Acords de la Comissió de 2 d'abril de 2009

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 2 d'abril de 2009:
 
  • Acord 1/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 2 d’abril de 2009, pel qual s’aprova el Manual de normes i procediments d’arxiu de la Universitat de Lleida. Normes i procediments per a la transferència de documents.
  • Acord 2/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 2 d’abril de 2009, pel qual s’aprova el Manual de normes i procediments d’arxiu de la Universitat de Lleida. Normes i procediments per a la conservació i eliminació de documents.
  • Acord 3/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 2 d’abril de 2009, pel qual s’aprova el Manual de normes i procediments d’arxiu de la Universitat de Lleida. Normes i procediments per a la consulta i el préstec de documents.
  • Acord 4/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 2 d’abril de 2009, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents:
K112 N Curs d’Aptitud Pedagògica
K139 Cooperació Interuniversitària (Programa Drac)
 
  • Acord 5/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 2 d’abril de 2009, pel qual s’adopta la resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria sobre documentació que s’adjunta amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris, signada l’11 de juliol de 2006, en els següents termes:
    • En els corresponents plecs de prescripcions tècniques s’inclogui expressament el principi del retorn de la documentació als licitadors, un cop desestimada l’oferta. I en el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, procedir a la destrucció total de la documentació, un cop transcorregut un any del termini d’adjudicació sempre que sigui ferma la resolució.
    • La UdL podrà incloure aquest disposició en els corresponents plecs de clàusules dels diversos concursos de contractació.
  • Acord 6/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 2 d’abril de 2009, pel qual es revisa i aprova la norma de conservació de la sèrie J122 Expedients de beques de col·laboració E2 Universitat de Lleida.

 

Les normes de conservació dels documents administratius de la UdL les podeu consultar a: http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/conservacio/

   Darrera modificació: