Acords de la Comissió de 7 d'abril de 2010

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 7 d'abril de 2010:
 
  • Acord 1/2010 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 7 d’abril de 2010, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents:
D122 Permisos
D123 Llicències
D124 Vacances
 
  • Acord 2/2010 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 7 d’abril de 2010, pel qual s’acorda de comunicar a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental la norma de conservació corresponent a les situacions administratives com les excedències generades a instància de part segons l’article 89 de l’EBEP i excedències per suspensió de contracte (D181), així com les comissions de serveis (D179) per a la seua aprovació.

 

Les normes de conservació dels documents administratius de la UdL les podeu consultar a: http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/conservacio/

   Darrera modificació: