Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat

 Descarregar pdf
Montserrat Rué Monné
Montserrat Rué Monné

Montserrat Rué Monné
Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
veo@udl.cat

Mercè Sala Ríos
Adjunta per a les polítiques d'ocupabilitat i per a les polítiques de captació i transició dels estudiants de secundària i batxillerat
merce.sala@udl.cat

Mariona Farré Perdiguer
Coordinadora de les Proves d'Accés a la Universitat
mariona.farre@udl.cat

Xavier Carrera Farran
Director de l'Institut de Ciències de l'Educació
ice.direccio@udl.cat


Secretària del Vicerectorat
veo.secretaria@udl.cat

 

Funcions del Vicerectorat

  • Organització i coordinació de les activitats de captació de futurs estudiants i de fidelització dels estudiants de la UdL.
  • Impuls i coordinació de les accions de col·laboració entre els diferents nivells educatius: universitat i secundària i primària.
  • Coordinació del sistema d'accés a la universitat (PAU) i a certes titulacions (PAP) a la Universitat de Lleida.
  • Coordinació del Programa de tutoria universitària.
  • Impuls i coordinació de les diferents convocatòries de beques i ajuts per a l'estudiantat de la UdL.
  • Promoció i suport a la participació i representació estudiantil.
  • Impuls i coordinació de les polítiques d'ocupabilitat per a estudiants i titulats de la UdL.

 

Unitats administratives:

 

Òrgans col·legiats

 

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
veo.secretaria@udl.cat
+34 973 70 21 17

 

Biografia

Montserrat Rué Monné és llicenciada en Matemàtiques i doctora en Economia per la UB. L’any 2005 es va incorporar al departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la UdL com a professora agregada d’Estadística i Investigació Operativa i des de l’any 2017 és catedràtica laboral.

Ha impartit les assignatures Bioestadística i Models estadístics per a la recerca mèdica en els graus impartits en la Facultat de Medicina. Ha estat vicedegana de Mobilitat i Relacions Internacionals de la Facultat de Medicina i vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat de la UdL. Ha dirigit o co-dirigit 9 tesis doctorals.

La seva trajectòria investigadora s’ha basat en l’aplicació de l’Estadística a la Recerca Clínica i a la Salut Pública. Va fer una estada post-doctoral a l’escola de Salut Pública de la Universitat de Massachusetts a Amherst i va treballar 2.5 anys al Dana-Farber Cancer Institute de Boston. Ha estat investigadora principal o membre de l’equip investigador d’una vintena de projectes competitius.

Ha estat coordinadora del Grup de Recerca en Anàlisi Estadística i Econòmica en Salut (GRAEES), un grup interuniversitari UdL-URV. Ha publicat 140 articles en revistes indexades i té 5 sexennis de recerca avaluats positivament.

La seva recerca s’ha caracteritzat per l’anàlisi de l’efectivitat i l’eficiència de les intervencions mèdiques i els serveis sanitaris. Les seves principals aportacions han estat l’avaluació de la detecció precoç del càncer de mama a Catalunya i l’anàlisi de la detecció precoç personalitzada del càncer de mama.

   Darrera modificació: