Acords de la Comissió de 17 de desembre de 2007

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 17 de desembre de 2007:
 
  • Acord 4/2007 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 17 de desembre de 2007, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents: 
B146 Sistema de registre d’entrada i sortida de documents: registre oficial d’entrada i sortida de documents.
K130 Treballs: Registre dels projectes i treballs de fi de carrera fets pels estudiants a l’efecte de tenir constància dels projectes i treballs de fi de carrera realitzats; sol·licitud de matrícula de projectes i de treballs de fi de carrera fets pels estudiants. Inclou la tramitació administrativa i econòmica del projecte o treball fi de carrera necessari per a l’obtenció del títol corresponent, una vegada aprovades totes les assignatures del pla d’estudis; expedients de tribunals qualificadors de projectes i de treballs fi de carrera; actes de notes de projectes i de treballs de fi de carrera.
C112 Promoció i informació de la universitat E2 Externes: Treballs dels premis de recerca adreçats a l’estudiantat d’ensenyament secundari per a la promoció i informació de la Universitat de Lleida.
 
  • Acord 5/2007 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 17 de desembre de 2007, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents per ser elevades a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Catalunya per a la seua aprovació:
K130 Treballs: Les propostes de projectes i de treballs de fi de carrera presentades pels estudiants per poder obtenir el títol en les carreres tècniques; Projectes i treballs de fi de carrera.

 

Les normes de conservació dels documents administratius de la UdL les podeu consultar a: http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/conservacio/

   Darrera modificació: