PREGUNTES FREQÜENTS

A continuació trobaràs la resposta a les preguntes més freqüents que es fan els estudiants segons els tràmits que s'han de realitzar.

 Descarregar pdf

PREINSCRIPCIÓ DE MÀSTERS

Quina durada tenen els màsters universitaris?

Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva que oscil·la entre els 60 i els 120 crèdits ECTS. Per tant, l'estudiantat a temps complet necessita entre un i dos cursos acadèmics, en funció del màster universitari, per cursar-lo en la seva totalitat

 

Puc sol·licitar accés a més d'un màster?

Pots preinscriure't a més d'un programa, però has de completar el formulari, pagar la taxa corresponent i enviar la documentació per a cadascun dels màsters.

 

Com sé que la preinscripció s’ha realitzat correctament?

Un cop enviat el formulari et mostrarà la confirmació que la preinscripció s'ha registrat correctament i veuràs un botó per a efectuar el pagament de la taxa de preinscripció, que enllaça directament amb la plataforma de pagament segura. Un cop finalitzat tot el procés rebràs un correu amb el formulari que has omplert.

En el correu electrònic que rebràs amb el resum del formulari també apareix un enllaç on podràs acabar de realitzar el pagament, en cas que no hagis pogut finalitzar el procés.

 

Com he d’enviar la documentació per a l’admissió al màster?

La documentació per a l'admissió i matrícula, així com qualsevol altre document requerit s'ha de presentar a la secretaria del centre, mitjançant un dels procediments següents (per ordre de preferència):

Consulta la informació d'Accés i documentació

 

Com sabré si estic admès/a?

Després de la fase de sol·licituds de preinscripcions s’emetrà una resolució d’admesos/exclosos que correspon al degà o degana o al director o directora del centre a proposta de la Comissió d’Estudis del màster. Consulta el calendari de preinscripció, admesos i matrícula.

 

Si la meva sol·licitud ha estat denegada, puc tornar a preinscriure'm?

Consulta en la resolució el motiu de denegació. Si la teva situació ha canviat pots tornar a fer una preinscripció sempre i quan hagi places vacants.

Els estudiants denegats o admesos condicionalment per manca de documentació podran presentar-la abans de l’inici de la matrícula; en cas contrari s’ha de fer una altra preinscripció per accedir al segon període o si s’escau períodes posteriors sempre i quan hagi places vacants en el màster. Màsters amb preinscripció oberta.

 

Puc preinscriure’m en un màster si no he finalitzat el grau?

Sí.

Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster amb una matrícula condicionada a estudiants d’un grau espanyol i, si et queden pendents com a màxim 9 crèdits ECTS i el TFG.

Això serà possible solament si al finalitzar el segon període o altres períodes posteriors de preinscripció queden places vacants, un cop s’hagin matriculat tots els estudiants amb el grau finalitzat

 

He estudiat en una universitat estrangera, puc fer la preinscripció per estudiar un màster a la UDL?

Si.

Pots consultar en l’apartat Accés i documentació si tens els requisits d’admissió necessaris.

Recorda que els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest darrers pas no serà necessari si vens d’un estat membre de la Unió Europea i signants de l’acord sobre l’Espai Europeu d'Educació Superior “EEES”.

 

Puc triar la modalitat d’estudi a temps parcial?

Si no pots dedicar-te plenament als estudis universitaris a la UdL tens l’opció de matricular-te amb la modalitat de temps parcial. Consulta apartat Documentació a presentar.

 

Vols demanar reconeixements d’assignatures del màster?

Si vols demanar que es reconeguin com a superades assignatures del màster ho has d’indicar en el formulari de preinscripció i desprès hauràs de presentar una sol·licitud de reconeixements on indicaràs quines assignatures concretes vols reconèixer. Aquesta sol·licitud la trobaràs a la seu electrònica. Tria si ets estudiant UdL o no i segueix el passos indicats en la pàgina web per a enviar la sol·licitud.

MATRÍCULA

Com he de fer la matrícula?

Si has estat acceptat rebràs un correu de confirmació de la cita per a realitzar l’automatrícula on line. Hauràs de seguir les instruccions que t’indiquen en el correu.

Et recomanem que consultis  Com fer la matrícula

 

Quan he de pagar la matrícula?

Consulta totes les formes de pagament de la matrícula en l'apartat “Preus i Pagaments”.

 

He de presentar l’ordre de domiciliació bancària “SEPA” per domiciliar els meus pagaments?

Quan introdueixis un número de compte nou o modifiquis el titular d’un número de compte ja existent, al finalitzar l’automatrícula t’apareixerà el document “SEPA” que haurà de signar el titular del compte, i que hauràs de presentar a la secretaria en el termini de 10 dies.

La no presentació d’aquest document implicarà que el proper curs no et puguis matricular.

 

Hi ha beques, ajuts o exempcions per estudiar el màster?

Sí. La UdL aplica els descomptes habituals de les universitats públiques, és a dir, descomptes per família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc. Pots consultar les exempcions i bonificacions sobre els preus de matrícula.

IMPORTANT:

Els estudiants que es matriculen en el primer curs sense haver obtingut la titulació de grau poden obtenir beca sempre que acreditin estar en possessió de la referida titulació de grau a 31 de desembre.

 

En quin moment puc aplicar-me un descompte?

És possible aplicar-se els descomptes sempre que es tingui la condició abans de l'inici de l'activitat acadèmica, no serà possible aplicar-ho en aquell curs si la condició s'adquireix posteriorment.

En el moment de la matrícula et podràs aplicar el descompte que correspongui si has presentat prèviament la documentació que ho justifica a la secretaria del teu centre.

Llegeix el document referent a les Exempcions i bonificacions

 

Puc aplicar-me un descompte una vegada ja realitzada la matrícula?

Si en el moment de la matrícula no vas pensar en aplicar-te un descompte al qual tenies dret, ho pots fer per automatrícula i sense recàrrec en les dates de modificació de matrícula que apareixen en el calendari del teu centre.

Fora d'aquests terminis de modificacions també pots sol·licitar-ho a la secretaria del teu centre.

 

Què he de fer si m’he matriculat però m’han acceptat en uns altres estudis?

Has d’anul·lar la matrícula a la UdL al més aviat possible.

Això ho has de realitzar presentant el model de sol·licitud M1 que trobaràs a al seu electrònica. Consulta l'apartat "ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA"

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

M'he m'atriculat però NO estudiaré a la UdL aquest curs, que he de fer?

Si finalment decideixes que aquest curs no estudiaràs en la titulació que has matriculat és MOLT IMPORTANT que anul-lis la matrícula al més aviat possible. 

Això ho has de realitzar presentant el model de sol·licitud M1 que trobaràs a al seu electronica. Consulta l'apartat "ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA"

 

Què passa si no anul·lo la matrícula?

Si no ens comuniques el contrari, nosaltres suposarem que aquest curs cursaràs la titulació que has matriculat i, per tant:

 • la teva plaça no podrà ser ocupada per una altra persona que estigui interessada;
 • continuarem enviant-te comunicacions per correu com a la resta d'estudiants;
 • passarem al cobrament els rebuts que encara no s'hagin pagat;
 • si no has pagat cap rebut de matrícula et reclamarem els diners pendents i aplicarem els recàrrencs que ens indica la normativa acadèmica.

 

Quina és la data màxima per anul·lar una matrícula?

El termini màxim per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 30 de novembre del 2024.

Per als màsters que inicien la docència al gener de 2025 el termini per sol·licitar l’anul·lació finalitza l’1 de març del 2025.

 

Si anul·lo la matrícula per motius personals, laborals o altres motius me retornaran els imports pagats?

No

Les causes que comporta la devolució de l’import són:

 • Malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial o un informe del centre de salut o centre hospitalari. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2024. Les sol·licituds que es presentin passat aquest termini seran estudiades per la gerència que determinarà si procedeix la devolució total o parcial de la matrícula.
 • Reassignació de plaça en un altre ensenyament universitari dins del procés de preinscripció en el màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Es pot sol·licitar fins al 27 d’octubre de 2024. No es retornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant perquè ha fet una nova preinscripció o ha demanat un canvi de preferència.
 • Impossibilitat d’obtenció del visat, en el cas d’estudiants estrangers. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2024.

No es retornaran l’import corresponent a la, taxa de gestió d’expedient, assegurança obligatòria i altres serveis contractats.

 

He de pagar els rebuts que tingui pendents de cobrament?

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de tenir pagats els rebuts que en aquell moment hagin vençut, es a dir, que la data de venciment sigui anterior a la data de sol·licitud d’anul·lació.

En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació es sol·licita amb posterioritat a la data de venciment del rebut i fins al 15 de novembre caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits; si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent.

 

Què passa si no pago els rebuts vençuts?

No s’acceptarà la sol·licitud d’anul·lació i s’aplicaran els recàrrecs que corresponguin a través del procediment d’impagament.

La matrícula quedarà suspesa fins que no s’aboni l’import corresponent. Això implicarà que no es podrà fer cap modificació de la matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, demanar el títol ni fer cap nova matrícula en la mateixa titulació o en una altra.

 

 Pots ampliar la informació a ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA.

ALTRES

Què és un crèdit ECTS?

És la unitat de valor dels ensenyaments universitaris del Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). A la UdL cada crèdit equival a 25 hores de treball total de l’estudiant.

Quina diferència hi ha entre un màster universitari oficial i un màster propi?

El màster universitari oficial és aquell que té una validesa a tot el territori de l'Estat espanyol. Els plans d'estudi que s'han de cursar per a l'obtenció d’aquests màsters han de ser prèviament verificats pel Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya i han de ser inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

El màster propi és un estudi no reglat, que condueix a l'obtenció d'una titulació no oficial, reconeguda, únicament, per la universitat que la imparteix. Les universitats regulen l'accés als màsters propis i en fixen els preus acadèmics. Per a més informació consulta el Centre de Formació Continua.

 

Què es un màster interuniversitari?

Són els màsters universitaris impartits entre dues o més universitats catalanes, de l'Estat o d'altres països, amb un únic pla d'estudis, en els quals cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre d'assignatures. La universitat coordinadora serà la institució encarregada de tramitar i gestionar l'expedient i la matriculació de l'estudiantat. Els requisits d'accés seran únics i la mobilitat, obligatòria.

 

Què són els màsters Erasmus Mundus?

Són màsters interuniversitaris que formen part del principal programa d'intercanvi d'estudiants d'ensenyament superior en l'àmbit europeu. El seu objectiu és millorar la qualitat de l'educació superior europea mitjançant la promoció del diàleg i la comprensió entre les persones i les cultures a través de la cooperació amb països tercers.

En els màsters universitaris Erasmus Mundus hi han de participar, com a mínim, tres institucions d'educació superior de països de la Unió Europea. L'estudiantat d'aquests màsters haurà de fer, si més no, una estada en dues d'aquestes institucions i una altra en una institució de països tercers.

 

   Darrera modificació:

DUBTES PERMANÈNCIA

A continuació trobaràs la resposta a les preguntes més freqüents en relació a les qüestions que regula la normativa de permanència.

 Descarregar pdf

PREINSCRIPCIÓ DE MÀSTERS

Quina durada tenen els màsters universitaris?

Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva que oscil·la entre els 60 i els 120 crèdits ECTS. Per tant, l'estudiantat a temps complet necessita entre un i dos cursos acadèmics, en funció del màster universitari, per cursar-lo en la seva totalitat

 

Puc sol·licitar accés a més d'un màster?

Pots preinscriure't a més d'un programa, però has de completar el formulari, pagar la taxa corresponent i enviar la documentació per a cadascun dels màsters.

 

Com sé que la preinscripció s’ha realitzat correctament?

Un cop enviat el formulari et mostrarà la confirmació que la preinscripció s'ha registrat correctament i veuràs un botó per a efectuar el pagament de la taxa de preinscripció, que enllaça directament amb la plataforma de pagament segura. Un cop finalitzat tot el procés rebràs un correu amb el formulari que has omplert.

En el correu electrònic que rebràs amb el resum del formulari també apareix un enllaç on podràs acabar de realitzar el pagament, en cas que no hagis pogut finalitzar el procés.

 

Com he d’enviar la documentació per a l’admissió al màster?

La documentació per a l'admissió i matrícula, així com qualsevol altre document requerit s'ha de presentar a la secretaria del centre, mitjançant un dels procediments següents (per ordre de preferència):

Consulta la informació d'Accés i documentació

 

Com sabré si estic admès/a?

Després de la fase de sol·licituds de preinscripcions s’emetrà una resolució d’admesos/exclosos que correspon al degà o degana o al director o directora del centre a proposta de la Comissió d’Estudis del màster. Consulta el calendari de preinscripció, admesos i matrícula.

 

Si la meva sol·licitud ha estat denegada, puc tornar a preinscriure'm?

Consulta en la resolució el motiu de denegació. Si la teva situació ha canviat pots tornar a fer una preinscripció sempre i quan hagi places vacants.

Els estudiants denegats o admesos condicionalment per manca de documentació podran presentar-la abans de l’inici de la matrícula; en cas contrari s’ha de fer una altra preinscripció per accedir al segon període o si s’escau períodes posteriors sempre i quan hagi places vacants en el màster. Màsters amb preinscripció oberta.

 

Puc preinscriure’m en un màster si no he finalitzat el grau?

Sí.

Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster amb una matrícula condicionada a estudiants d’un grau espanyol i, si et queden pendents com a màxim 9 crèdits ECTS i el TFG.

Això serà possible solament si al finalitzar el segon període o altres períodes posteriors de preinscripció queden places vacants, un cop s’hagin matriculat tots els estudiants amb el grau finalitzat

 

He estudiat en una universitat estrangera, puc fer la preinscripció per estudiar un màster a la UDL?

Si.

Pots consultar en l’apartat Accés i documentació si tens els requisits d’admissió necessaris.

Recorda que els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest darrers pas no serà necessari si vens d’un estat membre de la Unió Europea i signants de l’acord sobre l’Espai Europeu d'Educació Superior “EEES”.

 

Puc triar la modalitat d’estudi a temps parcial?

Si no pots dedicar-te plenament als estudis universitaris a la UdL tens l’opció de matricular-te amb la modalitat de temps parcial. Consulta apartat Documentació a presentar.

 

Vols demanar reconeixements d’assignatures del màster?

Si vols demanar que es reconeguin com a superades assignatures del màster ho has d’indicar en el formulari de preinscripció i desprès hauràs de presentar una sol·licitud de reconeixements on indicaràs quines assignatures concretes vols reconèixer. Aquesta sol·licitud la trobaràs a la seu electrònica. Tria si ets estudiant UdL o no i segueix el passos indicats en la pàgina web per a enviar la sol·licitud.

 

MATRÍCULA

Com he de fer la matrícula?

Si has estat acceptat rebràs un correu de confirmació de la cita per a realitzar l’automatrícula on line. Hauràs de seguir les instruccions que t’indiquen en el correu.

Et recomanem que consultis  Com fer la matrícula

 

Quan he de pagar la matrícula?

Consulta totes les formes de pagament de la matrícula en l'apartat “Preus i Pagaments”.

 

He de presentar l’ordre de domiciliació bancària “SEPA” per domiciliar els meus pagaments?

Quan introdueixis un número de compte nou o modifiquis el titular d’un número de compte ja existent, al finalitzar l’automatrícula t’apareixerà el document “SEPA” que haurà de signar el titular del compte, i que hauràs de presentar a la secretaria en el termini de 10 dies.

La no presentació d’aquest document implicarà que el proper curs no et puguis matricular.

 

Hi ha beques, ajuts o exempcions per estudiar el màster?

Sí. La UdL aplica els descomptes habituals de les universitats públiques, és a dir, descomptes per família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc. Pots consultar les exempcions i bonificacions sobre els preus de matrícula.

IMPORTANT:

Els estudiants que es matriculen en el primer curs sense haver obtingut la titulació de grau poden obtenir beca sempre que acreditin estar en possessió de la referida titulació de grau a 31 de desembre.

 

En quin moment puc aplicar-me un descompte?

És possible aplicar-se els descomptes sempre que es tingui la condició abans de l'inici de l'activitat acadèmica, no serà possible aplicar-ho en aquell curs si la condició s'adquireix posteriorment.

En el moment de la matrícula et podràs aplicar el descompte que correspongui si has presentat prèviament la documentació que ho justifica a la secretaria del teu centre.

Llegeix el document referent a les Exempcions i bonificacions

 

Puc aplicar-me un descompte una vegada ja realitzada la matrícula?

Si en el moment de la matrícula no vas pensar en aplicar-te un descompte al qual tenies dret, ho pots fer per automatrícula i sense recàrrec en les dates de modificació de matrícula que apareixen en el calendari del teu centre.

Fora d'aquests terminis de modificacions també pots sol·licitar-ho a la secretaria del teu centre.

 

Què he de fer si m’he matriculat però m’han acceptat en uns altres estudis?

Has d’anul·lar la matrícula a la UdL al més aviat possible.

Això ho has de realitzar presentant el model de sol·licitud M1 que trobaràs a al seu electrònica. Consulta l'apartat "ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA"

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

M'he m'atriculat però NO estudiaré a la UdL aquest curs, que he de fer?

Si finalment decideixes que aquest curs no estudiaràs en la titulació que has matriculat és MOLT IMPORTANT que anul-lis la matrícula al més aviat possible. 

Això ho has de realitzar presentant el model de sol·licitud M1 que trobaràs a al seu electronica. Consulta l'apartat "ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA"

 

Què passa si no anul·lo la matrícula?

Si no ens comuniques el contrari, nosaltres suposarem que aquest curs cursaràs la titulació que has matriculat i, per tant:

 • la teva plaça no podrà ser ocupada per una altra persona que estigui interessada;
 • continuarem enviant-te comunicacions per correu com a la resta d'estudiants;
 • passarem al cobrament els rebuts que encara no s'hagin pagat;
 • si no has pagat cap rebut de matrícula et reclamarem els diners pendents i aplicarem els recàrrencs que ens indica la normativa acadèmica.

 

Quina és la data màxima per anul·lar una matrícula?

El termini màxim per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 30 de novembre del 2024.

Per als màsters que inicien la docència al gener de 2025 el termini per sol·licitar l’anul·lació finalitza l’1 de març del 2025.

 

Si anul·lo la matrícula per motius personals, laborals o altres motius me retornaran els imports pagats?

No

Les causes que comporta la devolució de l’import són:

 • Malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial o un informe del centre de salut o centre hospitalari. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2024. Les sol·licituds que es presentin passat aquest termini seran estudiades per la gerència que determinarà si procedeix la devolució total o parcial de la matrícula.
 • Reassignació de plaça en un altre ensenyament universitari dins del procés de preinscripció en el màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Es pot sol·licitar fins al 27 d’octubre de 2024. No es retornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant perquè ha fet una nova preinscripció o ha demanat un canvi de preferència.
 • Impossibilitat d’obtenció del visat, en el cas d’estudiants estrangers. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2024.

No es retornaran l’import corresponent a la, taxa de gestió d’expedient, assegurança obligatòria i altres serveis contractats.

 

He de pagar els rebuts que tingui pendents de cobrament?

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de tenir pagats els rebuts que en aquell moment hagin vençut, es a dir, que la data de venciment sigui anterior a la data de sol·licitud d’anul·lació.

En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació es sol·licita amb posterioritat a la data de venciment del rebut i fins al 15 de novembre caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits; si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent.

 

Què passa si no pago els rebuts vençuts?

No s’acceptarà la sol·licitud d’anul·lació i s’aplicaran els recàrrecs que corresponguin a través del procediment d’impagament.

La matrícula quedarà suspesa fins que no s’aboni l’import corresponent. Això implicarà que no es podrà fer cap modificació de la matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, demanar el títol ni fer cap nova matrícula en la mateixa titulació o en una altra.

 

 Pots ampliar la informació a ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA.

ALTRES

Què és un crèdit ECTS?

És la unitat de valor dels ensenyaments universitaris del Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). A la UdL cada crèdit equival a 25 hores de treball total de l’estudiant.

Quina diferència hi ha entre un màster universitari oficial i un màster propi?

El màster universitari oficial és aquell que té una validesa a tot el territori de l'Estat espanyol. Els plans d'estudi que s'han de cursar per a l'obtenció d’aquests màsters han de ser prèviament verificats pel Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya i han de ser inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

El màster propi és un estudi no reglat, que condueix a l'obtenció d'una titulació no oficial, reconeguda, únicament, per la universitat que la imparteix. Les universitats regulen l'accés als màsters propis i en fixen els preus acadèmics. Per a més informació consulta el Centre de Formació Continua.

 

Què es un màster interuniversitari?

Són els màsters universitaris impartits entre dues o més universitats catalanes, de l'Estat o d'altres països, amb un únic pla d'estudis, en els quals cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre d'assignatures. La universitat coordinadora serà la institució encarregada de tramitar i gestionar l'expedient i la matriculació de l'estudiantat. Els requisits d'accés seran únics i la mobilitat, obligatòria.

 

Què són els màsters Erasmus Mundus?

Són màsters interuniversitaris que formen part del principal programa d'intercanvi d'estudiants d'ensenyament superior en l'àmbit europeu. El seu objectiu és millorar la qualitat de l'educació superior europea mitjançant la promoció del diàleg i la comprensió entre les persones i les cultures a través de la cooperació amb països tercers.

En els màsters universitaris Erasmus Mundus hi han de participar, com a mínim, tres institucions d'educació superior de països de la Unió Europea. L'estudiantat d'aquests màsters haurà de fer, si més no, una estada en dues d'aquestes institucions i una altra en una institució de països tercers.

   Darrera modificació: