Composició

 Descarregar pdf

Relació de membres del Consell Social de la UdL

Composició d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

PRESIDENT

Sr. Delfí Robinat Català

VOCALS

Representants de la societat catalana

Consell Executiu
Sr. Antoni Gelonch Viladegut
Sra. Sílvia Falip Toló

Parlament de Catalunya   
Sra. Montse Pujol Torrent 
Sra. Patricia Romero Gasa


Organitzacions sindicals 
Sr. José Luis Aguilà Barranco (UGT) 
Sra. Cristina Rodríguez Vila (CCOO)

Organitzacions empresarials
Sr. Rafael Oncins Pujol (Foment del Treball Nacional)
Sr. Jesús Torrelles Torrelles (PIMEC)

Ens  locals
Sr. Joan Gilart Escuer

Antic alumne
Sr. Josep Maria Sentís Suñé

Representants del Consell de Govern de la Universitat

Membres nats
Dr. Jaume Puy Llorens, rector
Dr. Ramón Saladrigues Solé, gerent
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, secretària general

Personal docent i investigador
Dra. M. Àngels Balsells Bailón

Estudiantat
Sr. Joan Seuma Perat

Personal d'administració i serveis
Sra. Caterina Ticó Campillos
 
Convidats permanents
Sr. Xavier Bustos i Ruiz
Sr. Antoni Garí Montané
Sr. Jaume Saltó Albareda
Sra. Tijana Postic Bijavica
 
SECRETÀRIA DEL CONSELL
Sra. Conxita Villar Mir
 
 
 
 
   Darrera modificació: