Sol·licitud

 Descarregar pdf

Com fer la sol·licitud?


1.  ABANS D'EMPLENAR LA SOL·LICITUD EN LÍNIA:

 

  • QUINA NOTA MÍNIMA D'EXPEDIENT NECESSITO? 

Comprova que compleixes el requisit de nota mínima d'expedient acadèmic.

  • 5,00 per a estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o que estiguin adscrits al Programa UdLxTothom 
  • 5,50 per a enginyeries i arquitectura
  • 6,00 per a la resta de titulacions 

Pots consultar la teva NOTA MITJANA DE MOBILITAT a través del campus virtual. 

Al text de la convocatòria trobaràs la resta de requisits que cal complir (base tercera: requisits)

 

  • A QUINS DESTINS PUC ANAR?  

Consulta la LLISTA DE PLACES que hi ha disponible per a la teva àrea d'estudis (o un àmbit similar).

Per fer la cerca, aplica els filtres de "Programa= Erasmus SMS " i "àrea d'estudis" que correspongui. 

Llegeix atentament les observacions i la descripció de la plaça (desplega "més detalls" per visualitzar tota la informació). 

 

  •  QUÈ PUC CURSAR ALLÀ?

Consulta el web de la universitat de destí i busca el seu pla d'estudis, a través dels enllaços web proporcionats a l'apartat "assignatures/oferta acadèmica" (si no apareix en pantalla, fer clic a "més detalls" per veure tots els apartats de la descripció). 

Si el conveni està vinculat concretament a un departament/facultat/campus o titulació de destí i només es poden triar crèdits d'allà, estarà indicat a l'apartat observacions

Fixa't bé en l'idioma lectiu en què s'imparteixen allà aquestes assignatures concretes que tu vols cursar. L'idioma de docència el trobaràs al pla d'estudis de destí, on hi ha la informació sobre les assignatures.  L'idioma de la majoria d'assignatures que triïs serà el teu idioma de mobilitat i és la llengua que hauràs d'acreditar en el moment de fer la sol·licitud. Pel que fa al nivell d'idioma que necessites acreditar per a la plaça, està indicat a les observacions de cada plaça; verifica que el compleixes, abans de demanar aquest destí.

Abans de decidir en quin semestre vols marxarr, comprova el calendari acadèmic de destí i les dates aproximades en què comencen normalment les classes. 

Tenint en compte aquests factors, tria les assignatures de destí que siguin més adients per a tu. 

 

  • QUINES ASSIGNATURES DE LA UdL PUC CONVALIDAR?

Assisteix a la sessió informativa del teu centre, per conèixer el teu coordinador/a de mobilitat i per saber quins són els criteris de convalidació que hauràs de tenir en compte a l'hora de triar assignatures.

Prepara la llista provisional d'assignatures que voldries cursar a destí i la llista d'assignatures que voldries convalidar a la UdL. La plantilla del document està disponible dins la convocatòria, a l'apartat "Documentació".  Com que a cada universitat s'ofereixen assignatures diferents, hauràs de presentar una proposta per a cada una de les universitats que demanis. Si demanes 5 destins, caldrà emplenar 5 propostes d'assignatures.

Contacta per email amb el teu coordinador/a de mobilitat de la UdL, per saber si la teva proposta d'assignatures i crèdits és viable. Li pots enviar el document provisional d'assignatures. 

Tinguis present que el programa Erasmus Estudis és fonamentalment per a cursar assignatures; no és possible realitzar únicament pràctiques. En canvi, sí és possible fer només pràctiques si demanes participar en el Programa de Mobilitat UdL.

 

  •  QUANTES UNIVERSITATS PUC SOL·LICITAR? 

Com a màxim, podràs demanar fins a 5 destins, per ordre de preferència, sempre que totes aquestes destinacions siguin del teu interès.

No posis cap destí que no t'interessi realment, perquè pots ser seleccionat per anar a aquesta universitat.

Caldrà fer una proposta d'assignatures per a cada un dels destins sol·licitats

Només es concedeix un únic destí per persona.

La llista de destins sol·licitats pot incloure places del programa Erasmus i també places del Programa de Mobilitat de la UdL; la convocatòria és la mateixa i el formulari de sol·licitud també és el mateix, però s'aconsella consultar tota la informació al web d'ambdós programes.  

 

  • A MÉS DEL PLA D'ESTUDIS, QUINS ALTRES CRITERIS PUC TENIR EN COMPTE PER DECIDIR LA DESTINACIÓ?

Accedint a la pàgina web de cada universitat, a més del pla d'estudis, també pots buscar la informació pràctica adreçada als estudiants Erasmus ("incoming students" o "exchange students"), que et pot resultar útil a l'hora de triar destí.

Per exemple, informació sobre possibilitats d'allotjament a la ciutat de destí, calendari acadèmic, cursos d'idioma, requisits d'admissió, altres serveis de suport a l'estudiant amb necessitats especials, etc.

 

2.  PREPARA LA DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ PENJAR EN LÍNIA:3.  EMPLENA EL FORMULARI DE SOL·LICITUD (en línia): 

Primer de tot, t'has de REGISTRAR al portal de mobilitat de la UdL: Cal anar a "inscripció" (part dreta de la pantalla), crear-te un usuari i una contrasenya (de 8 caràcters mínim, que inclogui un número, una majúscula i també un caràcter especial, com a mínim).  Posa el teu nom i cognoms en majúscules i sense accents. Recorda bé la contrasenya que t'has creat, per poder tornar a accedir a la sol·licitud posteriorment i poder fer canvis, si és necessari.

Després, cal anar a "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla) i utilitzar l'usuari i contrasenya que t'has creat.

La sol·licitud es pot modificar i guardar tants cops com sigui necessari, fins que sigui enviada. Un cop estigui completada i enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar ni serà accessible.

  • Fes clic AQUÍ per accedir al PORTAL de Mobilitat. Busca el FORMULARI anomenat "Sol·licitud Erasmus i Mobilitat UdL-2024/25"  (el formulari només estarà disponible durant les dates en què estigui oberta la convocatòria)4. 
PUJA LA DOCUMENTACIÓ (en línia):


Caldrà adjuntar en línia, dins la mateixa sol·licitud, la documentació requerida.

Per a la correcta visualització de la documentació, convé que els documents escanejats tinguin suficient resolució per ser llegits correctament.

 


5. ENVIA EL FORMULARI (en línia):

Un cop hagis emplenat tots els apartats del formulari i hagis carregat els documents en línia, només caldrà prémer el botó d'ENVIAR.
 

MOLT IMPORTANT: 
Si l'estudiant ha començat una sol·licitud en línia, però finalment no l'envia dins del termini establert, es considerarà que ha desistit de la petició i no serà admès per al procés de selecció.
 

Últim dia per enviar la sol·licitud (en línia):  14 de desembre de 2023

S'aconsella no esperar fins a l'últim dia, per evitar imprevistos. 

   Darrera modificació: