Acords de la Comissió de 15 de desembre de 2008

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 15 de desembre de 2008:
 
  • Acord 3/2008 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 15 de desembre de 2008, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’a ccessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents:
K134 Qualitat i millora de la docència: Enquestes d’estudiants dels expedients d’avaluació del professorat.
I104 N Reglament per a l’expedició de còpies autèntiques i certificacions: En aquest reglament es preveu que de qualsevol còpia autenticada o certificat se’n farà una anotació registral. Els llibres de registre per fer-ho es troben a la Secretaria General, Gerència, Negociats Academicodocents de les facultats i escoles, secretaries de departaments, seccions i unitats administratives.
 
  • Acord 4/2008 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 15 de desembre de 2008, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’a ccessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents per ser elevades a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Catalunya per a la seua aprovació:
C112 Promoció i informació de la universitat. E2 Externes: Inclou l’expedient amb les bases del concurs d’idees per al disseny de la carpeta de la UdL i els dissenys de les persones que es presenten al concurs.
D138 Seguretat i Salut: Coordinació emprasarial en contractacions menors i procediemnts negocaits pels temes de prevenció de riscos laborals, entre la Universitat de Lleida  i les empreses que desenvolupin part de la seva activitats en les instal•lacions de la Universitat.
 
  • Acord 5/2008 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 15 de desembre de 2008, pel qual s’aprova de fer la convocatòria de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents per via electrònica.

 

Les normes de conservació dels documents administratius de la UdL les podeu consultar a: http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/conservacio/

   Darrera modificació: