PREUS I PAGAMENT

CURS 2022-23   PENDENT D'ACTUALITZAR

 

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament.

Decret, pel qual es fixen els preus a les universitats públiques de Catalunya

Import aproximat de la matrícula de graus

Pagament de la matrícula

Exempcions i bonificacions sobre el preu  de la matrícula

Pagament de rebuts en efectiu


Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

L'estudiant de nou ingrés que estigui pendent de reassignació de plaça pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis universitaris, ho haurà d'indicar en l'automatrícula (apartats Altres dades i Tipus de matrícula) i haurà de pagar la matrícula de la manera que s'indica en l'article 5.3 de la Normativa Acadèmica dels Estudis oficials de Grau.

La matrícula realitzada amb la condició de "pendent de reassignació" és una MATRÍCULA VÀLIDA I OFICIAL. Per tant, si finalment no es vol cursar la titulació corresponent a la Universitat de Lleida serà imprescindible presentar l'ANUL·LACIÓ de la matrícula.

 

TITULACIONS DE GRAUS DE 180 CRÈDITS

Els i les estudiants que en els darrers cinc cursos hagin obtingut alguna de les titulacions de grau de 180 crèdits, incloses a l'annex 5 del Decret de preus públics, han d'abonar, per als primers 60 crèdits matriculats per primera vegada, l'import equivalent al preu establert en aquest Decret per al grau en què s'han titulat.

 

 

   Darrera modificació: