, vídeos, guies, webs- de cada unitat. Accedeix a les diferents presentacions, particicipa en les sessions informatives i planteja els teus dubtes.

Suport i Assessorament a l'Activitat Docent

La unitat del SAAD us informarà de tot allò relacionat amb el Campus Virtual (CV), les seves eines i funcionalitats. Accedeix a la sessió de presentació, informa't dels diferents serveis i prestacions, i planteja els teus dubtes.

Web del SAAD

Tutorial: Introducció al CV

Campus Virtual de la UdL

Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones

El Centre "Dolors Piera" neix per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la perspectiva de gènere de forma transversal en tots els àmbits de treball: la gestió, la docència i la recerca. Accedeix a la sessió de presentació, informa't i planteja els teus dubtes.

Web del Centre Dolors Piera

Acollida al nou estudiantat pel Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats de la UdL

Biblioteca i Documentació

Com demanar un llibre en prèstec? Com reservar espais de treball en grup? Accedeix a la sessió de presentació, informa't dels diferents serveis i prestacions, i planteja els teus dubtes.

Web de Biblioteca i Documentació

Guia d'acollida per al nou estudiantat

Biblioteca Campus Cappont UdL

Servei d'Esports

Vols conéixer les diferents modalitats esportives que ofereix la UdL? Ja siguin competicions internes com externes, accedeix a la sessió de presentació, informa't i planteja els teus dubtes.

Web d'Esports UdL

Esports UdL

Informació i Orientació Universitària

Quines beques i ajuts propis ofereix la UdL? Puc demanar ajut de caire psicològic? Et cal assessorament quant a l'allotjament? Accedeix a la sessió de presentació, informa't dels diferents serveis, eines i prestacions, i planteja els teus dubtes.

Web d'Informació i Orientació Universitària

Presentació informativa

serveisSIAU

Programa UdLxTothom

El programa UdLxTothom té l’objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat. Accedeix a la sessió de presentació, informa't dels diferents recursos i prestacions, i planteja els teus dubtes.

Web del Programa UdLxTothom

Headmouse UdL

Institut de Llengües

Quins idiomes puc estudiar a la UdL? Quin nivell he de tenir en acabar els meus estudis? Accedeix a la sessió de presentació, informa't dels diferents serveis i prestacions, i planteja els teus dubtes.

Web de l'Institut de Llengües

Presentació de l'Institut de Llengües

Institut de Llengües de la UdL

Participa a l'enquesta de satisfacció

Per tal de millorar en l'organització i objectius del programa d'acollida, us agrairíem que responguéssiu a unes breus qüestions.

Vídeos de presentació dels serveis

Coneix els principals serveis de la Universitat de Lleida mitjançant un breu vídeo de presentació de cadascun d'ells.