La UdL en xifres

És la publicació electrònica que recull la informació estadística de referència dels àmbits d'activitat bàsics de la Universitat (la docència i la recerca), a més del seu personal i els recursos econòmics que hi destina.

OFERTA (curs 2023-24)
Centres Propis
7   Facultats i Escoles
34   Graus
15   Dobles titulacions de Grau
29   Màsters Universitaris
1  Doble Màster Universitari
15   Programes de Doctorat
3   Programes de Doctorat acreditats amb menció d'excel·lència
Centres Adscrits
4   Centres adscrits
3   Graus
8   Màsters Universitaris
Centre de Formació Continua
72   Màsters propis
16   Postgraus
112   Altres cursos de Formació Continua

ESTUDIANTAT (curs 2023-24)
Centres Propis
  Total % Dones
Estudiants de Grau 8.900 59%
 Estudiants de Màster Universitari 975 50%
 Estudiants de Doctorat (2022-23) 799 54%
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 3.628 69%
Centres Adscrits
  Total % Dones
Estudiants de Grau 724 31%
Estudiants de Màster 191  48%
 Centre de Formació Continua (2022-23)
  Total % Dones
Estudiants Formació Continua 2.024 57%
 Màsters propis (60-120 ECTS) 1.278 56%
 Diplomes de Postgrau (30 a 59 ECTS) 54 48%
 Altres cursos de Formació continua (menys de 30 ECTS) 692 58%

RESULTATS ACADÈMICS (curs 2022-23)
 Grau
  Taxa
Crèdits aprovats 83%
 Taxa d'abandonament a 1r curs 14%
 Taxa d'abandonament (2020-21) 9%
Màster Universitari
  Taxa
Crèdits aprovats 89%
Titulats
  Taxa
 Graduats de grau en temps previst 88%
 Taxa d'eficiència grau 93%
 Taxa de satisfacció grau 85%
 Taxa d'inserció laboral grau 91%

 

ESTUDIANTAT TITULAT (curs 2022-23)
  Total % Dones
Estudiants titulats de graus centres propis 1.464 62%
Estudiants titulats de màster centres propis 416 55%
Tesis defensades 99 61%
 Tesis defensades amb menció internacional 27 56%
 
R+D+I (any 2022)
 Estructures
 Grups de recerca consolidats 54
 Instituts/Centres de recerca 5
 Càtedres 17
 Captació de recursos per R+D+I
Finançament R+D+I 25,10 M €
Resultats
Publicacions Web Of Science (WOS) 839
 Publicacions 1r Q 57%
 Articles Essential Science Indicators (ESI) 82
Percentatge de publicacions d'accés en obert 73%
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL
Formació (curs 2023-24)
 Estudiants estrangers de màster 8,1%
 Estudiants estrangers de doctorat (curs 2022-23) 22,2%
 Estudiants entrants en programes de mobilitat (curs 2022-23) 416
 Estudiants sortints en programes de mobilitat (curs 2022-23) 389
 Titulacions amb conveni internacional 12
  Xarxes internacionals amb participació de la UdL 7
   
R+D+I (any 2022)
 Investigadors estrangers 8,4%
 Fons europeus R+D+I 19%
 Contractes i serveis amb empreses de fora de l'Estat 7,7%
 Publicacions col·laboració internacional 41%
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2024)
  Total % Dones
 Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc +  Inv. Postdoc)  2.158  56%
Membres del personal docent i investigador (PDI) 1.422 51%
 Nombre de PDI Estranger 35  51%
 PDI Doctor 732 47%
 PDI Funcionari 213 41%
 PDI ETC 633 47%
 Professors permanents 421 43%
Investigadors 696 47%
 Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis 545  69%
 Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis ETC 518  69%
 
PRESSUPOST (2024)
Pressupost 109.903.300 €
RECURSOS MATERIALS (2024)
129.331  m² de superfície construïda
427.979  volums a les biblioteques
216.862  recursos electrònics a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
404    places en col·legis majors/residències

 

 

La UdL als rànquings

Recull la presència de la Universitat en els principals rànquings mundials elaborats sobre l'educació superior recolzats en indicadors de docència, recerca, professorat o recursos econòmics

RÀNQUINGS  UNIVERSITARIS

 

QS World University Rankings 2025 

 • World Ranking: posició  1001-1200 d'entre 1.503 universitats publicades

 QS World University Rankings by Subject 2024

 • Agriculture & Forestry: 151-200 d'entre 1.559 universitats

QS World University Rankings Sustainability 2024

 • Overall: posició  382 d'entre 1.403 universitats
 • Environmental impact: posició 478 d'entre 1.403 universitats
 • Social Impact: posició 466 d'entre 1.403 universitats
 • Governance: posició 111 d'entre 1.403 universitats

 

ARWU - Academic Ranking of World Universities 2023 (Shanghai Ranking)

 • World Ranking: posició  701-800 d'entre 1.000 universitats
 • National Ranking: posició 21-27 d'entre 38 universitats

ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2023 (Shanghai Ranking)

 • Food Science & technology: posició 151-200 d'entre 300 universitats
 • Agricultural Sciencies: posició 101-150 d'entre 500 universitats
 • Ecology: posició 201-300 d'entre 500 universitats
 • Hospitality & Tourism Management: 101-150 d'entre 300 universitats

 

THE World University Rankings 2024

 • World Ranking: posició 801-1.000 d'entre 1.904 universitats
 • National Rank: posició  7 (junt amb altres 18) d'entre 56 universitats

THE  Young University Rankings 2024

 • Posició 198  d'entre 1.171universitats

THE Impact Rankings 2024

 • Rànquing: posició 201-300 d'entre 1.963 universitats
 • SDG 3 Salut i Benestar: 401-600 de 1.498 universitats
 • SDG 4 Educació de Qualitat: lloc 101-200 d'entre 1.681 universitats
 • SDG 5 Igualtat de gènere: lloc 101-200 d'entre 1.361 universitats
 • SDG 10 Reducció de desigualtats: lloc 301-400  d'entre 1.108 universitats
 • SDG 17 Col·laboracions per l'assoliment dels objectius: lloc 401-600 d'entre 2.031 universitats

THE World University Rankings by Subject 2024

 • Arts and Humanities: posició  401-500 d'entre 691 universitats
 • Clinical and Health: posició 601-800 d'entre d'entre 1.059 universitats
 • Education: posició 301-400 d'entre 703 universitats
 • Engineering:  posició 601-800 d'entre 1.374 universitats
 • Life Sciences: posició 501-600 d'entre 1.059 universitats
 • Psicologia: posició 501-600 d'entre 621 universitats

 

 U-Ranking 2024

 • Global: 5è lloc (junt amb altres 16) d'entre 70 universitats
 • Docència: 4r lloc (junt amb altres 25) d'entre 70 universitats
 • Recerca: 7è lloc (junt amb altres 12) d'entre 70 universitatS

 

Informes de Resultats

Relació d'informes que, a partir d'indicadors de referència, presenten els resultats assolits en els principals àmbits d'activitat de la Universitat i són presentats als seus òrgans de govern

FORMACIÓ

Informe de Formació 2023 (Consell de Govern de 28 de febrer de 2024)

Informe de Formació 2022 (Consell de Govern de 28 de febrer de 2023)

Informe de Formació 2021 (Consell de Govern de 23 de febrer de 2022)

Informe de Formació 2020 (Consell de Govern de 22 d'abril de 2021)

Informe de Formació 2019 (Consell de Govern de 18 de febrer de 2020)

 

R+D+I

Informe de R+D+I 2022 (Consell de Govern de 2 de maig de 2023)

Informe de R+D+I 2021 (Consell de Govern de 20 d'octubre de 2022)

Informe de R+D+I 2020  (Consell de Govern de 22 de juliol de 2021)

Informe de R+D+I 2019 (Consell de Govern de 28 d'octubre de 2020)

 

 

COMPROMÍS SOCIAL

Informe de Compromís Social 2024 (Consell de Govern de 23 d'abril de 2024)

Informe de Compromís Social 2022 (Consell de Govern de 3 de maig de 2022)

El valor social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa (2022)

 

 

 

Indicadors per titulació

Recull dels indicadors bàsics de l'àmbit de formació desagregats per estudis de grau, màster universitari i doctorat. Les dades es presenten en format reutilitzable per tal de millorar la transparència.

   Darrera modificació: