Descarregar pdf
QUÈ HEU DE FER PER AUTOMATRICULAR-VOS?

CENTRES PROPIS

1. ACTIVEU EL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC

Abans de fer l’automatrícula heu de tenir activat el compte de correu electrònic de la Universitat  de  Lleida.  En  el  supòsit  que  no  el  tingueu  activat  ho  podreu  fer  a  l’aula d’informàtica del Campus o seguint les instruccions de l’enllaç següent:  Activació del compte d’alumne.

El correu electrònic institucional (@alumnes.udl.cat) és el que cal utilitzar per a comunicar-vos amb la Universitat (professorat, secretaria, altres), ja que us identifica com a estudiants. 

 

2. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través de:

 

3. AUTOMATRÍCULA

Es realitza accedint per Internet a:  http://automat.udl.cat

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

Si no teniu accés a Internet podeu fer-la a l’aula d’informàtica del Campus.

Modificacions de matrícula:

Al calendari de matrícula s’indiquen els dies en  els  quals  podreu  realitzar  les  modificacions  de la  matrícula.    Durant  aquests  dies podreu  fer  la  modificació  accedint  per  internet  des  de  casa  o  des  de  l’aula d’automatrícula del centre a l’adreça http://automat.udl.cat   No cal demanar dia i hora.

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics  publicat al DOGC.

Estan  exclosos  de  pagar  el  recàrrec  els  estudiants que  es  trobin  en  qualsevol  de  les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior (per exemple, que teniu dret a un nou descompte en la matrícula, que voleu sol·licitar la matrícula parcial, ...).

Consulteu l’apartat Què heu de portar?.

 

5. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

6. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

Rebut de matrícula:

Un cop feta l’automatrícula heu d’imprimir 2 rebuts.  Un rebut l’haureu de signar i presentar a la Secretaria del Centre, després de matricular-vos o quan assistiu a classe. L’altre rebut l’haureu de conservar, per qualsevol incidència que pugui passar.

Ordre de domiciliació:

Si modifiqueu alguna de les dades bancàries que teniu informades actualment, es generarà una nova ordre de domiciliació que també haureu d’imprimir i presentar a la Secretaria del Centre signada pel titular del compte bancari. Totes les persones que tinguin pendent d'entregar aquesta ordre de domiciliació no podran accedir a la plataforma d'automatrícula per a realitzar modificacions de matrícula ni accedir a la matrícula del curs següent.

 

7. CARNET DE LA UdL

Si no teniu el carnet UdL adreceu-vos al punt d’informació del carnet universitari del vostre centre.

 

CENTRES ADSCRITS

Consulteu el procediment a seguir a la Secretaria del vostre centre.

 

   Darrera modificació: