Descarregar pdf
QUÈ HEU DE FER PER AUTOMATRICULAR-VOS?

 CENTRES PROPIS

1. ACTIVEU EL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC

Abans de fer l’automatrícula heu de tenir activat el compte de correu electrònic de la Universitat  de  Lleida.  En  el  supòsit  que  no  el  tingueu  activat  ho  podreu  fer  seguint les instruccions de l’enllaç següent:  Ajuda Campus Virtual.

El correu electrònic institucional (@alumnes.udl.cat) és el que cal utilitzar per a comunicar-vos amb la Universitat (professorat, secretaria, altres), ja que us identifica com a estudiants. 

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar a  Portal de Serveis TIC-Confluence-UdL.

 

2. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través de l’apartat Quan heu de fer la matrícula?

Contacteu amb el centre on s’imparteix la titulació per qualsevol altra informació Escoles, Facultats i Centres adscrits.

 

3. AUTOMATRÍCULA

Es realitza accedint per Internet a:  http://automatricula.udl.cat

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

Si no teniu accés a Internet podeu fer-la demanant cita prèvia a la secretaria del vostre centre: Facultats i Escoles.

També podeu consultar l’apartat corresponent de FAQS.

Modificacions de matrícula:

Al calendari de matrícula s’indiquen els dies en  els  quals  podreu  realitzar  les  modificacions  de la  matrícula.   

Durant  aquests  dies podreu  fer  la  modificació  accedint  per  internet a l’adreça http://automatricula.udl.cat 

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics  publicat al DOGC.

Estan  exclosos  de  pagar  el  recàrrec  els  estudiants que  es  trobin  en  qualsevol  de  les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior (per exemple,  un nou descompte en la matrícula, sol·licitar la matrícula parcial, ...).

Consulteu l’apartat Documentació a presentar.

 

5. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

6. EN CAS QUE DEMANEU BECA

Consulteu també l'apartat Excempcions i bonificacions

 

7. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

Rebut de matrícula:

Un cop feta l’automatrícula heu d’imprimir el rebut i l’ordre de domiciliació bancària.

Conserveu el rebut de matrícula per qualsevol incidència que pugui sorgir.

Ordre de domiciliació:

Important: El titular del compte bancari cal que signi l’ordre de domiciliació que es genera en el moment de la matrícula (quan es crea un compte bancari o quan es canvia el titular del compte). Aquest document cal presentar-lo a la Secretaria abans de 10 dies a comptar des del moment de la matrícula, si no la matrícula no es considerarà completada.

Totes les persones que tinguin pendent d'entregar aquesta ordre de domiciliació no podran accedir a la plataforma d'automatrícula per a realitzar modificacions de matrícula ni accedir a la matrícula del curs següent.

 

8. QUE HAS DE FER SI VOLS ANUL·LAR LA MATRÍCULA

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de presentar la sol·licitud d’anul·lació per la seu electrònica . Cal omplir l’imprès M1 per la seu electrònica.

És important que consulteu en l'apartat d'Anul·lacions i Reassignacions de Preus i Pagaments el termini, els efectes econòmics i les causes que comporten la devolució de l’import pagat.

També podeu consultar l’apartat de FAQS.

 

9. CARNET DE LA UdL

Informació sobre el carnet de la UdL: https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/carnet/

 

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: https://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat .

 

CENTRES ADSCRITS

Consulteu el procediment a seguir a la Secretaria del vostre centre.

 

   Darrera modificació: