PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA MATRÍCULA

 Descarregar pdf

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Si no faig la matrícula el dia assignat, què pot passar?

Perds la plaça. Si es dona el cas, cal presentar una instància a la Secció de Preinscripció i Beques al·legant els motius de la incompareixença i sol·licitant de nou poder fer la matrícula. Has de contactar amb la facultat o escola on s'imparteixen els estudis dels quals t'han assignat la plaça. La matricula es farà pel sistema d'automatrícula per als alumnes de nou accés.

 

Què passa si em matriculo i després m’assignen per preinscripció una altra plaça millor?

Encara que et matriculis en la preferència assignada, pots continuar en el procés de reassignació fins al setembre, sempre i quan seleccionis “Continuar en el procés de reassignació de places” a https://accesuniversitat.gencat.cat/ .

Si estàs pendent de reassignació de plaça pel procés de preinscripció universitària ho hauràs d'indicar en l'automatrícula (apartat "Altres dades") i només hauràs de pagar una part de les taxes de matriculació. Aquest primer rebut de matrícula inclou la taxa de gestió de l’expedient i l’assegurança escolar obligatòria i cal fer-ne el pagament en efectiu.

Aquesta matricula és totalment vàlida i, per tant, si finalment no vols cursar els estudis a la Universitat de Lleida caldrà que contactis amb la secretaria del centre per anul·lar la matrícula. D’aquesta manera la plaça que deixis lliure podrà tornar a assignar-se a una altra persona.

ÉS IMPRESCINDIBLE ANUL·LAR LA MATRÍCULA a la Universitat de Lleida. 

IMPORTANT: En cas de no pagar aquest rebut, la Universitat el reclamarà amb el recàrrec per impagament corresponent, la matrícula quedarà suspesa, no anul·lada, i la persona no podrà realitzar una nova matrícula en aquesta o una altra titulació fins que es pagui l'import pendent (consulteu l'article 5 de la Normativa Acadèmica).

 

Què passa si em matriculo i després no m’assignen cap més plaça?

Si en la matrícula inicial et vas posar la condició de “pendent de reassignació de plaça” encara et faltarà pagar la resta de la matrícula.

Un cop finalitzat el procés de preinscripció i ja no hi puguin haver més reassignacions (principis d’octubre), des de la Universitat t’enviarem els rebuts de matrícula corresponents als pagaments que quedin pendents (resta de taxes, import dels crèdits matriculats i altres serveis contractats).

Aquests rebuts pendents es faran segons el que en la matrícula inicial haguessis indicat en l’apartat "Altres dades": un únic rebut o fraccionat en dos rebuts més, pagament domiciliat o sol·licitar préstec de la Generalitat.

 

DUBTES SOBRE LA MATRÍCULA

Quan m’he de matricular?

Des del moment en que sàpigues que t'han donat plaça a la UdL, ja pots consultar a http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/ la informació rellevant per a realitzar la matrícula, els dies de matrícula i la documentació que has d'aportar.

 

On haig d’anar a matricular-me?

Has de consultar a http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/ la informació rellevant per a realitzar la matrícula, els dies de matrícula i què has de fer per matricular-te. La matricula es fa pel sistema d'automatrícula.

En el cas que no puguis fer la matricula on-line contacta amb la secretaria del centre on t'han assignat plaça per demanar cita prèvia i matricular-te de forma presencial.

 

Si no faig la matrícula el dia assignat, què pot passar?

Perds la plaça. Si es dona el cas, cal presentar una instància a la Secció de Preinscripció i Beques al·legant els motius de la incompareixença i sol·licitant de nou poder fer la matrícula. Has de contactar amb la  facultat o escola on s'imparteixen els estudis dels quals t'han assignat la plaça.

 

De quants crèdits m’he de matricular?

La Normativa de Permanència regula el nombre de crèdits mínim i màxims que pots matricular. En aquest enllaç trobaràs un RESUM d’aquesta normativa.

En general es considera que els estudiants tenen una dedicació als estudis a temps complet, i per tant, el primer curs de matrícula cal fer-ho de tot el curs complet. Si decideixes no matricular-te del curs sencer pots sol·licitar la matrícula a temps parcial. L’autorització no és automàtica, per tant, caldrà que presentis la sol·licitud i la documentació justificativa abans de la matrícula. Si després que s’hagi iniciat el curs vols canviar de modalitat de dedicació, has d’adreçar-te a la secretaria acadèmica de la teva facultat o escola.

Els crèdits que passin del total de crèdits necessaris per obtenir la titulació no estaran coberts per la beca (vegeu la convocatòria de beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional).

 

Un cop feta la matrícula podré modificar-la?

Es poden fer modificacions de la matrícula sense cap recàrrec en els terminis que els centres estableixen en els calendaris de matriculació.

Fora dels terminis indicats, qualsevol modificació i ampliació de la matrícula ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica i s'haurà d'abonar el recàrrec que correspongui per aquest concepte.

 

Què és el rendiment i permanència?

El rendiment acadèmic és el nombre mínim de crèdits que cal superar cada curs acadèmic, la permanència en els estudis és el nombre màxim d’anys que es permet matricular-se en una mateixa titulació, i la permanència per assignatura és el nombre de cursos acadèmics que disposa una persona per a superar una assignatura.

En aquest enllaç es pot consultar un RESUM de les Normes de Permanència.

 

Què passa si no assoleixo el rendiment o permanència?

Si no superes els nombre mínim de crèdits, suspens tres vegades una assignatura o exedeixes el nombre màxim d'anys establerts en la Normativa de permanència no et podràs matricular en el curs següent. Un cop tancades les actes de les assignatures hauràs de presentar una sol·licitud de permanència a través de la Seu Electrònica i et podràs matricular quan rebis la resolució.

PAGAMENT DE REBUTS DE MATRÍCULA

Què passa si no pago algun dels rebuts de matrícula? 

En el cas de no pagar algun dels rebuts de matrícula es procedirà segons indica l'article 5.2 de la Normativa Acadèmica.

IMPORTANT: En cas de no pagar un rebut, la Universitat el reclamarà amb el recàrrec per impagament corresponent, la matrícula quedarà suspesa, no anul·lada, i la persona no podrà realitzar una nova matrícula en aquesta o una altra titulació fins que es pagui l'import pendent (consulteu l'article 5 de la Normativa Acadèmica).

 

De quines maneres diferents puc pagar la matrícula?

Pots consultar tots els temes referents al pagament de la matrícula en l'apartat de Preus i pagament

Ordre de domiciliació - SEPA:

Per domiciliar el pagament has d'informar les dades del compte en l'apartat corresponent de la matrícula.
Has de presentar, a la Secretaria de centre en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula, una ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec. Aquesta ordre apareixerà al finalitzar el procés d'automatrícula com a document descarregable.
Has d’utilitzar el formulari “Enviament de doucmentació” que trobaràs en la Seu electrònica i adjuntar-hi el document signat i en format pdf.
També pots enviar-la impresa per correu postal a la Secretaria del teu centre: Escoles, Facultats i Centres adscrits; o per correu electrònic si no te'n surts de les altres maneres.

Si aquest document no es presenta el curs següent no es podrà realitzar la matrícula.

BEQUES I DESCOMPTES

Preguntes sobre Acreditació econòmica i beca Equitat:

Accedeix a aquesta pàgina.

 

Preguntes sobre la Beca General del Ministeri:

Accedeix a aquesta pàgina.

 

Quins descomptes puc aplicar-me sobre el preu de la matrícula?

Els descomptes que pot aplicar-te son els següents:

 • Família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)
 • Beca general del Ministeri
 • Matrícula d'honor de batxillerat
 • Matrícula d'honor en assignatures de la titulació
 • Minusvalidesa, grau mínim del 33%
 • Víctima d’actes terroristes
 • Víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella
 • Ajuts  d’empreses  o  institucions  (només aplicable a màsters)

Llegeix el document referent a les exempcions i bonificacions en la matrícula.

  

En quin moment puc aplicar-me un descompte?

És possible aplicar-se els descomptes sempre que es tingui la condició abans de l'inici de l'activitat acadèmica, no serà possible aplicar-ho en aquell curs si la condició s'adquireix posteriorment.

En el moment de la matrícula et podràs aplicar el descompte que correspongui si has presentat prèviament la documentació que ho justifica a la secretaria del teu centre.

 

Puc aplicar-me un descompte una vegada ja realitzada la matrícula?

Si en el moment de la matrícula no vas pensar en aplicar-te un descompte al qual tenies dret, ho pots fer per automatrícula i sense recàrrec en les dates de modificació de matrícula que aparèixen en el calendari del teu centre.

Fora d'aquests terminis de modificacions també pots sol·licitar-ho a la secretaria del teu centre.

 

ALTRES

Anul·lació de la matrícula:

Si vols anul·lar la matrícula a la Universitat de Lleida has de presentar una sol·licitud d'anul·lació a través de la Seu electrònica de la UdL abans de la data indicada en la normativa acadèmica.

És imprescindible realitzar aquest tràmit per tal de no generar nous rebuts de pagament, que et serien reclamants amb posterioritat.

 

Acreditació de la tercera llengua:

Els estudiants que inicieu uns estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2018-19, provinents de batxillerat amb PAU o de Cicles Formatius de Grau Superior, per finalitzar els estudis haureu d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera (anglès, francès, italià o alemany) amb un nivell equivalent al B2.

Els estudiants que hagin iniciat els estudis universitaris amb anterioritat al curs 2018-19 hauran d'acreditar un nivell equivalent al B1 en alguna d'aquestes llengües.

Els estudiants que provinguin d'una universitat de fora de Catalunya també hauran de complir aquest requisit.

També pots consultar la informació que difon la Generalitat a https://www.aprencidiomes.cat/ca/que-vull-saber.

 

Modificacions de la matrícula:

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica el document següent:
Modificacions de la matrícula

 

Presentar documentació a la Secretaria del centre:

Si has de presentar algun document requerit a la secretaria del teu centre (per exemple l'ordre de domiciliació SEPA), pot fer-ho:

 • preferentment, a través de la Seu electrònica un cop activat el teu compte d'alumna/e. Has d'utilitzar el formulari “Enviament de documentació” que correspongui al teu centre;
 • presencialment a la Secretaria del centre: contacta abans amb la secretaria per si has de demanar cita prèvia;
 • per correu postal enviant la documentació a l'adreça del centre;
 • si no te'n surts de cap manera la pots enviar per correu electrònic.
   Darrera modificació: