Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

 Descarregar pdf

Estades de formació UdL

Convocatòria d'ajuts per a estades de docència i formació de personal de la UdL en institucions d'educació superior estrangeres.

Aquest programa d’ajuts té per finalitat promocionar activitats de mobilitat internacional relacionades amb la formació professional.

Convocatòria 2023/24

TERMINIS:

Aquesta convocatòria es resoldrà en dos fases:

 • la primera estarà oberta fins al dia 9 de juny de 2023 i correspon a les activitats de mobilitat previstes entre els mesos de setembre 2023 i gener 2024.
 • la segona estarà oberta des del 10 de juny de 2023 fins al 24 de novembre de 2023 i correspon a les activitats que s'han de fer entre els mesos de febrer i agost de 2024.

SOL·LICITUD:

Per accedir a la sol·licitud online, cliqueu en aquest enllaç.

 • Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla). Per poder completar la sol·licitud correctament, seguiu les instruccions detallades.
 • Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). UTILITZEU EL CORREU INSTITUCIONAL. Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).
 • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
 • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.
 • Pla de treball. Cumplimentat signat i escanejat: Plan de trabajo (bil. v.2019)

LLISTAT SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES AL PROCÈS DE SELECCIÓ - 1A FASE

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de omplir un formulari online de justificació (enllac) en el què haurà de respondre un qüestionari sobre les activitats dutes a terme durant l'estada i haurà d'adjuntar el certificat d'estada degudament omplert i signat per la institució d'acollida:

 • Certificat d'estada: Certificat assistència
 • Memòria d'activitats realitzades: accedir a l'enllaç amb les mateixes dades d'accès que es van utilitzar per fer la sol·licitud i omplir el formulari "Informe estada mobilitat PDI/PTGAS".

Erasmus Formació (STT)

Trobareu la informació detallada de cada modalitat seguint els enllaços següents:

Erasmus Formació en estats membres i països associats (STT KA131)

Erasmus Formació en països no associats (STT KA171)

Convocatòries Erasmus Formació gestionades per Campus Iberus

Stella for Staff

Programa de movilidad para personal de servicios

El programa de movilidad para personal de servicios Stella for Staff brinda la posibilidad de realizar movilidades profesionales e intercontinentales a estos trabajadores de las universidades socias del GCU y de CONAHEC. Una oportunidad de aprender cómo se trabaja en los diferentes departamentos de las universidades participantes en el programa y de vivir una experiencia multicultural, a través de estancias temporales en otras instituciones de Educación Superior de la red y de CONAHEC.

En 2002 el programa Stella for Staff nació como una iniciativa para ofrecer al personal administrativo las mismas oportunidades de las que disponían en ese momento los estudiantes y el personal administrativo. Desde ese año, el Grupo Compostela de Universidades lanza una convocatoria anual de becas para la realización de estancias profesionales en las universidades socias del GCU y de CONAHEC. Estas becas, cuya dotación es de 1.000 euros, están destinadas únicamente al personal de servicios de las universidades socias del GCU.

Informació: https://web.gcompostela.org/es/stella-for-staff-2/

 

CONVOCATÒRIA STELLA FOR STAFF 2023:

La dotación de la convocatoria 2023 es de 16.000 €, que serán distribuidos a través de las becas individuales hasta agotar el presupuesto. Las becas contarán con una dotación económica de 1.000 € cada una.

Los formularios, tanto para enviar las ofertas como las solicitudes de beca, deberán cumplimentarse en línea y en inglés.

 • OFERTES PER REBRE MOBILITATS STELLA: Las universidades socias del GCU tienen hasta 20 de enero de 2023 (12:00 PM GMT - mediodía) para presentar sus ofertas de movilidad en el formulario online, que debe ser cumplimentado en inglés. Formulari per les ofertes.

PLAZOS

 • 20 de enero de 2023 (12:00 PM – mediodía. Horario peninsular en España). Cierre del plazo de presentación de las ofertas de plaza por parte de las universidades.
 • Semana 23-27 de enero de 2023. Publicación de las ofertas de plaza.
 • 10 de marzo de 2023 (12:00 PM – mediodía. Horario peninsular en España). Cierre del plazo de presentación de solicitudes del personal de servicios.
 • Abril-mayo 2023. Publicación de la resolución.
 • Junio-diciembre de 2023. Período elegible para la realización de la movilidad.
 • Diciembre de 2023. Justificación y fin de la actividad.

BASES DE LA CONVOCATORIA

 GCU-Bases-Stella-for-Staff-2023

Programa DRAC

Xarxa Vives d'Universitats

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Més informació a: www.vives.org

Programa DRAC d'ajuts a la mobilitat

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats de la Xarxa Vives participants en el programa DRAC. Les convocatòries d’ajuts DRAC s’adrecen a estudiants de grau, màster i doctorat i al personal universitari (PDI i PTGAS).

DRAC- PTGAS: ajuts destinats a la mobilitat del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis per fer estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les universitats membres.

A la UdL aquest programa que fins ara es gestionava des del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària passa a ser gestionat des de Relacions Internacionals a partir del 2024.

Podeu trobar la informació a la web del programa DRAC a la UdL.

   Darrera modificació: