Acords de la Comissió de 19 d'abril de 2005

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 19 d'abril de 2005:
 
  • Acord 1/2005 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 19 d’abril de 2005, pel qual s’aprova el Manual de normes i procediments d’arxiu de la Universitat de Lleida. Normes i procediments per a la classificació dels documents administratius.
  • Acord 2/2005 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 19 d’abril de 2005, pel qual s’aprova el quadre de classificació dels documents administratius de la Universitat de Lleida.
  • Acord 3/2005 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 19 d’abril de 2005, pel qual s’acorda classificar i descriure els documents confidencials i essencials de la Universitat de Lleida.
  • Acord 4/2005 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 19 d’abril de 2005, pel qual s’acorda estudiar la possibilitat de signar un conveni amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents per l’ordenació i classificació dels expedients anteriors a l’any 2005.
  • Acord 5/2005 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 19 d’abril de 2005, pel qual s’aprova de fer l’anàlisi dels processos de les subclasses principals del quadre de classificació.

 

   Darrera modificació: