Acords de la Comissió de 19 de juny de 2008

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 19 de juny de 2008:
 
  • Acord 1/2008 de la Comissió d' Arxiu i Gestió de Documents, de 19 de juny de 2008, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l'accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents:
J115 Expedients d'estudiants
J127 Expedients de títols: Inclou els expedients d'expedició de títols oficials de la Universitat de Lleida.
J128 Llibre de registre de títols E1 Oficials i E2 Propis: Llibre de registre dels títols oficials i propis tramitats per la Universitat des que l'estudiant presenta la sol·licitud fins a l' expedició i lliurament del títol corresponent.
B145 Gestió del correu: Anuncis tramesos per a la seva publicació al DOGC o altres butlletins oficials de resolucions, delegacions, etc.
 
  • Acord 2/2008 de la Comissió d'Arxiu i Gestió de Documents, de 19 de juny de 2008, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l'accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents per ser elevades a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria de Catalunya per a la seua aprovació:
A102: Òrgans de Govern: Actes del Consell Social, Claustre, Consell de Govern, Comissions delegades i no delegades del Consell de Govern, Junta Consultiva (derogada per la Llei 4/2007), junta de facultat o d'escola i consell de departament.

 

Les normes de conservació dels documents administratius de la UdL les podeu consultar a: http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/conservacio/

   Darrera modificació: