Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

 Descarregar pdf

Programa Mobilitat UdL - PDI i PTGAS Sortint

Programa d'ajuts per al personal dels centres propis de la UdL per realitzar estades en institucions d’ensenyament superior estrangeres durant el curs 2024-2025.

 1.  En el cas del personal docent les visites tenen com a objecte la impartició de docència i l’organització de la mobilitat d’estudiants, amb exclusió d’activitats formatives o de recerca.
 2. En el cas del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) la formació relacionada amb les funcions pròpies del seu lloc de treball.

TERMINIS:

 1. Des del dia 6 de maig de 2024 fins el dia 7 de juny de 2024 a les 14.00 hores per a les activitats de mobilitat previstes entre els mesos de setembre 2024 i gener 2025.
 2. Des del dia 30 de setembre de 2024 fins el dia 8 de novembre de 2024 a les 14.00 hores per a les activitats que s’han de desenvolupar entre els mesos de febrer i agost de 2025.

 

SOL·LICITUD:

Per accedir a la sol·licitud online, cliqueu en aquest enllaç.

 • Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla). Per poder completar la sol·licitud correctament, seguiu les instruccions detallades.
 • Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). UTILITZEU EL CORREU INSTITUCIONAL. Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Carta d'invitació de la institució estrangera (Pot ser per email, no cal original).
 • Pla de treball. Cumplimentat signat i escanejat: Plan de trabajo (bil. v.2019)

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de omplir un formulari online de justificació (enllac) en el què haurà de respondre un qüestionari sobre les activitats dutes a terme durant l'estada i haurà d'adjuntar el certificat d'estada degudament omplert i signat per la institució d'acollida:

 • Certificat d'estada: Certificat assistència
 • Memòria d'activitats realitzades: accedir a l'enllaç amb les mateixes dades d'accès que es van utilitzar per fer la sol·licitud i omplir el formulari "Informe estada mobilitat PDI/PTGAS".

Erasmus Formació (STT)

Trobareu la informació detallada de cada modalitat seguint els enllaços següents:

Erasmus Formació en estats membres i països associats (STT KA131)

Erasmus Formació en països no associats (STT KA171)

Convocatòries Erasmus Formació gestionades per Campus Iberus

Stella for Staff

Programa de movilidad para personal de servicios

El programa de movilidad para personal de servicios Stella for Staff brinda la posibilidad de realizar movilidades profesionales e intercontinentales a estos trabajadores de las universidades socias del GCU y de CONAHEC. Una oportunidad de aprender cómo se trabaja en los diferentes departamentos de las universidades participantes en el programa y de vivir una experiencia multicultural, a través de estancias temporales en otras instituciones de Educación Superior de la red y de CONAHEC.

En 2002 el programa Stella for Staff nació como una iniciativa para ofrecer al personal administrativo las mismas oportunidades de las que disponían en ese momento los estudiantes y el personal administrativo. Desde ese año, el Grupo Compostela de Universidades lanza una convocatoria anual de becas para la realización de estancias profesionales en las universidades socias del GCU y de CONAHEC. Estas becas, cuya dotación es de 1.000 euros, están destinadas únicamente al personal de servicios de las universidades socias del GCU.

Informació: https://web.gcompostela.org/es/stella-for-staff-2/

 

CONVOCATÒRIA STELLA FOR STAFF 2023:

La dotación de la convocatoria 2023 es de 16.000 €, que serán distribuidos a través de las becas individuales hasta agotar el presupuesto. Las becas contarán con una dotación económica de 1.000 € cada una.

Los formularios, tanto para enviar las ofertas como las solicitudes de beca, deberán cumplimentarse en línea y en inglés.

 • OFERTES PER REBRE MOBILITATS STELLA: Las universidades socias del GCU tienen hasta 20 de enero de 2023 (12:00 PM GMT - mediodía) para presentar sus ofertas de movilidad en el formulario online, que debe ser cumplimentado en inglés. Formulari per les ofertes.

PLAZOS

 • 20 de enero de 2023 (12:00 PM – mediodía. Horario peninsular en España). Cierre del plazo de presentación de las ofertas de plaza por parte de las universidades.
 • Semana 23-27 de enero de 2023. Publicación de las ofertas de plaza.
 • 10 de marzo de 2023 (12:00 PM – mediodía. Horario peninsular en España). Cierre del plazo de presentación de solicitudes del personal de servicios.
 • Abril-mayo 2023. Publicación de la resolución.
 • Junio-diciembre de 2023. Período elegible para la realización de la movilidad.
 • Diciembre de 2023. Justificación y fin de la actividad.

BASES DE LA CONVOCATORIA

 GCU-Bases-Stella-for-Staff-2023

Programa DRAC

Xarxa Vives d'Universitats

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Més informació a: www.vives.org

Programa DRAC d'ajuts a la mobilitat

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats de la Xarxa Vives participants en el programa DRAC. Les convocatòries d’ajuts DRAC s’adrecen a estudiants de grau, màster i doctorat i al personal universitari (PDI i PTGAS).

DRAC- PTGAS: ajuts destinats a la mobilitat del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis per fer estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les universitats membres.

A la UdL aquest programa que fins ara es gestionava des del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària passa a ser gestionat des de Relacions Internacionals a partir del 2024.

Podeu trobar la informació a la web del programa DRAC a la UdL.

   Darrera modificació: