Descarregar pdf
QUÈ HEU DE FER PER AUTOMATRICULAR-VOS?

CENTRES PROPIS

1. ACTIVEU EL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC

Abans de fer l’automatrícula heu de tenir activat el compte de correu electrònic de la Universitat  de  Lleida.  En  el  supòsit  que  no  el  tingueu  activat  ho  podreu  fer  seguint les instruccions de l’enllaç següent:  Activació del compte d’alumne.

El correu electrònic institucional (@alumnes.udl.cat) és el que cal utilitzar per a comunicar-vos amb la Universitat (professorat, secretaria, altres), ja que us identifica com a estudiants. 

 

2. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través de l’apartat Quan heu de fer la matrícula?

 

3. AUTOMATRÍCULA

Es realitza accedint per Internet a:  http://automat.udl.cat

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

Si no teniu accés a Internet podeu fer-la demanant cita prèvia a la secretaria del vostre centre: Facultats i Escoles.

Modificacions de matrícula:

Al calendari de matrícula s’indiquen els dies en  els  quals  podreu  realitzar  les  modificacions  de la  matrícula.   

Durant  aquests  dies podreu  fer  la  modificació  accedint  per  internet a l’adreça http://automat.udl.cat  

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics  publicat al DOGC.

Estan  exclosos  de  pagar  el  recàrrec  els  estudiants que  es  trobin  en  qualsevol  de  les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior (per exemple,  un nou descompte en la matrícula, sol·licitar la matrícula parcial, ...).

Consulteu l’apartat Documentació a presentar.

 

5. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

6. EN CAS QUE DEMANEU BECA

Els estudiants que vulguin sol·licitar beca del Ministeri han de consultar la pàgina següent: https://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/

Consulteu també el document Excempcions i bonificacions

 

7. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

Rebut de matrícula:

Un cop feta l’automatrícula heu d’imprimir el rebut de matrícula.

Conserveu el rebut, per qualsevol incidència que pugui passar.

Ordre de domiciliació:

Si canvieu el titular del compte es generarà una nova ordre de domiciliació que també haureu d’imprimir i presentar a la Secretaria del Centre signada pel titular del compte bancari. Totes les persones que tinguin pendent d'entregar aquesta ordre de domiciliació no podran accedir a la plataforma d'automatrícula per a realitzar modificacions de matrícula ni accedir a la matrícula del curs següent.

 

8. CARNET DE LA UdL

Informació sobre el carnet de la UdL: https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/carnet/

 

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: http://www.udl.cat/perfils/alumnes.html

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat .

 

CENTRES ADSCRITS

Consulteu el procediment a seguir a la Secretaria del vostre centre.

 

   Darrera modificació: