Entitat de Registre de Certificació Digital

Universitat de Lleida

 Descarregar pdf
  

5. TIPUS DE CERTIFICATS DIGITALS QUE L'ERCD POT EXPEDIR

 
 
L’ERCD expedeix un tipus de certificat digital per cada PDI, PAS i estudiant/a entre els quatre següents:  
 • Certificat que acredita a un PAS o PDI com a treballador públic de la UdL, amb o sense càrrec.
 • Certificat que acredita a un PAS o PDI estranger com a treballador públic de la UdL, amb o sense càrrec.
 • Certificat que acredita a un estudiant/a com a membre de la UdL.
 • Certificat que acredita a un estudiant/a estranger/a com a membre de la universitat.

L’ERCD també pot expedir certificats (a més de a persones) a:

 • Persona jurídica (en representació d’una entitat).
 • Segell electrònic.
 • Certificat de dispositiu de signatura de programari (CDP)
 • Certificat de dispositiu d'aplicació assegurada (CDA).
 • Certificat de dispositiu de servidor segur (CDS).
 • Seu electrònica.

La Llei 59/2003 de signatura electrònica defineix tres tipus de signatura, en funció del certificat digital que la crea:

 • Signatura electrònica = creada mitjançant la identificació amb usuari i contrasenya (sense certificat digital).
 • Signatura electrònica avançada = creada amb certificat digital lliurat en format d’arxiu informàtic.
 • Signatura electrònica reconeguda (equiparable a la manuscrita) = creada mitjançant una tarja criptogràfica i un certificat digital reconegut contingut en ella. La UdL emprarà aquest darrer tipus de signatura en tots els seus certificats.
 

  Print Enrere Puja

 

 

   Darrera modificació: