Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat

 Descarregar pdf
MontserratRueMonne
Montserrat Rué Monné

Montserrat Rué Monné
Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
veo@udl.cat

Mariona Farré Perdiguer
Adjunta per a les polítiques d'ocupabilitat i per a les polítiques de captació i transició dels estudiants de secundària i batxillerat
mariona.farre@udl.cat

Xavier Carrera Farran
Coordinador de les Proves d'Accés a la Universitat
xavier.carrera@udl.cat

Fernando Guirado Fernández
Director de l'Institut de Ciències de l'Educació
ice.direccio@udl.cat

Núria Borrell Ruiz
Secretària del Vicerectorat
veo.secretaria@udl.cat

 

 

Funcions del Vicerectorat

  • Organització i coordinació de les activitats de captació de futurs estudiants i de fidelització dels estudiants de la UdL.
  • Impuls i coordinació de les accions de col·laboració entre els diferents nivells educatius: universitat i secundària i primària.
  • Coordinació del sistema d'accés a la universitat (PAU) i a certes titulacions (PAP) a la Universitat de Lleida.
  • Coordinació del Programa de tutoria universitària.
  • Impuls i coordinació de les diferents convocatòries de beques i ajuts per a l'estudiantat de la UdL.
  • Promoció i suport a la participació i representació estudiantil.
  • Impuls i coordinació de les polítiques d'ocupabilitat per a estudiants i titulats de la UdL.

 

Unitats administratives:

 

Òrgans col·legiats

 

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
veo.secretaria@udl.cat
+34 973 70 21 17

   Darrera modificació: