Descarregar pdf
INICI > Entitat de Registre de Certificació Digital

Ús de la signatura electrònica en altres tàmits i gestions
 
Usos propis de la UdL.

En aquesta secció s’aniran anunciant els diferents usos de l’Administració Electrònica que la UdL vagi incorporant. Actualment són els següents:

- Signatura de correus electrònics.
Utilitzable pel PDI, PAS i Estudiantat.
Cal disposar d’un ordinador amb una configuració adequada i seguir aquestes indicacions.

- Signatura de documents PDF mitjançant el navegador web.
Utilitzable pel PDI, PAS i Estudiantat.
Cal disposar d’un ordinador amb una configuració adequada i seguir aquestes instruccions per a operar l’aplicació http://signa.udl.cat).

- Compulsa electrònica de documents PDF mitjançant el navegador (properament).
Utilitzable només pel PAS Funcionari de carrera, ja que el “Reglament per a l’expedició de còpies autèntiques i certificacions”, habilita a tots els funcionaris de carrera de la UdL a fer compulsa electrònica.
Procediment:
1) Generar una versió PDF del document que es vol compulsar.
2) Inserir la targeta UdL en el lector de l’ordinador, i marcar amb navegador la pàgina web del compulsador PDF de la UdL, subministrar-li el document PDF, i fer clic al botó “compulsar”.
3) L’acció anterior presentarà en el navegador el document PDF compulsat, que incorporarà la signatura del Funcionari amb el següent text de compulsa:
«[Nom i cognoms del funcionari], Funcionari de la Universitat de Lleida, expedeix aquesta compulsa electrònica, amb data [segell de temps CATCert], i amb els efectes que li atorga l'article 46 de la Llei 30/92 de 26 de novembre i el Reglament per a l’expedició de còpies autèntiques i certificacions de la Universitat de Lleida.»
4) El funcionari haurà de comparar el PDF compulsat amb el document original i assegurar-ne la correspondència.


Usos externs d’altres administracions i organismes.

  Print Enrere Puja

 

   Darrera modificació: