Sol·licitud

 Descarregar pdf

Com fer la sol·licitud?


1.  ABANS D'EMPLENAR LA SOL·LICITUD EN LÍNIA, CAL TRIAR DESTÍ:

  • QUINES PLACES HI HA?  Consulteu la LLISTA DE PLACES que hi ha disponible per al vostre centre i per a la vostra àrea d'estudis. 
  • QUINA ÀREA D'ESTUDIS ES POT DEMANAR?  Podeu demanar només places de la vostra àrea d'estudis o àmbits similars, per a les quals hi hagi conveni amb la UdL, és a dir, els destins i àrees que apareixen a la llista de places. 
  • QUINS ESTUDIS ES PODEN FER ALLÀ? I QUINS CRÈDITS ES PODEN CONVALIDAR? Consulteu les OBSERVACIONS de la plaça per saber si el conveni està limitat a una facultat de destí en concret i per saber idioma requerit. Abans de decidir-vos per un destí o altre, busqueu, dins la pàgina web de la universitat de destí, la seva oferta acadèmica, és a dir, el pla d'estudis (quines assignatures ofereixen per als estudiants d'intercanvi en aquesta àrea d'estudis, quants crèdits tenen, en quin semestre s'imparteixen, en quin idioma, etc.). Dins la descripció de la plaça, trobareu els enllaços a les assignatures perquè us sigui més fàcil trobar-les. Seleccioneu les assignatures que resultin interessants per a vosaltres, sigui per interès acadèmic personal o per afinitat acadèmica amb el pla d'estudis de la UdL. Prepareu el "learning agreeement provisional" (vegeu plantilla a l'apartat "documentació") amb la llista d'assignatures que voldríeu fer allà i les que voldríeu convalidar aquí. Un document per a cada un dels destins que demaneu, perquè les assignatures seran diferents a cada universitat. Comproveu la llengua de docència en què s'imparteixen concretament les assignatures triades, per emplenar la columna d'idioma correctament. I, abans d'enviar el formulari de sol·licitud, consulteu amb el coordinador/a acadèmic de la vostra facultat per saber si la vostra proposta d'assignatures (learning agreement provisional) és viable. A cada centre hi ha criteris de convalidació diferents; en algunes facultats tenen la normativa de mobilitat penjada a la seva pàgina web. D'aquesta manera, sabreu que l'oferta d'assignatures del destí que us interessa és compatible amb els vostres estudis a la UdL (per a la vostra titulació, per al vostre curs i per a les assignatures que proposeu convalidar). 
  • A MÉS DEL PLA D'ESTUDIS, QUÈ CONVINDRIA MIRAR PER DECIDIR EL DESTÍ?  Accedint a la pàgina web de destí, també trobareu informació pràctica adreçada als estudiants Erasmus, "incoming students" o "exchange students"), que us pot resultar útil a l'hora de triar destí  (informació sobre allotjament, calendari acadèmic, cursos d'idioma, application requirements, altres serveis de suport, etc.)
  • QUINA DURADA TENEN LES PLACES?  El nombre de mesos està indicat a la llista de places. Si una plaça té una durada de curs complet, però voleu marxar només un semestre i a destí ofereixen assignatures semestrals, també és possible demanar aquesta plaça (excepció: estudiantat de la Facultat de Lletres, per normativa pròpia de la facultat).  D'altra banda, si una plaça té una durada semestral, no és podrà sol·licitar la mobilitat per a curs complet i les assignatures del learning agreement provisional hauran de ser per a un únic semestre. El semestre el pot triar l'estudiant, tenint en compte el semestre en què s'imparteixen les assignatures a destí, el calendari acadèmic de destí (quan comencen les classes allà) i les possibilitats de convalidació de les assignatures proposades.
  • QUANTES UNIVERSITATS ES PODEN SOL·LICITAR?  Com a màxim es poden demanar fins a 5 destins, per ordre de preferència i sempre que totes aquestes destinacions també siguin del vostre interès. La llista d'opcions prioritzada pot incloure tant places Erasmus com places del Programa de Mobilitat de la UdL. Un cop enviat el formulari, no es podran realitzar canvis en la llista de destins sol·licitats o en l'ordre de les opcions. 

 

2.  PREPARAR LA DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ PENJAR EN LÍNIA:3.  EMPLENAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD (en línia): 

Abans de fer la sol·licitud, us heu de REGISTRAR al portal de mobilitat de la UdL: Aneu a "inscripció" (part dreta de la pantalla), creeu-vos un usuari i una contrasenya (de 8 caràcters mínim, que inclogui un número, una majúscula i també un caràcter especial, com a mínim).  Poseu el vostre nom i cognoms en majúscules i sense accents. Recordeu bé la contrasenya que us heu creat, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud posteriorment i poder fer canvis, si és necessari.

Després, aneu a "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla) i utilitzeu l'usuari i contrasenya que us heu creat.

La sol·licitud es pot modificar i guardar tants cops com sigui necessari, fins que sigui enviada. Un cop estigui completada i enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar ni serà accessible.

  • Feu clic AQUÍ per accedir al PORTAL de Mobilitat. Busqueu el FORMULARI anomenat "Sol·licitud Erasmus i Mobilitat UdL 2022/23 - Outgoing."  (el formulari només estarà disponible durant les dates en què estigui oberta la convocatòria)4. 
PUJAR LA DOCUMENTACIÓ (en línia):


Caldrà adjuntar en línia, dins la mateixa sol·licitud, la documentació requerida.

Per a la correcta visualització de la documentació, convé no pujar fotografies realitzades amb telèfons mòbils; cal que els documents escanejats tinguin suficient resolució per ser llegits correctament.

 


5. ENVIAR (en línia):

Un cop s'han emplenat tots els apartats del formulari i s'han carregat els documents en línia, només caldrà prémer el botó d'ENVIAR.
 

MOLT IMPORTANT: 
Si l'estudiant ha començat una sol·licitud en línia, però finalment no l'envia, dins del termini establert, es considerarà que desisteix de la petició i no serà admès al procés de selecció.
 

Últim dia per enviar la sol·licitud (en línia):   10 de desembre de 2021


 

   Darrera modificació: