Entitats

 Descarregar pdf

 

Les pràctiques acadèmiques externes poden acollir-se a una de les dos modalitats següents:

 a) Pràctiques curriculars:

 • són activitats acadèmiques integrades en el Pla d’estudis de la titulació com a una assignatura més,
 • la durada en hores es troba definida en cada Pla d’estudis,
 • el període de realització ve condicionat pel calendari acadèmic i la planificació de l’assignatura,
 • habitualment no comporten cap aportació econòmica, tot i que resta oberta la possibilitat d’assignar una contraprestació per raons de transport, o altres.

b) Pràctiques extracurriculars:

 • són igualment activitats acadèmiques tot i que l’estudiantat les realitza amb caràcter voluntari,
 • la durada preferentment no ha de superar les 750 hores per curs acadèmic,
 • el període de realització resta obert a l’acord entre la temporalitat de l’Oferta i la disponibilitat de l’estudiantat,
 • la normativa de la UdL requereix que l’estudiant de Grau tingui superat el 50% dels crèdits de la seva titulació en el moment d’iniciar-les,

 

Per esdevenir entitat col·laboradora en pràctiques:

 1. Si encara no esteu registrat, premeu l'opció "Alta en el servei", i accedireu a un breu formulari per fer-nos arribar les vostres dades. En pocs dies, un cop validada l'alta, rebreu per correu electrònic les claus per accedir al Portal web. Posteriorment podreu ampliar, completar o modificar les vostres dades. En donar-vos d'alta en el servei expresseu el consentiment perquè la UdL faci ús de les vostres dades.
 2. Subscriure un Conveni de Cooperació Educativa. Podeu consultar el model.

Per dur a terme una Oferta de pràctiques:

 1. Per inscriure l’Oferta de pràctiques, podeu fer-ho
 2. Un cop Acceptada l’Oferta per la UdL, estarà visible en el Portal perquè l’estudiantat s’hi pugui inscriure.
 3.  Des del Portal com a entitat podeu recuperar les Ofertes inscrites i també l’estudiant que s’ha interessat per a cadascuna. El professorat responsable de pràctiques realitzarà l’assignació última de l’estudiant seleccionat.  
 4. El procés conclou amb la formalització d’un Projecte Formatiu específic per a cada pràctica i estudiant. Aquest document es considera annex al Conveni de Cooperació Educativa  i el signen les tres parts implicades (entitat, UdL, estudiant). En ell es recullen les dades que concreten la pràctica: dates d’inici i final, tasques, tutors, adreça de realització, etc. Podeu consultar el model. S’adjuntarà també a aquest document el resum de les obligacions de cadascuna de les parts implicades.*
 5. El seguiment de la pràctica i la seva avaluació final per part del tutor/a es duu a terme a través del Portal un cop acabada la pràctica. En aquest arxiu podeu consultar la Guia d'ajuda a l'avaluació.

* MOLT IMPORTANT! Us recordem que, tal i com indica la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes, l'estudiantat no podran començar les estades de pràctiques a les entitats fins que els projectes formatius estiguin signats per les tres parts: tutor/a de l'entitat, tutor/a de la UdL i estudiant. En cas contrari, les possibles incidències no quedaran cobertes per l'assegurança de la UdL, així com tampoc la UdL es farà responsable de les inspeccions de treball a les entitats.

   Darrera modificació: