Spanish Universities for EU Projects

Pràctiques Erasmus voluntàries sense reconeixement de crèdits

 Descarregar pdf

Campus Iberus, l'aliança estratègica de les universitats de la Vall de l'Ebre (Saragossa, Lleida, Pública de Navarra i La Rioja), coordina el consorci Erasmus+ Spanish Universities, del qual també en formen part les universitats d'Alacant, Burgos, Cantàbria, Castella-La Manxa, Illes Balears, La Laguna, Pompeu Fabra, Politècnica de Cartagena, Rovira i Virgili i Santiago de Compostel·la.

Spanish Universities for EU Projects ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques Erasmus sense reconeixement de crèdits (pràctiques extracurriculars o de recent titulat) als estudiants de grau, màster i doctorat de les universitats que formen part d'aquest consorci. L'objectiu d'aquestes pràctiques Erasmus és el desenvolupament professional en l'àmbit de projectes europeus. Les tasques a desenvolupar pels estudiants en pràctiques estaran relacionades amb la redacció i presentació de propostes de projectes europeus, la gestió i implementació de projectes aprovats i altres tasques relacionades amb projectes segons cada organització d'acollida.

Aquest programa es gestiona directament des de Campus Iberus. Els estudiants interessats han de registrar-se a la plataforma del programa i buscar un destí d'acollida.

Els estudiants participants es poden inscriure, dins la gestió de projectes europeus, en àmbits més específics com: Informàtica, Comunicació, Economia i Negocis, Administració, Màrqueting, Relacions Internacionals, Dret de la UE, Investigació Científica, Investigació Social, Drets Humans o Traducció, entre d'altres.

Aquestes pràctiques són de caràcter voluntari i es reconeixen acadèmicament mitjançant el certificat europeu EUROPASS,

 

Convocatòria 2024

Presentació de sol·licituds: fins a l'11 d'abril de 2024.

Els participants podran realitzar les seues pràctiques entre el 9 de maig i el 31 de desembre de 2024.

Al lloc web del programa hi trobareu tots els requisits de la convocatòria i els formularis de sol·licitud.

 

   Darrera modificació: